Hvordan rengjøre og vedlikeholde kameraet og objektivene

Jeg ser flekker/støv på bildet som tas med kameraet
Det vanligste problemet for digitale fotografer er støv på sensoren til kameraet. Dette kan ha negative konsekvenser for bildene dine, fordi disse uklare, mørke flekkene kan være synlige på lyse deler av bildet. Som oftest er det synlig på blå himmel som vist i eksemplet nedenfor.Det blir ofte antatt at flekkene som vises på bilder, skyldes støv på det gjennomsiktige speilet, den elektroniske søkeren eller linsen, men dette er ofte ikke tilfelle. Støv på det gjennomsiktige speilet eller den elektroniske søkeren påvirker ikke den endelige produksjonen av fotografiet. Normalt vil støvpartiklene på linsen være for små og for langt borte fra brennpunktet, slik at de ikke vil være synlige på bildene dine.
Hvilke forholdsregler kan jeg ta for å unngå støv på sensoren eller det gjennomsiktige speilet?

Det er ikke helt til å unngå at det kommer støv inn i kameraet, men det er mange nyttige tips som vil redusere faren for dette betydelig.

 1. Slå av kameraet før du skifter linsen. Det vil redusere den statiske ladingen på sensoren og redusere risikoen for at støvet fester seg.
 2. Forsikre deg om at utsiden av det bakre linseelementet er rent og fritt for støv før du fester det til kameraet. Bruk en blåsebørste til å blåse bort støv og spesielt andre partikler som kan forårsake riper på glasset. Etterpå kan du bruke en tørr mikrofiberklut hvis det er behov for det.
 3. Ikke etterlat kameraet med linsenfatningen åpen over en lengre periode Når du tar av en linse, setter du linsedekslet på kameraet eller setter på plass linsen umiddelbart.
 4. Hvis det er mulig, er det best å bytte objektiv i et miljø som er tørt og hvor det er lite støv eller sand.
 5. Når man skifter objektiv, holder man linsefestet nedover for å unngå at støvet faller inn i kameraet.
 6. Hold det bakre linsedekslet og kamerahusdekslet rent og fritt for støv. Når et objektiv er festet til kameraet, kan du feste det bakre linsedekslet til kamerahusdekslet. På denne måten unngår man at dekslene samler støv eller smuss, spesielt når man oppbevarer dekslet i en kameraveske.
 7. Hold kameravesken ren Du vil bli overrasket over hvor mye smuss og støv som samler seg opp i vesken når du har brukt den en stund. Tøm vesken helt og støvsug den for å bli kvitt støv og smuss. Husk å ta ut alle smådeler som minnekort, tilbehør skodeksel, osv. av vesken før du støvsuger den.
Hva kan jeg gjør når jeg oppdager støv på bildene mine?

SLT-kameraer har en to trinns antistøv-funksjon.

 1. Antistatisk belegg på det optiske mikrofilteret
 2. Vibrere sensoren for å riste av lett støv som har satt seg på mikrofilteret. SLT-modeller, som har vært på markedet siden sommeren 2011, (SLT-A77 og nyere modeller) har en mer effektiv ultralyd-vibrering for å riste av, sammenlignet med de forrige modellene

Denne sensorvibreringen utføres automatisk hver gang kameraet slås av, og kan også aktiveres i menyen ved behov. Fordi den kamera-interne antistøv-funksjonen utføres automatisk hver gang kameraet slås av, kan det hende at støv som var synlig på bilder som er tatt tidligere, allerede har forsvunnet. Dessuten er vanlige støvpartikler svært små og vanskelig å oppdage med det blotte øyet når man ser på sensoren.

Hvordan rengjøre kamerasensoren (hhv. det optiske mikrofilteret foran den)

Sony kan kun godkjenne én rengjøringsmetode som utføres av kundene, denne metoden innebærer at man bruker en manuell vifte av gummi (blåser)*. Bruk av andre metoder kan medføre fare for å ødelegge sensoren eller det optiske mikrofilteret foran sensoren, og dermed gjøre garantien til kameraet ugyldig.

Slik rengjør du det optiske mikrofilteret foran sensoren:

 1. Slå av kameraet slik at det vil utføre sensorvibreringen automatisk for å riste av løst støv.
 2. Ta av objektivet. Nå kan du se det "Gjennomsiktige speilet" som blokkerer bildesensoren. Bruk blåsebørste for å blåse av støv som kan ha satt seg på det gjennomsiktige speilet. Pass på så du ikke kommer borti det.
 3. For å komme til sensoren må speilet vippes opp. Bruk fingertuppen til å presse speilets låsespak for å få speilet til å vippe opp.

  Pass på så du ikke kommer borti overflaten på det gjennomsiktige speilet! Speilet i dette kameraet er laget av en gjennomsiktig film. Berøring av speilet kan forårsake smuss eller deformering, noe som påvirker bildekvaliteten eller kameraets ytelse.
 4. Pek objektivfestet nedover og plasser spissen på blåseren like innenfor kameraets objektivfeste og gi den noen få støt. Dette vil vanligvis fjerne de typiske støvpartiklene på sensoren og blåse dem ut av kameraet.
 5. Når du er ferdig, bruker du fingertuppen igjen for å skyve speilet tilbake til normalstilling, skyv til du hører et "klikk". Igjen må du forsikre deg om at du kun berører rammen på speilet, og ikke overflaten på selve speilet.

*Manuell blåsebørste: Det er mange produsenter som tilbyr manuelle vifter, og de kan variere mye i pris og kvalitet. Gode gummivifter har utskiftbare luftfilter slik at man unngår at det blåses mer støv inn i kamerakammeret. En gummivifte er en viktig del av fotoutstyret, og vil som oftest raskt gi gode resultater.

Merk: Bruk aldri luft på boks til å rengjøre sensoren! Trykket kan være for høyt og forårsake skade, og små dråper med aggressive væsker kan ved et uhell finne veien til mikrofilteret eller det gjennomsiktige speilet og forårsake alvorlige skader.

Støv på det gjennomsiktige speilet

Det gjennomsiktige speilet er en meget følsom del av kameraet.

Speilet i dette kameraet er laget av en gjennomsiktig film. Berøring av speilet kan forårsake smuss eller deformering, noe som påvirker bildekvaliteten eller kameraets ytelse. Den gjennomsiktige filmen har også lett for å få riper.

Forsøk aldri å gni støv, støv eller smøremiddel av SLT-speilet, og bruk aldri flytende vaskemiddel. Dette vil skade det gjennomsiktige speilet. Skade som skyldes direkte kontakt med den gjennomsiktige filmen dekkes ikke av garantien.

For å holde SLT-speilet rent og for å sikre at kameraet yter maksimalt, bruker du en rubber air blower* regelmessig for å unngå at det samler seg opp støv. Rengjør også utsiden av det bakre linseelementet før du bytter linsen. Dette er spesielt nyttig før du bruker kameraet i miljøer med høy fuktighet eller fare for kondens. Kombinasjonen av støv på SLT-speilet og fuktighet/kondens kan føre til at støvet setter seg fast på speilet

*Manuell blåsebørste: Det er mange produsenter som tilbyr manuelle vifter, og de kan variere mye i pris og kvalitet. Gode gummivifter har utskiftbare luftfilter slik at man unngår at det blåses mer støv inn i kamerakammeret. En gummivifte er en viktig del av fotoutstyret, og vil som oftest raskt gi gode resultater.

Merk: Bruk aldri luft på boks! Trykket kan være for høyt og forårsake skade, og små dråper med aggressive væsker kan ved et uhell finne veien til det gjennomsiktige speilet og forårsake alvorlige skader.

Støv inne i linsen

Det er normalt at det er støv inne i linsen, og det er ingenting å bekymre seg over. Støv inne i linsen vil ikke vises på bildene dine, i motsetning til når det er støv på sensoren. Så hvis du oppdager støv inne i linsen (lettere å oppdage med det blotte øye enn det er å oppdage støv på sensoren), kan du ta et morsomt bilde!

Linser må tillate en viss luftstrøm på grunn av at linseelementene konstant beveger seg innvendig ved fokusering og/eller zooming. Hvis linsene hadde vært helt forseglet, ville linseelementene kun være i stand til å bevege seg litt, og deretter bli skjøvet tilbake av lufttrykket.

Selv om en linse er helt ny, kan det være litt støv inne i linsen allerede. Dette er ingen feil. Linser produseres med den største omhyggelighet i et meget rent miljø, men det er ikke mulig å være 100 % støvfri.

Hvordan rengjøre og vedlikeholde kameraet og objektivene

Rengjøring av kameraet og objektivene er viktig for å holde utstyret i god stand, men det er også en vanskelig prosedyre. Derfor er den beste måten å holde dem i god stand å passe godt på dem:

Sett alltid på objektivdekslene igjen.
Oppbevar objektivene i en beskyttende veske.
Bær kamerautstyret i en egnet veske.

Du finner tilbehør her..

Litt kondens kan forekomme hvis du er på et sted med svært høy luftfuktighet, eller hvis du forflytter deg fra et kaldt til et varmt sted. Denne kondensen kan føre til at enkelte metalldeler i kameraet oksiderer, noe som kan resultere i funksjonssvikt. I tillegg kan det hende at sopp- og muggdannelse oppstår og skader utstyret. Det kan være lurt å legge noen poser med silikagel i bærevesken for å redusere denne risikoen. Dette absorberer noe av fuktigheten.

Når du håndterer utstyret, kan det hende at støv eller andre faste partikler kommer inn i kamerahuset og objektivene, og det kan også komme fingeravtrykk på dem. Under finner du informasjon om hvordan du fjerner disse uten å skade utstyret.

 1. Kamerahus

  Etter en dag på stranden kan det for eksempel hende at du har fått sandkorn i sprekkene på kamerahuset. Hvis du ikke fjerner dem umiddelbart, kan det hende at de havner i justeringshjulene og ødelegger kameraet. De kan også skade fokusringene til objektivet og skade det alvorlig.
  Den enkleste måten å fjerne partiklene er å børste utsiden av kamerahuset med en myk pensel. Ikke trykk hardt fordi dette kan ripe opp kamerahuset eller LCD-skjermen.
  Du kan også bruke en bomullspinne hvis det ikke er mulig å fjerne støv med en pensel. En blåseball er ofte effektiv for steder som er vanskelige å nå.
  Hvis kamerahuset er tilsmusset med noe som er vanskelig å fjerne (gjørme osv.), bruker du en mikrofiberklut (kan vanligvis kjøpes hos en optiker) lett fuktet med vann. Mikrofiber anbefales siden dette ikke lager riper på LCD-skjermen.
  Ikke bruk kjemiske produkter, for eksempel tynnere, rensebensin, alkohol, engangs tørkekluter osv.

 2. Objektiver

  Objektiver må behandles med stor forsiktighet. Glasset som objektivene består av, er svært skjørt og får enkelt riper. Du bør bare rengjøre linsen som en siste utvei. Den optiske overflaten påvirkes hver gang den rengjøres. Det blir alltid merker selv om de ikke alltid kan sees enkelt med det blotte øye. Det er bedre å ha en linse med litt støv enn en linse med riper.
  Vi mener at rengjøring er nødvendig hvis du legger merke til fingeravtrykk. Fingeravtrykk er oljeaktige og sure og kan skade antirefleksbelegget på linsen. Tørkede vanndråper og sjøsprøyt inneholder saltkrystaller som også kan skade glasset og må fjernes.
Fjerne støv og mikropartikler

Bruk først en blåsebørste til å fjerne mesteparten av støvet. Aldri blås med munnen. Hvis du gjør dette, resulterer det i spyttpartikler på linsen som lager merker som det er vanskelig å fjerne.

Bruk deretter en svært mykhåret pensel til å fjerne støvet på linsen. Ikke ta på penselhårene med fingrene siden dette gjør dem oljeaktige og fører til flekker. Ikke trykk for hardt. Etter en dag på stranden kan det for eksempel hende at mikropartikler av kvarts eller silika ligger på linseglasset, og feil rengjøring kan føre til riper i den optiske overflaten.

Fjerne oljeaktige flekker og fingeravtrykk

Som en generell regel bør du ikke ta å glasset med fingrene. Hvis det er fingeravtrykk på glasset, må du aldri fjerne dem ved å bruke klærne dine eller papirlommetørklær. Fibrene deres er for grove og kan ripe opp glasset.

Bruk en mikrofiberklut, og oppbevar den i en pose eller i bærevesken for å forhindre at den blir støvet.
Hvis du må bruke en væske til å fjerne oljeaktige flekker, må du ikke bruke vann fra vannkranen siden salter i slikt vann kan ripe opp glasset.
I stedet fukter du mikrofiberkluten i avsaltet vann og berører overflaten av glasset lett uten å gni.