Fotografveiledning: Hvordan ta flotte bilder med kameraet

Hvis du har brukt et digitalt kompaktkamera, ble alle bildene sannsynligvis lagret som JPEG-filer. DSLR-kameraet kan produsere disse filene også, men du kan også produsere RAW-filer. Så hva er en RAW-fil, og hvorfor bør du vurdere å bruke dette filformatet i stedet for JPEG-filene som du er vant med?

Når du tar et bilde, registrerer sensoren til kameraet store mengder data, mye mer enn det som kreves bare for å opprette en JPEG-fil. Når kameraet behandler bildet, forkastes mye av disse dataene for å produsere en mindre fil. Dette resulterer i et bilde som er greit for de fleste bruksområder, for eksempel utskrift eller deling av bildet via e-post eller en nettside.

I motsetning til en JPEG-fil har en RAW-fil ikke blitt behandlet eller komprimert av kameraet. Den inneholder alle dataene som sensoren registrerte da du tok bildet. Dette inkluderer et mye større område med farger og fargetoner enn det som brukes i en JPEG-fil, og den kan også ha mange flere detaljer i ekstreme skygger og høylys. På grunn av dette kalles den av og til en "digital negativ". Akkurat som fremkalling og utskrift av dine egne bilder i et mørkerom gjør at du kan produsere langt bedre resultater enn det den lokale fotobutikken kan oppnå, kan du bruke de ekstra dataene i RAW-filen til å få bilder av høyere kvalitet. Alt som kreves, er litt øvelse.

For å behandle RAW-filer trenger du et spesielt konverteringsprogram, for eksempel Image Data Converter SR, som ble levert sammen med kameraet.

Når du åpner en RAW-fil i Image Data Converter, vises det først slik det hadde sett ut hvis du hadde brukt innstillingene i kameraet da det ble tatt. Du kan deretter endre eksponering, hvitbalanse, fargemodus, kontrast og mange andre innstillinger til det ser ut slik du vil. Du kan til og med vise "før"- og "etter"-bildene side ved side, slik at du kan se effekten du oppnår. Og du trenger ikke å være redd for å gjøre feil. Når du er ferdig med å justere bildet, kan du lagre resultatet som en ny TIFF- eller JPEG-fil. Den opprinnelige RAW-filen endres ikke, så du kan komme tilbake til den og foreta et helt nytt sett med justeringer hvis du vil.

Eksempler på hva du kan oppnå ved å velge RAW i stedet for JPEG:

1. eksempel

I dette eksemplet ser du tydelig at vanndråpene som treffer gulvet, ikke vises detaljert på JPEG-bildet. I tillegg mangler det mange detaljer i høylyste områder.

Forstørr bilde

RAW-bildet demonstrerer at det inneholder mange flere detaljer, som gjør bildet mer intenst.

Forstørr bilde

Zoomede detaljer av forskjellen mellom RAW og JPEG

Forstørr bilde

2. eksempel

Bilde tatt i JPEG-modus

I dette eksemplet ble bildet tatt på slutten av dagen, ved solnedgang. Det røde, atmosfæriske lyset varte bare noen få minutter. Utfordringen er å gjenskape denne røde atmosfæren på bildet. I JPEG-modus er bildet undereksponert, og fargene er matte. Dette bildet har ingenting spesielt.

Justert RAW-fil

2. eksempel: