Slik kobler du Live-fjernkontrollen til ditt Action Cam

Når du bruker en fjernkontroll med ditt Action Cam, så betyr det at du kan begynne på å ta opp løpe- eller sykkelturen eller skatingen når den begynner. Fjernkontrollen har du på håndleddet slik at du har full frihet, og med 4 timers batterikapasitet så holder den løpet ut også. Du kan bruke skjermen til fjernkontrollen til å se på opptaket mens du tar opp. Den er også vanntett ned til 3 meter, så den er ideell for surfing og andre vannsporter.


Gjøre klar fjernkontrollen

 1. Åpne MENU-skjermen (Meny) og velg Network Settings > Connection Setting (Nettverksinnstillinger - Tilkoblingsinnstillinger)
 2. Velg tilkoblingstypen SINGLE (Enkel) hvis du bare har ett kamera.
  Velg tilkoblingstypen MULTI (Flere) hvis du ønsker å bruke fjernkontrollen med flere enn ett kamera. Du kan bruke fjernkontrollen med opp til fem kompatible kamera om gangen.

Registrer kameraet ditt mot fjernkontrollen

 1. På MENU-skjermen (Meny) må du velge ikonet som viser kameraet og fjernkontrollen
 2. Fjernkontrollen er nå klar til å registrere kameraet ditt. Den vil våre i denne modusen i 2 minutter, så du må registrere kameraet før tiden går ut
 3. På kameraet ditt må du velge [SETUP] (Oppsett) og deretter [confg] (Konfigurer) > [Wi-Fi] > [multi] > new (Ny)
 4. Skjermen skal nå blinke med ordet [PREP]
 5. Vent til det står [OK] på skjermen til fjernkontrollen og bekreft deretter registreringen ved å trykke [REC/ENTER]
 6. Når registreringen er fullført vil det stå [DONE] (Ferdig) på skjermen, og etter 2 sekunder er kameraet klar til bruk.

Hvis du skal registrere flere kamera må du gjenta disse trinnene.


Koble fjernkontrollen til kameraet
Når du har registrert kameraet på fjernkontrollen vil de to enhetene koble seg sammen automatisk over Wi-Fi når begge er slått på. (Du vil se et blått lys på fjernkontrollen når denne er slått på).

Hvis du vil ha mer informasjon om sammenkobling av kameraet og fjernkontrollen, må du se i kameraets brukerveiledning.


Fjernkontrollens skjerm og ikoner
Skjermen til fjernkontrollen viser deg hvilket modus kameraet er i, og om det holder på med et opptak.

IkonBetydning
Fotograferingsmodus
Videoopptaksmodus
Intervallbildemodus
Sammenkoblet
Behandler eller sender

Når kameraet tar opp eller tar intervallbilder, vil det vises et punkt i hjørnet på det relevante ikonet:
Hvis du har koblet til flere kamera kan du bruke OPP/NED-knappene til å bla mellom disse på skjermen til fjernkontrollen. Ikonet til den kameraet som er valgt vil bli uthevet med en farget boks.
Fjernkontrollens hovedskjerm (Direktevisning) vil synkronisere deg med LCD-skjermen på det valgte kameraet.

Fotografering og videopptak

 1. Trykk REC/ENTER på fjernkontrollen for å starte et opptak eller ta en bilde. Hvis du har flere kamera tilkoblet vil alle motta signalet samtidig, men det kan være en tidsforsinkelse mellom de avhengig av kameraets innstillinger og plassering.
 2. Du vil se et rødt lys på fjernkontrollen når kameraet tar opp film etter tar bilder
 3. Trykk REC/ENTER igjen for å stoppe opptaket

Feilsøking

Feilmeldinger ...

IkonBetydningHva nå
KamerafeilKontroller kameraet du er koblet til og minnekortet på dette for å se om alt fungerer som det skal.
Kunne ikke koble tilKontroller at kameraet er slått på og i korrekt modus. Kontroller Wi-Fi-tilkoblingen og signalstyrken.
Forsøker å koble seg til et inkompatibelt kameraKontroller brukerveiledningen til fjernkontrollen for å se om dette kameraet er kompatibelt med fjernkontrollen.
TallBetydningHva nå
03-03
03-04
Kunne ikke koble tilKontroller at kameraet er slått på og i korrekt modus. Kontroller Wi-Fi-tilkoblingen og signalstyrken.
03-05Det maksimale antallet kamera er allerede koblet tilKoble ett eller flere kamera fra fjernkontrollen.