Denne informasjonen gjelder følgende TV-modeller:

 • KDL-75W855C
 • KDL-65W855C
 • KDL-65W857C
 • KDL-65W858C
 • KDL-65W859C
 • KDL-55W805C
 • KDL-50W805C
 • KDL-43W805C
 • KDL-55W807C
 • KDL-50W807C
 • KDL-43W807C
 • KDL-55W808C
 • KDL-50W808C
 • KDL-43W808C
 • KDL-55W809C
 • KDL-50W809C
 • KDL-43W809C
 • KDL-55W755C
 • KDL-50W755C
 • KDL-43W755C
 • KDL-55W756C
 • KDL-50W756C
 • KDL-43W756C

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Har de nyeste Android-sikkerhetsoppdateringene

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Forbedrer brukeropplevelsen av innstillingen Enhanced format – HDMI signal format
 • Forbedrer kompatibiliteten med Home Theatre Control-appen
 • Gir bedre bildekvalitet når du bruker HDMI-innganger
 • Gir bedre bildekvalitet når du ser på HDR-innhold på bestemte modeller
 • Med denne fastvareoppdateringen lanseres Android Nougat på Android TV™-er fra Sony med støtte for:
  • Bilde-i-bilde-modus
  • Innstillingsmodus for halv skjerm
  • Oppgavebytting (rask tilgang til nylig brukte apper)
  • Google Cast-4K-innhold via innebygd Chromecast
  • Talesøkfunksjon i nettleser
  • Samba Interactive TV-tjeneste
  • Flere Google-kontoer
  • Mulighet for å bytte til TV-visningsmodus fra startmenyen med PPROG + eller tallknappene
  • Forbedret grensesnitt og navigering i Discover-menyen (Oppdag)
  • Forbedret visning av Wi-Fi®-passordskjermbildet
  • Forbedret brukervennlighet ved registrering av en USB-harddiskopptaksenhet
  • Forbedret brukergrensesnitt ved bruk av en USB-minnepinne eller en harddisk som en utvidbar lagringsenhet
 • Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene og forbedringene, kan du gå til:http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-tv-nougat
 • Denne fastvaren løser også andre problemer, for eksempel avspillingsproblemer med at forespørselsbaserte videoer fryser eller har synkroniseringsfeil
 • Forbedrer TV-ens responstid ved bruk av fjernkontrollen
 • Løser et problem med at TV-en ikke får koblet seg til Wi-Fi®-tilgangspunktet i standbymodus
 • Løser et problem med 4K-avspilling på YouTube (oppløsning på 2560x1440 eller høyere)
 • Løser et problem med at harddiskstasjonen ikke registreres for opptak når TV-en er i standbymodus
 • Reduserer inndataforsinkelse ved 4K HDR-spilling
 • Løser et problem med at den høyre siden av skjermen blir skarp når inngangen endres fra HDMI (4K-signalinngang) til bakkenettet
 • Løser et problem med at lyden hopper ved bruk av Sonos-soundbar
 • Løser et problem med hakkete avspilling på Amazon-videoer når knappene ACTION MENU eller VOL+/- trykkes på
 • Løser et problem med dårlig videokvalitet på BBC iPlayer når Watch from start-funksjonen brukes (Se fra starten)
 • Med denne fastvareoppdateringen lanseres Android Marshmallow på Android TV™-er fra Sony
  Denne fastvaren løser følgende problemer:
  • Kontinuerlige oppstarter etter at du har installert fastvareversjon 3.845
  • Ikke noe bilde og gult/grønt LED-lys blinker etter at du har installert fastvareversjon 3.845
  • Alle frekvenser sendes fra den trådløse basshøyttaleren SWF-BR100
  • Feil USB-videoskjermformat for 21:9-innhold
  • TV-ens responstid er lav med Astra-signal
  • Flimreproblem med HDMI UHD-signalet (Ultra-High Definition) etter en dyp standby
  • Opptaksproblem med Stofa Neotion Dual CAM
  • Elektronisk programguide (EPG) når du ser på salgs- eller reklamekanaler (Barker) med video og lyd aktivert
  • Problemer med stemmekommando
  • Problem ved importering av nye lister i kanallisten
  • Mislykket nettverkstilkobling (WLAN/LAN)
  • Danske feiloversettinger
  • Dansk DR-problem – avspillingen stoppes når dialogboksen lukkes
  • Når TV-en slås av med fjernkontrollen, dempes lyden i to til tre sekunder før skjermen slås av
  • EPG-informasjon ikke tilgjengelig på spansk TVE
  • Responstiden på innstillingsskjermer for satellittkanaler er lav
  • Unormal støy ved kanalbytte
  • TV-en slås ikke på etter at den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene
  • Svart bilde når CI+ CAM er koblet til
  • Ingen lyd eller bilde på FunBox 4K UHD-satellittkanalen
  • Blinkende lys vises når guiden åpnes
  • Problem med YouTube-avspilling når hebraisk velges som språk
  • Feil på HDMI Dynamic Range
  • Problem med automatisk bilde-modus
  • Funksjonalitetsproblem med fotballmodusen etter en ladningssyklus
 • Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene og forbedringene, kan du gå til:http://www.sony.net/androidtv-update/
 • Forbedrer stabiliteten til TV-en

Begrensninger

 • Bare for bruk med TV-er som er solgt i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Trykk på [HELP]-knappen på fjernkontrollen.
 2. Versjonsnummeret til fastvaren vises på skjermen.


[1] Modell
[2] Programvareversjon

Hvis versjonsnummeret er PKG5.435.xxxx eller høyere, har du allerede den nyeste programvareversjonen, og det er ikke nødvendig å utføre oppdateringen.

Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på BRAVIA-TV-en på:

 • Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (enkelt)
 • Ved hjelp av en USB-lagringsenhet
Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (enkelt):
Sony gir programvareoppdateringer for å forbedre funksjonalitet og gi brukere den nyeste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på, er å bruke funksjonen Auto. nedlasting av programvare. Denne innstillingen er aktivert som standard.
Hvis du har aktivert Auto. nedlasting av programvare nedenfor, mottar du automatisk et varsel om å oppdatere TV-en.
 1. Trykk på [HELP]-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg [System software update] (Systemprogramvareoppdatering).
 3. Velg [Auto. nedlasting av programvare].
Den nye fastvareoppdateringen rulles gradvis ut til alle Internett-tilkoblede TV-er i løpet av ukene etter lanseringen.

VIKTIG: De følgende avsnittene Systemkrav, Filinformasjon, Laste ned og Installere er knyttet til oppdateringsprosedyren med USB-lagringsenhet. Du kan ignorere dem hvis du har gjennomført oppdateringen ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.


Ved hjelp av en USB-lagringsenhet:

Du kan også oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-lagringsenhet. Hvis det ikke har blitt opprettet noen Internett-tilkobling på TV-en, eller hvis du ikke ønsker å vente på oppdateringen via funksjonen Auto. nedlasting av programvare, kan du prøve å laste ned og oppdatere ved hjelp av en USB-lagringsenhet som angitt nedenfor.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-lagringsenhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 5.435for TV

ZIP-filnavn

 • sony_tvupdate_2015_5435_eua_auth.zip

Filversjon

 • 5.435

Filstørrelse

 • 1 644 770 414 byte

Utgivelsesdato

 • 26-06-2019

Nedlasting

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-en, eller koble den fra strømnettet, mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp opptak før du begynner oppdateringen av fastvaren. (kun for modeller med USB HDD-opptak)

Slik laster du ned oppdateringen:

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-lagringsenhet.

 1. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  1. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og deretter må du lese og godta vilkårene.
  2. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til PC-en.

 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse.
  1. Gå til katalogen der filen ble lastet ned.
  2. Kontroller at størrelsen på filen sony_tvupdate_2015_5435_eua_auth.zip er 1 644 770 414 byte.
   MERK: På Windows-PC må du kontrollere Size (Størrelse) i stedet for Size on disk (Størrelse på disk) i skjermbildet Properties (Egenskaper).
 3. Pakk ut den nedlastede filen.
  Etter at du har pakket ut den nedlastede filen, finner du filen sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_153b00b8.pkg.
 4. Sett USB-lagringsenheten inn i PC-en.
 5. Kopier eller dra og slipp filen sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_153b00b8.pkg til rotkatalogen på USB-enheten.

  MERK: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagringsenheten fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opptil 15–30 minutter, og under installasjonen vil TV-en slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedefor:

 1. Skru på TV-en.

 2. Kontroller at det ikke står noen USB-enheter i TV-en.

 3. Sett USB-lagringsenheten med filen sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_153b00b8.pkg inn i USB-porten på TV-en.
  MERK: Hvilket som helst USB-spor kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.

 4. Når USB-lagringsenheten er oppdaget, vises en rekke forskjellige meldinger på TV-apparatet. Følg instruksjonene på skjermen.
  Merknad: Hvis meldingen ikke vises automatisk, kan du prøve å slå av og på TV-en med fjernkontrollen.
 5. Når filen er ferdig med å kopiere fra USB-lagringsenheten, starter oppdateringsprosessen, av/på-indikatoren på TV-en begynner å blinke hvitt, og fremdriftsskjermbilde for oppdateringen vises på TV-en.

 6. Etter flere minutter slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen.
  ADVARSEL: Under installeringen av programvaren må du ikke gjøre følgende:
  • fjerne USB-enheten
  • slå av TV-en
  • koble TV-en fra strømforsyningen

 7. Når programvareoppdateringen er fullført, vises det en melding på TV-en som indikerer at programvareoppdateringen er fullført.

 8. Ta USB-enheten forsiktig ut av USB-sporet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller den nåværende programvareversjonenfor å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er PKG5.435.xxxx eller høyere, var oppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er PKG5.435.xxxx eller høyere, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Har du behov for mer informasjon? Se Vanlige spørsmål om oppdatering av programvare via Internett:

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.

 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke mulig å installere en eldre programvareversjon. Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.

 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Hva kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare ved hjelp av Internett.

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvare kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til disse prosedyrene for en mulig løsning:

 1. Forsikre deg om at USB-lagringsenheten fungerer som den skal. Hvis den gjør det, forsøker du å laste ned oppdateringsfilen på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på [POWER]-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 3. Trykk på [POWER]-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installeringsprosedyren.

Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-frontpanelet, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.