Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • KD-32W800
 • KD-32W804

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at den forhåndsinstallerte Disney+-appen ikke startes opp på riktig måte i bestemte land
 • Forbedrer den generelle TV-ytelsen

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Begrensninger

 • Bare for bruk med TV-er som er solgt i Europa. Ikke alle modeller selges i alle land/regioner.

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Slå på TV-en, og trykk på knappen HOME på fjernkontrollen.
 2. Velg Settings (Innstillinger).
 3. Velg Device Preferences (Enhetsinnstillinger).
 4. Velg About (Om). Deretter vises versjonsnummeret på raden Software Version (Programvareversjon).

Hvis versjonsnummeret er 16140 eller høyere, har du allerede den nyeste programvareversjonen, og det er ikke nødvendig å utføre oppdateringen.

Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på BRAVIA TV-en på:

 • Bruke funksjonen System software update (Systemprogramvareoppdatering) (enkel)
 • Bruke en USB-minnepinne

Bruke funksjonen System software update (Systemprogramvareoppdatering) (enkel):

Sony gir programvareoppdateringer for å forbedre funksjonalitet og gi brukere den nyeste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på er via en Internett-tilkobling til TV-en. Hvis du får et varsel om en systemprogramvareoppdatering, kan du installere den fra Home-menyen (Hjem).

Den nye fastvareoppdateringen rulles gradvis ut til alle Internett-tilkoblede TV-er i løpet av ukene etter lanseringen.

VIKTIG: Avsnittene Systemkrav, Filinformasjon, Last ned og installer er knyttet til oppdateringsprosedyren med en USB-minnepinne. Du kan ignorere dem hvis du har gjennomført oppdateringen ved hjelp av funksjonen System software update (Systemprogramvareoppdatering).

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svarnettstedet for kundestøtte til Sony.

Bruke en USB-minnepinne:

Du kan også oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-minnepinne. Hvis det ikke har blitt opprettet noen Internett-tilkobling på TV-en, eller hvis du ikke ønsker å vente på oppdateringen via funksjonen System software update (Systemprogramvareoppdatering), kan du prøve å laste ned og oppdatere ved hjelp av en USB-minnepinne som angitt nedenfor.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-minnepinne
  Merk: Du kan oppdatere TV-en selv om det finnes andre filer på USB-minnepinnen.

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering til v16140 for TV

ZIP-filnavn

 • sony_atvondfull_braviatl_16140000_wwa_auth.zip

Filversjon

 • 16140

Filstørrelse

 • 1 530 139 112 byte

Utgivelsesdato

 • 18-10-2023

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet, for eksempel at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-en eller koble den fra strømmen under oppdateringen.
 • Ikke trykk på andre knapper enn dem som nevnes i instruksjonene.

Slik laster du ned oppdateringen

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-minnepinne.

 1. Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen.
  1. Klikk på Download-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og les og godta vilkårene.
  2. Klikk på Download-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til datamaskinen.
 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse (se delen Filinformasjon).
 3. Pakk ut den nedlastede filen til en plassering på datamaskinen din, der det er enkelt å finne den.
 4. Etter at du har pakket ut den nedlastede filen, finner du en fil (SY0M_TPM219E_EUR_MT9675_ALLPANEL_braviatl.XXXXX_YYYYYYYY_ZZZZ.pkg).
  Merk: XXXXX er versjonen av denne programvareoppdateringen.
 5. Gi .pkg-filen et nytt navn som Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin.
  Merk: XXXXX er versjonen av denne programvareoppdateringen.
 6. Sett USB-minnepinnen inn i datamaskinen.
 7. Kopier eller dra og slipp filen (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) til rotkatalogen på USB-enheten.
  Merk: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 8. Fjern USB-minnepinnen fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opp til 15 minutter, og under installasjonen vil TV-apparatet slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedenfor:

 1. Slå på TV-en.
 2. Kontroller at det ikke er satt inn noen USB-enheter i TV-en.
 3. Sett USB-minnepinnen med filen (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) inn i USB-porten på TV-apparatet.
  Merk: Hvilket som helst USB-spor kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.
 4. Koble TV-ens strømledning fra strømuttaket.
 5. TV-en viser meldingen Software update in progress (Programvareoppdatering pågår) etter at du har koblet til strømledningen igjen.
 6. Etter flere minutter starter TV-en på nytt automatisk.
  ADVARSEL! Under installeringen av programvaren:
  • Ikke fjern USB-enheten
  • Ikke slå av TV-en
  • Ikke koble TV-en fra strømforsyningen
 7. Ta USB-enheten forsiktig ut av USB-sporet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller den nåværende programvareversjonen for å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er 16140, var programvareoppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er 16140, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Har du behov for mer informasjon? Se vanlige spørsmål om oppdatering av programvare via Internett:

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine innstillingene dine blir beholdt.

 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke anbefalt å installere en eldre programvareversjon. Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.

 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Ja, det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til følgende prosedyrer for å finne en mulig løsning:

 1. Kontroller at TV-en har minst 2 GB ledig lagringsplass.
  1. Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen for å vise HOME-menyen.
  2. Gå til Settings (Innstillinger), og velg det.
  3. Gå til Device Preferences (Enhetsinnstillinger), og velg det.
  4. Gå til Storage (Lagring), og velg det.
  5. Gå til Internal Shared Storage (Internt delt minne), og velg det.
  6. Gå til Available (Tilgjengelig), og kontroller den tilgjengelige lagringsplassen.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på POWER-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 3. Trykk på POWER-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installasjonsprosedyren.
 4. Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-skjermen, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

Merk: Hvis du prøver å oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-minnepinne, må du forsikre deg om at USB-minnepinnen fungerer som den skal.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svarkundestøtteområdet til Sony.