Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • KD-55A1
 • KD-65A1
 • KD-77A1
 • KD-55AF8
 • KD-65AF8
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-50SD8005
 • KDL-43WF804
 • KDL-43WF805
 • KDL-49WF804
 • KDL-49WF805

Oppdateringen er kompatibel med alle fastvareversjoner til alle aktuelle modeller.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer TV-ens generelle ytelse

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Begrensninger

 • Bare for bruk med TV-er som er solgt i Europa. Ikke alle modeller selges i alle land/regioner.

Klargjøring

Videoveiledning: Slik oppdaterer du TV-en din

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Trykk på HELP-knappen (Hjelp) på fjernkontrollen.
 2. Du finner versjonsnummeret til programvaren under modellnavnet på TV-skjermen.
  • Modell: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Programvareversjon: PKG-xxxxxxxx

Hvis versjonsnummeret er PKG6.7220.xxxx eller høyere, har du allerede den nyeste programvareversjonen, og det er ikke nødvendig å utføre oppdateringen.

Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på BRAVIA TV-en på:

 • Ved hjelp av funksjonen Automatic software download (Auto. nedlasting av programvare) (enkelt)
  Merk: TV-en kan vise en melding om at Software is up to date (Programvaren er oppdatert), selv om den nyeste versjonen ikke har blitt installert. Oppdateringene for Auto. nedlasting av programvare lanseres gradvis og er kanskje ikke tilgjengelige med én gang. Prøv igjen senere. Hvis du heller vil oppdatere nå, følger du instruksjonene for å laste ned og installere programvareoppdateringen ved hjelp av USB-minnepinnemetoden.
 • Bruke en USB-minnepinne

Ved hjelp av funksjonen Automatic software download (Auto. nedlasting av programvare) (enkelt):

Sony gir programvareoppdateringer for å forbedre funksjonalitet og gi brukere den nyeste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på, er å bruke Automatic software download (Auto. nedlasting av programvare). Denne innstillingen er aktivert som standard.
Hvis du har aktivert Automatic software download (Auto. nedlasting av programvare) nedenfor, mottar du automatisk et varsel om å oppdatere TV-en.

 1. Trykk på HELP-knappen (Hjelp) på fjernkontrollen.
 2. Velg System software update (Systemprogramvareoppdatering).
 3. Velg Automatic software download (Auto. nedlasting av programvare).

Den nye fastvareoppdateringen rulles gradvis ut til alle Internett-tilkoblede TV-er i løpet av ukene etter lanseringen.

VIKTIG: Avsnittene «Systemkrav», «Filinformasjon» og «Last ned og installer» er knyttet til oppdateringsprosedyren med en USB-minnepinne. Du kan ignorere dem hvis du har gjennomført oppdateringen ved hjelp av funksjonen Automatic Software Download (Auto. nedlasting av programvare).

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svarnettstedet for kundestøtte til Sony.

Bruke en USB-minnepinne:

Du kan også oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-minnepinne. Hvis det ikke har blitt opprettet noen Internett-tilkobling på TV-en, eller hvis du ikke ønsker å vente på oppdateringen via funksjonen Automatic software download (Auto. nedlasting av programvare), kan du prøve å laste ned og oppdatere ved hjelp av en USB-minnepinne som angitt nedenfor.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-minnepinne
  * Du kan oppdatere TV-en selv om det finnes andre filer på USB-minnepinnen.

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering til v6.7220 for TV

ZIP-filnavn

 • sony_dtvota_2016_1607220100_eua_auth.zip

Filversjon

 • 6.7220

Filstørrelse

 • 1 701 591 614 byte

Utgivelsesdato

 • 28-09-2023

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet, for eksempel at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-en eller koble den fra strømmen mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på andre knapper enn dem som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp alle eventuelle opptak før du starter fastvareoppdateringen (gjelder bare for USB HDD-opptaksmodeller).

Slik laster du ned oppdateringen:

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-minnepinne.

 1. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  1. Klikk på Download-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og les og godta vilkårene.
  2. Klikk på Download-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til PC-en.
 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse (se delen Filinformasjon).
 3. Pakk ut den nedlastede filen.
  Merk: Når du har pakket ut den nedlastede filen, finner du en zip-fil (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg).
 4. Sett USB-minnepinnen inn i PC-en.
 5. Kopier eller dra og slipp den utpakkede filen til rotkatalogen på USB-enheten.
  Merk: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-minnepinnen fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opp til 30 minutter, og under installasjonen vil TV-apparatet slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedenfor:

 1. Slå på TV-en.
 2. Kontroller at det ikke er satt inn noen USB-enheter i TV-en.
 3. Sett USB-minnepinnen med den utpakkede filen (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg) inn i USB-porten på TV-apparatet.
  Merk: Alle USB-spor kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.
 4. Når USB-minnepinnen har blitt oppdaget, vises en rekke forskjellige meldinger på TV-apparatet. Følg instruksjonene på skjermen.
  Merk: Hvis meldingen ikke vises automatisk, kan du prøve å slå av og på TV-en med fjernkontrollen.
 5. Når filen er ferdig med å kopiere fra USB-minnepinnen, starter oppdateringsprosessen, av/på-indikatoren på TV-en begynner å blinke hvitt, og fremdriftsskjermbildet for oppdateringen vises på TV-en.
 6. Etter flere minutter slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen.
  ADVARSEL! Under installeringen av programvaren:
  • Ikke fjern USB-enheten
  • Ikke slå av TV-en
  • Ikke koble TV-en fra strømforsyningen
 7. Når programvareoppdateringen er fullført, vises det en melding på TV-en som indikerer at programvareoppdateringen er fullført.
 8. Ta USB-enheten forsiktig ut av USB-sporet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller den nåværende programvareversjonen for å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er PKG6.7220.xxxx, var programvareoppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er PKG6.7220.xxxx, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine innstillingene dine blir beholdt.
 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke mulig å installere en eldre programvareversjon. Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.
 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Ja, det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppsto en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvaren kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til følgende prosedyrer for å finne en mulig løsning:

 1. Slå av TV-en ved å trykke på POWER-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 2. Trykk på POWER-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installasjonsprosedyren.

Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-skjermen, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

Merk: Hvis du prøver å oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-minnepinne, må du kontrollere følgende.

 • Forsikre deg om at USB-minnepinnen fungerer som den skal.
 • Enheten må være formatert i FAT16, FAT32, exFAT eller NTFS.
 • Oppdateringen kan mislykkes selv om du bruker en USB-minnepinne som oppfyller betingelsene ovenfor, avhengig av størrelsen og katalogstrukturen til andre filer på enheten. Hvis oppdateringen mislykkes, sletter du andre filer og prøver på nytt kun med oppdateringsfilen som er lagret på USB-minnepinnen. Hvis oppdateringen fremdeles mislykkes, formaterer du USB-minnepinnen til FAT32 og prøver på nytt.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svarkundestøtteområdet til Sony.