Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • KD-55XH9005
 • KD-55XH9077
 • KD-55XH9096
 • KD-55XH9288
 • KD-55XH9296
 • KD-55XH9299
 • KD-65XH9005
 • KD-65XH9077
 • KD-65XH9096
 • KD-65XH9288
 • KD-65XH9296
 • KD-65XH9299

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at det ikke kom lyd fra TV-kanaler etter å ha slått på TV-en eller endret kanal
 • Løser et problem med at TV-en plutselig slo seg på da Bluetooth-enheter ble paret med TV-en mens RC var slått av
 • Løser et problem med at det ikke kom lyd fra en bestemt soundbar koblet til via HDMI eARC etter en AC-tilbakestilling
 • Løser et problem i Nederland med at man ikke kunne bytte kanal med knappene CH +/- eller talltastaturet på fjernkontrollen etter at tekst-TV ble slått på
 • Forhindrer uventede, periodiske skjermblink som kan forekomme når du ser på bestemt innhold
 • Oppdatert kanalsortering (gjelder bare for Kroatia)
 • Korrigerte (løste) nettleserens sikkerhetsproblem
  *Denne fastvaren inneholder en løsning på sikkerhetsproblemet som ble oppdaget av Viettel Cyber Security-teamet i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative. Vi vil gjerne takke dem for deres støtte.

Tidligere fordeler og forbedringer

Vis tidligere fordeler og forbedringer

Begrensninger

 • Bare for bruk med TV-er som er solgt i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Klargjøring

Videoveiledning: Slik oppdaterer du TV-en din

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Trykk på HELP-knappen (Hjelp) på fjernkontrollen.
 2. Du finner versjonsnummeret til programvaren under modellnavnet på TV-skjermen.
  • Modell: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Programvareversjon: PKG-xxxxxxxx

Hvis versjonsnummeret er PKG6.0466.xxxx eller høyere, har du allerede den nyeste programvareversjonen, og det er ikke nødvendig å utføre oppdateringen.

Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på BRAVIA-TV-en på:

 • Ved bruk av Automatically check for update-funksjonen (Søk automatisk etter oppdatering)(enkelt)
  MERK: TV-en kan vise en melding om at Software is up to date (Programvaren er oppdatert), selv om den nyeste versjonen ikke har blitt installert. Oppdateringene for Auto. nedlasting av programvare lanseres gradvis og er kanskje ikke tilgjengelige med én gang. Prøv igjen senere. Hvis du heller vil oppdatere nå, følger du instruksjonene for å laste ned og installere programvareoppdateringen ved hjelp av USB-minnepinnemetoden.
 • Bruke en USB-minnepinne

Ved bruk av Automatically check for update-funksjonen (Søk automatisk etter oppdatering) (enkelt):

Sony gir programvareoppdateringer for å forbedre funksjonalitet og gi brukere den nyeste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på, er å bruke Automatically check for update (Søk automatisk etter oppdatering). Denne innstillingen er aktivert som standard.
Hvis du har aktivert Automatically check for update (Søk automatisk etter oppdatering) nedenfor, mottar du automatisk et varsel om å oppdatere TV-en.

 1. Trykk på HELP-knappen (Hjelp) på fjernkontrollen.
 2. Velg System software update (Systemprogramvareoppdatering).
 3. Velg Automatically check for update (Søk automatisk etter oppdatering).

Den nye fastvareoppdateringen rulles gradvis ut til alle Internett-tilkoblede TV-er i løpet av ukene etter lanseringen.

VIKTIG: De følgende avsnittene «Systemkrav», «Filinformasjon», «Laste ned» og «Installere» er knyttet til oppdateringsprosedyren med en USB-minnepinne. Du kan ignorere dem hvis du har gjennomført oppdateringen ved hjelp av Automatically check for update-funksjonen (Søk automatisk etter oppdatering).

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svarnettstedet for kundestøtte til Sony.

Bruke en USB-minnepinne:

Du kan også oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-minnepinne. Hvis det ikke har blitt opprettet noen Internett-tilkobling på TV-en, eller hvis du ikke ønsker å vente på oppdateringen via Automatically check for update-funksjonen (Søk automatisk etter oppdatering), kan du prøve å laste ned og oppdatere ved hjelp av en USB-minnepinne som angitt nedenfor.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-minnepinne
  * Du kan oppdatere TV-en selv om det finnes andre filer på USB-minnepinnen.

Filinformasjon

Filnavn

 • Oppdatering til fastvareversjon v6.0466 for TV

ZIP-filnavn

 • sony_atvotafull_2020_1600466100_eua_auth.zip

Filversjon

 • 6.0466

Filstørrelse

 • 1 431 610 142 byte

Utgivelsesdato

 • 24-02-2021

Nedlasting

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-en eller koble den fra strømmen mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp alle eventuelle opptak før du starter fastvareoppdateringen (gjelder bare for USB HDD-opptaksmodeller).

Slik laster du ned oppdateringen:

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-minnepinne.

 1. Klikk på Download-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og les og godta deretter vilkårene.
 2. Når du har godtatt vilkårene, klikker du på knappen Download (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til datamaskinen din.
 3. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse (se delen File Info (Filinformasjon).
 4. Pakk ut den nedlastede filen til en plassering på datamaskinen din, der det er enkelt å finne den.
  MERK: Når du har pakket ut den nedlastede filen, finner du en annen zip-fil (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
 5. Sett USB-minnepinnen inn i datamaskinen.
 6. Gå til stedet du lagret den utpakkede filen og kopien på, eller dra og slipp filen til rotkatalogen på USB-enheten.
  MERK: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 7. Fjern USB-minnepinnen fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Trinn 1: Installere oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opp til 10 minutter, og under installasjonen vil TV-apparatet slå seg av og på igjen av seg selv. Følg disse trinnene:

 1. Slå på TV-en.
 2. Kontroller at det ikke står noen andre USB-enheter i TV-en.
 3. Sett USB-minnepinnen med den utpakkede filen (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip) inn i USB-porten på TV-apparatet.
  MERK: Hvis TV-en har flere USB-porter, kan alle USB-sporene brukes.
 4. Når USB-minnepinnen har blitt oppdaget, vises en rekke forskjellige meldinger på TV-apparatet. Følg instruksjonene på skjermen.
  MERK: Hvis meldingene ikke vises automatisk, kan du bruke fjernkontrollen til å slå TV-en av og deretter på igjen.
 5. Oppdateringsprosessen starter, POWER-indikatoren (av/på) blinker hvitt, og fremdriftsskjermbildet for oppdateringen vises på TV-en.
 6. Etter flere minutter slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen.
  ADVARSEL: Under installasjonen av programvaren må du ikke gjøre følgende:
  • fjerne USB-enheten
  • Slå av TV-en.
  • koble TV-en fra strømforsyningen
 7. TV-en starter automatisk på nytt når oppdateringen er fullført.
 8. Ta USB-enheten forsiktig ut av USB-sporet.

Trinn 2: Kontrollere at oppdateringen var vellykket

Kontroller den gjeldende programvareversjonen for å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er PKG6.0466.xxxx, var programvareoppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er PKG6.0466.xxxx, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.
 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke mulig å installere en eldre programvareversjon. Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.
 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Ja, det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvaren kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til følgende prosedyrer for å finne en mulig løsning:

 1. Slå av TV-en ved å trykke på POWER-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 2. Trykk på POWER-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installasjonsprosedyren.

Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-skjermen, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

MERK: Hvis du prøver å oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-minnepinne, må du kontrollere følgende:

 • Forsikre deg om at USB-minnepinnen fungerer som den skal.
 • Enheten må være formatert i FAT16, FAT32, exFAT eller NTFS.
 • Oppdateringen kan mislykkes selv om du bruker en USB-minnepinne som oppfyller betingelsene ovenfor, avhengig av størrelsen og katalogstrukturen til andre filer på enheten. Hvis oppdateringen mislykkes, sletter du andre filer og prøver på nytt kun med oppdateringsfilen som er lagret på USB-minnepinnen. Hvis oppdateringen fremdeles mislykkes, formaterer du USB-minnepinnen til FAT32 og prøver på nytt.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svarkundestøtteområdet til Sony.