Denne informasjonen gjelder følgende TV-modeller:

 • KD-43XG8305
 • KD-43XG8388
 • KD-43XG8399
 • KD-43XG8396
 • KD-49XG8305
 • KD-49XG8377
 • KD-49XG8388
 • KD-49XG8399
 • KD-49XG8396
 • KD-49XG9005
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-43XG8096
 • KD-49XG8096
 • KD-55XG8096
 • KD-65XG8096
 • KD-75XG8096
 • KD-43XG8196
 • KD-49XG8196
 • KD-55XG8196
 • KD-65XG8196
 • KD-55XF8096
 • KD-49XF8096
 • KD-43XF8096
 • KD-65XF7596
 • KD-55XF7596
 • KD-49XF7596
 • KD-43XF7596
 • KD-65XF8505
 • KD-55XF8505
 • KD-49XF8505
 • KD-43XF8505
 • KD-70XF8305
 • KD-60XF8305
 • KD-65AF8
 • KD-55AF8
 • KD-75XF9005
 • KD-65XF9005
 • KD-55XF9005
 • KD-49XF9005
 • KD-65XF8577
 • KD-55XF8577
 • KD-49XF8577
 • KD-43XF8577
 • KD-65XF8588
 • KD-55XF8588
 • KD-49XF8588
 • KD-43XF8588
 • KD-65XF8599
 • KD-55XF8599
 • KD-49XF8599
 • KD-43XF8599
 • KD-85XF8596
 • KD-75XF8596
 • KD-65XF8596
 • KD-55XF8596
 • KD-49XF8596
 • KD-43XF8596
 • KDL-49WF804
 • KDL-43WF804
 • KDL-49WF805
 • KDL-43WF805
 • KD-65XF8796
 • KD-43XF8796
 • KD-55XF8796
 • KD-49XF8796
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-49XD8005
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8005
 • KD-43XD8305
 • KD-50SD8005
 • KD-65ZD9
 • KD-100ZD9
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD8005
 • KD-75ZD9
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8005
 • KD-43XE8005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE8505
 • KD-55XE8505
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-75XE9005
 • KD-65XE9005
 • KD-55XE9005
 • KD-49XE9005
 • KD-43XE8077
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8596
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-65XE8599
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8004
 • KD-55XE8396
 • KD-49XE8396
 • KD-43XE8396

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Introduserer nye og strømlinjeformede innstillingsmenyer (Android™ 9 Pie)
 • Kombinerer video-, album- og musikkappene i én Mediespiller-app
 • Fjerner WPS-funksjonen for forbedret sikkerhet
 • Forbedrer TV-ens respons når den slås på fra standby
 • Løser et problem med at det ikke spilles av lyd fra en bestemt soundbar koblet til via HDMI ARC
 • Forbedrer videoavspillingen i HbbTV-programmer
 • Forbedrer Wi-Fi-funksjonen
 • Løser et problem med svart skjerm som forårsakes av HEVC-formatdekoding (High Efficiency Video Coding) via TV-tuneren
 • Gir støtte for HEVC 100/120 Hz ved USB-videoavspilling
MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om endringen av innstillingsmenyen, kan du ta en titt på denne artikkelen.

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Løser et nettverksproblem som skyldes feil systemtidsinnstilling
 • Løser et problem med blinkende LED-lys på AG8-modeller og forbedrer systemytelsen
 • Forbedrer TV-ens respons når den slås på fra standby

Begrensninger

 • Bare for bruk med TV-er som er solgt i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Klargjøring

Videoveiledning: Slik oppdaterer du TV-en din

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Trykk på [HELP]-knappen på fjernkontrollen.
 2. Du finner versjonsnummeret til programvaren under modellnavnet på TV-skjermen.
  • Modell: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Programvareversjon: PKG-xxxxxxxx

Hvis versjonsnummeret er PKG6.7140.xxxx eller høyere, har du allerede den nyeste programvareversjonen, og det er ikke nødvendig å utføre oppdateringen.

Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på BRAVIA-TV-en på:

 • Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (enkelt)
  MERK: TV-en kan vise en melding om at «Software is up to date» (Programvaren er oppdatert), selv om den nyeste versjonen ikke har blitt installert. Oppdateringene for Auto. nedlasting av programvare lanseres gradvis og er kanskje ikke tilgjengelige med én gang. Prøv igjen senere. Hvis du heller vil oppdatere nå, følger du instruksjonene for å laste ned og installere programvareoppdateringen ved hjelp av USB-minnepinnemetoden.
 • Bruke en USB-minnepinne
Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (enkelt):
Sony gir programvareoppdateringer for å forbedre funksjonalitet og gi brukere den nyeste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på, er å bruke funksjonen Auto. nedlasting av programvare. Denne innstillingen er aktivert som standard.
Hvis du har aktivert Auto. nedlasting av programvare nedenfor, mottar du automatisk et varsel om å oppdatere TV-en.
 1. Trykk på [HELP]-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg [System software update] (Systemprogramvareoppdatering).
 3. Velg [Auto. nedlasting av programvare].

Den nye fastvareoppdateringen rulles gradvis ut til alle Internett-tilkoblede TV-er i løpet av ukene etter lanseringen.

VIKTIG: De følgende avsnittene «Systemkrav», «Filinformasjon», «Laste ned» og «Installere» er knyttet til oppdateringsprosedyren med en USB-minnepinne. Du kan ignorere dem hvis du har gjennomført oppdateringen ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.


Bruke en USB-minnepinne:

Du kan også oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-minnepinne. Hvis det ikke har blitt opprettet noen Internett-tilkobling på TV-en, eller hvis du ikke ønsker å vente på oppdateringen via funksjonen Auto. nedlasting av programvare, kan du prøve å laste ned og oppdatere ved hjelp av en USB-minnepinne som angitt nedenfor.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-minnepinne
  * Du kan oppdatere TV-en selv om det finnes andre filer på USB-minnepinnen.

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 6.7140for TV

ZIP-filnavn

 • sony_dtvota_2016_1607140100_eua_auth.zip

Filversjon

 • 6.7140

Filstørrelse

 • 1 682 795 603 byte

Utgivelsesdato

 • 18-11-2020

Nedlasting

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-en eller koble den fra strømmen mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp alle eventuelle opptak før du starter fastvareoppdateringen (gjelder bare for USB HDD-opptaksmodeller).

Slik laster du ned oppdateringen:

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-minnepinne.

 1. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  1. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og deretter må du lese og godta vilkårene.
  2. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til PC-en.
 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse.
  1. Gå til katalogen der filen ble lastet ned.
  2. Kontroller at størrelsen på filen «sony_dtvota_2016_1607140100_eua_auth.zip» er «1 682 795 603» byte.
   MERK: På Windows-PC må du kontrollere Size (Størrelse) i stedet for Size on disk (Størrelse på disk) i skjermbildet Properties (Egenskaper).
 3. Pakk ut den nedlastede filen.
  MERK: Etter at du har pakket ut den nedlastede filen, finner du filen «sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg».
 4. Sett USB-minnepinnen inn i PC-en.
 5. Kopier eller dra og slipp filen «sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg» til rotkatalogen på USB-enheten.
  MERK: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-minnepinnen fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opp til 30 minutter, og under installasjonen vil TV-apparatet slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedenfor:

 1. Slå på TV-en.
 2. Kontroller at det ikke står noen USB-enheter i TV-en.
 3. Sett USB-minnepinnen med filen «sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg» inn i USB-porten på TV-apparatet.
  MERK: Hvilket som helst USB-spor kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.
 4. Når USB-minnepinnen har blitt oppdaget, vises en rekke forskjellige meldinger på TV-apparatet. Følg instruksjonene på skjermen.
  MERK: Hvis meldingen ikke vises automatisk, kan du prøve å slå av og på TV-en med fjernkontrollen.
 5. Når filen er ferdig med å kopiere fra USB-minnepinnen, starter oppdateringsprosessen, av/på-indikatoren på TV-en begynner å blinke hvitt, og fremdriftsskjermbildet for oppdateringen vises på TV-en.
 6. Etter flere minutter slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen.
  ADVARSEL: Under installeringen av programvaren:
  • Ikke fjern USB-enheten
  • Ikke slå av TV-en
  • Ikke koble TV-en fra strømforsyningen
 7. Når programvareoppdateringen er fullført, vises det en melding på TV-en som indikerer at programvareoppdateringen er fullført.
 8. Ta USB-enheten forsiktig ut av USB-sporet.

Trinn 2: Sjekk at oppdateringen ble fullført.

Kontroller den nåværende programvareversjonen for å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er «PKG6.7140.xxxx», var programvareoppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er «PKG6.7140.xxxx», må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.
 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke mulig å installere en eldre programvareversjon. Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.
 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Ja, det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvare kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til disse prosedyrene for en mulig løsning:

 1. Slå av TV-en ved å trykke på [POWER]-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 2. Trykk på [POWER]-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installeringsprosedyren.

Hvis meldingen «No newer version of the TV software was found» (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-skjermen, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

MERK: Hvis du prøver å oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-minnepinne, må du kontrollere følgende:
 • Forsikre deg om at USB-minnepinnen fungerer som den skal.
 • Enheten må være formatert i FAT16, FAT32, exFAT eller NTFS.
 • Oppdateringen kan mislykkes selv om du bruker en USB-minnepinne som oppfyller betingelsene ovenfor, avhengig av størrelsen og katalogstrukturen til andre filer på enheten. Hvis oppdateringen mislykkes, sletter du andre filer og prøver på nytt kun med oppdateringsfilen som er lagret på USB-minnepinnen. Hvis oppdateringen fremdeles mislykkes, formaterer du USB-minnepinnen til FAT32 og prøver på nytt.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.