Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • KDL-65W955B
 • KDL-55W955B
 • KDL-60W855B
 • KDL-50W805B
 • KDL-42W705B
 • KDL-32W705B
 • KDL-48W605B
 • KDL-40W605B
 • KDL-60W605B
 • KDL-55W805B
 • KDL-42W805B
 • KDL-48W585B
 • KDL-32W706B
 • KDL-42W706B
 • KDL-42W815B
 • KDL-42W817B
 • KDL-50W815B
 • KDL-55W815B
 • KDL-42W828B
 • KDL-42W829B
 • KDL-50W828B
 • KDL-55W828B
 • KDL-55W829B
 • KDL-50W829B
 • KDL-50W817B
 • KDL-55W817B
 • KDL-50W705B
 • KDL-50W706B
 • KDL-40W705C
 • KDL-32W705C
 • KDL-48W705C
 • KD-85X9505B
 • KD-65X9505B
 • KD-79X9005B
 • KD-65X9005B
 • KD-55X9005B
 • KD-70X8505B
 • KD-65X8505B
 • KD-55X8505B
 • KD-49X8505B
 • KD-75S9005B
 • KD-65S9005B

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer støtten for avspilling av kryptert innhold i enkelte strømmeapper og -tjenester

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Forbedrer ytelsen til TV-apparatet
 • Støtter HbbTV-funksjonalitet (på KD-85X9505B)
 • Løser HDD-opptaksfeil for enkelte satellittkanaler
 • Gir viktige sikkerhetsoppdateringer for TV-en

Begrensninger

 • Bare for bruk med TV-er som er solgt i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Slå på TV-en, og trykk på knappen [HOME] på fjernkontrollen for å vise Home-menyen (Hjem).
 2. Gå til [Settings] (Innstillinger), og trykk på [Enter].
 3. Gå til [Customer Support] (Kundestøtte), og trykk på [Enter].
 4. Modell- og programvareversjonen skal vises øverst til høyre på skjermen: v3.006 – hvis versjonsnummeret er v3.006 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Det finnes to måter å oppdatere fastvaren på BRAVIA-TV-en på:

 • Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (enkelt)
 • Ved hjelp av en USB-lagringsenhet
Ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare (enkelt):
Sony gir programvareoppdateringer for å forbedre funksjonalitet og gi brukere den nyeste TV-opplevelsen.Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på, er å bruke Auto. nedlasting av programvare. Denne innstillingen er aktivert som standard.
Hvis du har aktivert Auto. nedlasting av programvare nedenfor, mottar du automatisk et varsel om å oppdatere TV-en.

 1. Trykk på [HOME]-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg [Settings] (Innstillinger), og trykk på [Enter].
 3. Velg [Customer Support] (Kundestøtte), og trykk på [Enter].
 4. Velg [Automatic Software Download] (Auto. nedlasting av programvare).
 5. Velg [On] (På) for å laste ned programvaren automatisk. Velg [Off] (Av) for å deaktivere dette.

Den nye fastvareoppdateringen rulles gradvis ut til alle Internett-tilkoblede TV-er i løpet av ukene etter lanseringen.

VIKTIG: De følgende avsnittene Systemkrav, Filinformasjon, Laste ned og Installere er knyttet til oppdateringsprosedyren med USB-lagringsenhet. Du kan ignorere dem hvis du har gjennomført oppdateringen ved hjelp av funksjonen Auto. nedlasting av programvare.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.


Ved hjelp av en USB-lagringsenhet:

Du kan også oppdatere programvaren ved hjelp av en USB-lagringsenhet. Hvis det ikke har blitt opprettet noen Internett-tilkobling på TV-en, eller hvis du ikke ønsker å vente på oppdateringen via funksjonen Auto. nedlasting av programvare, kan du prøve å laste ned og oppdatere ved hjelp av en USB-lagringsenhet som angitt nedenfor.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-lagringsenhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering til v3.006 for TV

ZIP-filnavn

 • sony_tvupdate_2014_3006_eua_auth.zip

Filversjon

 • 3.006

Filstørrelse

 • 245 843 021 byte

Utgivelsesdato

 • 08-02-2021

Nedlasting

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-apparatet eller koble det fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp opptak før du begynner oppdateringen av fastvaren. (kun for modeller med USB HDD-opptak)

Slik laster du ned oppdateringen

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-lagringsenhet.

 1. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  1. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og deretter må du lese og godta vilkårene.
  2. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til PC-en.
 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse.
  1. Gå til katalogen der filen ble lastet ned.
  2. Kontroller at størrelsen på filen sony_tvupdate_2014_3006_eua_auth.zip er 245 843 021 byte.
   MERK: På Windows-PC må du kontrollere Size (Størrelse) i stedet for Size on disk (Størrelse på disk) i skjermbildet Properties (Egenskaper).
 3. Pakk ut den nedlastede filen.
  Etter at du har pakket ut den nedlastede filen, finner du mappen sony_dtv0FA40A06A0A6_00003100.
 4. Sett USB-lagringsenheten inn i PC-en.
 5. Kopier eller dra og slipp mappen sony_dtv0FA40A06A0A6_00003100 til rotkatalogen på USB-enheten.
  MERK: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagringsenheten fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opptil 15–30 minutter, og under installasjonen vil TV-en slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedenfor:

 1. Skru på TV-en.
 2. Kontroller at det ikke står noen USB-enheter i TV-en.
 3. Sett USB-lagringsenheten med mappen sony_dtv0FA40A06A0A6_00003100 inn i en USB-port på TV-apparatet.
  MERK: En hvilken som helst USB-port kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.
 4. Trykk på [HOME] på fjernkontrollen for å åpne HOME-menyen (Hjem).
 5. Gå til kategorien [Settings] (Innstillinger), og trykk på [Enter] for å velge den.
 6. Gå til og velg [Customer Support] (Kundestøtte).
 7. Gå til og velg [Software Update] (Programvareoppdatering), og velg deretter [USB].
 8. En rekke ulike meldinger vises på TV-skjermen. Følg instruksjonene på skjermen.
 9. Oppdateringen starter, og den oransje LED-lampen begynner å blinke på TV-ens frontpanel.
  ADVARSEL: Under installeringen av programvaren må du ikke gjøre følgende:
  • fjerne USB-enheten
  • slå av TV-en
  • koble TV-en fra strømforsyningen
 10. Når meldingen «Firmware update complete» (Fastvareoppdatering fullført) vises på TV-apparatet, slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen. – Ikke fjern USB-enheten eller slå av TV-apparatet.
 11. Når TV-en har slått seg på igjen, fjerner du USB-lagringsenheten fra USB-porten.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller den nåværende programvareversjonen for å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er «v3.006» eller høyere, var oppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er «v3.006» eller høyere, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Har du behov for mer informasjon? Se Vanlige spørsmål om oppdatering av programvare via Internett:

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.
 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. For å sikre at TV-en har optimal ytelse, er det ikke mulig å installere en eldre programvareversjon: Den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringer av tidligere versjoner.
 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare via Internett

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvare kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre til disse prosedyrene for en mulig løsning:

 1. Forsikre deg om at USB-lagringsenheten fungerer som den skal. Hvis den gjør det, forsøker du å laste ned oppdateringsfilen på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på [POWER]-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 3. Trykk på [POWER]-knappen (av/på) en gang til, og gjenta installeringsprosedyren.

Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-frontpanelet, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på kundestøtteområdet til Sony.