Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

Kanalredigeringsverktøyet fra Sony er et smart verktøy som gjør at du enkelt kan endre kanallisten. Med den enkle utformingen og de avanserte funksjonene kan du flytte, slette og sortere kanalene, slik at du kan tilpasse TV-en.

 • Versjon 1.2.0
  • Løser kompatibilitetsproblemer med nyere versjoner av Java
  • Knapper for å zoome inn eller ut er lagt til slik at du kan øke/redusere størrelsen på kanalene i kanallisten
  • Help-fanen (Hjelp) har nå en kobling til brukerhåndboken på nett
  • Brukerhåndboken inneholder nå redigeringsprogrammet, som er tilgjengelig via «About»-menyen (Om) (bare engelsk versjon)
  • Endringer av lokalisert innhold – gjelder for enkelte språk
  • Andre mindre feilrettinger
 • Versjon 1.1.0
  • Krypterte kanaler er angitt med et ($)-tegn
  • Når kanaler slettes, flyttes kanallisten nå oppover for å fylle tomme mellomrom
  • Alle kanaltyper (inkludert datakanaler) vises nå i kanallisten og kan slettes
  • Løser en feil knyttet til problemer med lagring av flere filer
 • Versjon 1.0.1
  • Løser en feil med at Undo Delete-knappen (Angre sletting) ikke fungerte som den skulle

Begrensninger

 • Bare for bruk med TV-er som er solgt i Europa. Ikke alle modeller selges i alle land/regioner.

Klargjøring

Kontroller at TV-en bruker den nyeste programvareversjonen som er tilgjengelig

Merk: Det kan være at programvaren allerede er oppdatert.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-lagringsenhet
 • Java Runtime (alle Java-versjoner er kompatible)

Filinformasjon

Filnavn

 • Channel Editor v1.2 Setup.exe

Filversjon

 • 1.2.0

Utgivelsesdato

 • 18-04-2019

Last ned og installer

Slik laster du ned programvaren:

Før du installerer denne programvaren, må du laste den ned fra Internett og lagre den på PC-en.

Trinn 1

Last ned [Channel Editor v1.2 Setup.exe] på datamaskinen.
PC-skjerm

 1. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og deretter må du lese og godta vilkårene.
 2. Klikk på [Download]-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppsettfilen på PC-en.

Trinn 2

Velg språket.

Støttede språk: Bulgarsk, kroatisk, tsjekkisk, nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, polsk, rumensk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk og tyrkisk.
PC-skjerm

Trinn 3

Merk av i feltet hvis du vil opprette en snarvei på skrivebordet.
PC-skjerm

Trinn 4

Klikk på Install (Installer).
PC-skjerm

Trinn 5

Merk av i feltet hvis du vil starte kanalredigeringsverktøyet når installasjonen er fullført.
PC-skjerm

Trinn 6

Kanalredigeringsverktøyet fra Sony er nå klart.

Slik bruker du verktøyet

Du kan endre kanallisten til TV-en med tre enkle trinn:

 1. Eksporter kanallisten fra TV-en.
 2. Endre kanallisten på datamaskinen.
 3. Importer den endrede kanallisten til TV-en.

Merk: Nye kanaler som kringkasteren legger til, synkroniseres ikke automatisk med den gjeldende kanallisten i TV-guiden. Hvis du vil motta de nyeste kanalene, må du søke etter stasjoner på TV-en på nytt før du sorterer programmene igjen ved hjelp av kanalredigeringsverktøyet fra Sony.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

 1. Eksportere kanallisten fra TV-en:
  • Sett inn en ekstern USB-enhet i en USB-port på TV-en.
   a) For Android-modellene fra Sony går du til:
   [Home] (Hjem) → [Settings] (Innstillinger) → [Channel Setup] (Kanaloppsett) → [Digital setup] (Digitalt oppsett) → [Technical Set up] (Teknisk oppsett) → [Program List Transfer] (Overføring av programliste) → [Export] (Eksporter)
   b) For modeller fra Sony som ikke er Android, går du til:
   [Home] (Hjem) → [Settings] (Innstillinger) → [System Settings] (Systeminnstillinger) → [Channel Set up] (Kanaloppsett) → [Digital Set up] (Digitalt oppsett) → [Technical Set up] (Teknisk oppsett) → [Program List Transfer] (Overføring av programliste) → [Export] (Eksporter)
  • En fil med navnet «sdb.xml» kopieres til den eksterne USB-enheten.
 2. Endre kanallisten på datamaskinen:
  • Sett inn den eksterne USB-enheten med «sdb.xml»-filen i en USB-port på datamaskinen.
  • Start kanalredigeringsverktøyet, og åpne «sdb.xml»-filen.
  • Endre rekkefølgen på programmene i kanallisten.
  • Lagre den endrede kanallisten i «sdb.xml»-filen på den eksterne USB-enheten.
 3. Importere kanallisten til TV-en:
  • Sett inn den eksterne USB-enheten med den endrede «sdb.xml»-filen i en USB-port på TV-en.
   a) For Android-modellene fra Sony går du til:
   [Home] (Hjem) → [Settings] (Innstillinger) → [Channel Setup] (Kanaloppsett) → [Digital setup] (Digitalt oppsett) → [Technical Set up] (Teknisk oppsett) → [Program List Transfer] (Overføring av programliste) → [Import] (Importer)
   b) For modeller fra Sony som ikke er Android, går du til:
   [Home] (Hjem) → [Settings] (Innstillinger) → [System Settings] (Systeminnstillinger) → [Channel Set up] (Kanaloppsett) → [Digital Set up] (Digitalt oppsett) → [Technical Set up] (Teknisk oppsett) → [Program List Transfer] (Overføring av programliste) → [Import] (Importer)
  • Du ser den nye kanallisten når du starter TV-en på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til den fullstendige brukerhåndboken her.