Om denne nedlastingen

Om denne oppgraderingen (10/10/2011)Filen oppdaterer din TVs fastvare (firmware) til versjon M7.039 og unngår da følgende situasjoner:


 • Tekststøtte lagt til for digitale HD-tjenester.
 • Algoritme for audioutvelgelse revidert, basert på brukervalg.
 • Programoverføringsfeil utbedret.
 • Visningssekvens for sanntidsteksting forbedret.
 • Korrekt tegnvalg anvendt for kabeltjenester.
 • Når enkelte HDMI-enheter er tilkoblet, kan den gjenværende lyden høres umiddelbart etter at TV-en er slått av.
 • I noen spesifikke tilfeller, vil brukersorterte analoge programmer ikke være lagret når Tven slåes på igjen.
 • På noen få kodete programmer, tar kanalbytte lang tid.
 • På HD kanaler kan noen bildefortstyrrelser oppstå.
 • EPG-navigeringshastighet forbedret.
 • Stabilitetsforbedringer for å unngå at TV-en havarerer i bestemte situasjoner.
 • Innstillingsproblemer for DVB-C-kanaler på 434MHz.
 • Favorittlisten går tapt etter 10 minutter i standby.
 • Norsk EPG-informasjon skrives på dansk i ulike situasjoner.
 • Bildebredden endres kontinuerlig ved visning av enkelte tjenester.
For at oppgraderingen skal tre i kraft, må du må installere TV-en på nytt ved å kjøre Automatisk grunninnstilling.

Aktuelle modeller


 • KDL-19S5700 / S5710 / S5720 / S5730
 • KDL-26S5550 / P5550
 • KDL-32S5550 / S5650 / P5550 / P5650 / P3550
 • KDL-37S5650 / P5650
 • KDL-40S5650 / P5650

Advarsel

 • Følg oppdateringsanvisningene nøye. Hvis ikke du følger anvisningene, kan oppdateringsprosessen bli avbrutt, noe som kan føre til at TV-en slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.
 • Ikke slå av TV-en eller koble den fra strømuttaket. Strømtap under installasjon av fastvareoppdateringen kan føre til at TV-en slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.

Vanlige spørsmål

 • Hvordan kan jeg sjekke TVens fastvare?
  • Slå på Tvn og trykk på MENU knappen på fjernkontrollen for å få frem menyen.
  • Naviger til “INNSTILLINGER” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “Oppsett” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “DIGITAL INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “TEKNISK INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “SYSTEMINFORMASJON” og trykk OK for å velge den.
  • Programvareversjon vises på første linje.
 • Slettes de personlige innstillingene mine etter oppdateringen?
  Alle brukerinnstillingene beholdes.
 • Kan jeg installere en eldre versjon av fastvaren?
  For å sikre at TV-en fungerer optimalt, støttes ikke installasjon av eldre fastvare.
 • Slås TV-en av under oppdateringsprosessen?
  Det er normalt at TV-en slår seg av og på under oppdateringsprosessen. Det kan hende at det tar lengre tid enn vanlig for TV-en å slå seg på igjen, ettersom installasjonen av den nye fastvaren pågår.

Installer

 1. Før du laster ned filen, må du godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor.

  Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis ikke du følger anvisningene, kan det føre til at TV-en slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.

 2. Etter at du har godtatt ansvarsfraskrivelsen, lagrer du oppdateringsfilen på skrivebordet på datamaskinen.

  Når nedlastingen er fullført, kontrollerer du at filstørrelsen er 26,031,352 byte.
  Du gjør dette ved å høyreklikke filen, velge Egenskaper og kontrollere at kategorien Generelt viser følgende størrelsesinformasjon:


  Hvis størrelsen som vises, ikke stemmer, sletter du filen som er lastet ned, tømmer hurtigbufferen i nettleseren og laster ned filen på nytt.

 3. Åpne Windows Utforsker, finn den nedlastede filen firmware.upd, og kopier filen til roten av USB-enheten.

  Viktige merknader:
  • Kontroller at det er nok plass på USB-enheten.

Prosedyre for fastvareoppdatering


 • Ikke slå av TV-en eller koble den fra strømuttaket under oppdateringsprosessen. Hvis du gjør dette, kan det føre til at TV-en slutter å fungere, og at den må til reparasjon.

 • Ikke trykk på knappene, med mindre du blir bedt om det, før oppdateringen er fullført. Hvis du gjør dette, kan det føre til at TV-en slutter å fungere, og at den må til reparasjon.

Fastvareoppdateringen kan ta opptil 10 minutter. Les gjennom hele prosedyren før du starter oppdateringen av TV-ens fastvare.

 1. Slå på TV-en.

 2. Sett inn USB-enheten med filen firmware.upd i USB-kontakten på siden av TV-en.

 3. Hvis det er nødvendig, trykker du på HOME på fjernkontrollen og kontrollerer at Home Menu (XMB™) [Startmeny (XMB™)] vises på TV-en.

 4. Bruk din fjernkontroll å naviger til "INNSTILLINGER" og trykk OK. Så navigerer du til "Oppsett" og trykker OK, og navigerer til "SYSTEMOPPDATERING" og trykker OK. 5. En rekke ulike meldinger vises på TV-en. Følg instruksjonene på skjermen.

 6. Strømindikatoren lyser grønt i 30 sekunder, deretter blinker bilde av-/timer-indikatoren sakte gult, og standby-indikatoren lyser rødt. Etter flere minutter slås TV-en av og på for at oppdateringen skal fullføres.

  VIKTIG: Når fastvareinstallasjonen pågår, må du ikke fjerne USB-enheten, slå av TV-en eller koble TV-en fra strømuttaket.

 7. Når fastvareoppdateringen er fullført, vises en melding på TV-en i 5 sekunder. 8. Fjern USB-enheten fra USB-kontakten.

 9. Slik kontrollerer du TV-ens fastvareversjon:
  • Slå på Tvn og trykk på MENU knappen på fjernkontrollen for å få frem menyen.
  • Naviger til “INNSTILLINGER” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “Oppsett” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “DIGITAL INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “TEKNISK INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “SYSTEMINFORMASJON” og trykk OK for å velge den.
  • Programvareversjon vises på første linje.
  • Bekreft programvareversjonen.
  • Hvis programvareversjonen som vises på første linje er M7.039, har din TV blitt korrekt oppdatert.

"Systemoppdateringen mislyktes" vises på TV-ens frontpaneldisplay.


Gjør følgende:
 1. Kontroller at USB-enheten fungerer som den skal, og følg nedlastingsprosedyren på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på AV/PÅ-knappen på TV-en.
 3. Trykk på AV/PÅ-knappen en gang til, og fortsett installasjonsprosessen.

"Nyere software versjon er ikke tilgjengelig" vises på TV-ens frontpaneldisplay.


Den nyeste fastvaren er allerede installert på TV-en.

Filinformasjon

Filnavn

 • firmware.upd

Filstørrelse

 • -