Om denne nedlastingen

Om denne oppgraderingen (13/03/2013)

Denne filen oppdaterer TV-ens fastvare til versjon 1.752EA, noe som gir følgende fordeler:

Forbedringer i denne versjonen

 • Denne programvareoppdateringen forbedrer ytelsen på TV-en.
 • Autotuning hopper ikke over tjenester hvis en aktiv RF-inngang brukes.
 • Hendelsesinformasjon i EPG er riktig knyttet til de relevante tjenestene

For at oppgraderingen skal tre i kraft, må du må installere TV-en på nytt ved å kjøre Automatisk grunninnstilling.

Aktuelle modeller

 • KDL-22E5300 / E5310
 • KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
 • KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
 • KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500

Advarsel

 • Følg oppdateringsanvisningene nøye. Hvis ikke du følger anvisningene, kan oppdateringsprosessen bli avbrutt, noe som kan føre til at TV-en slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.
 • Ikke slå av TV-en eller koble den fra strømuttaket. Strømtap under installasjon av fastvareoppdateringen kan føre til at TV-en slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.

Vanlige spørsmål

 • Hvordan kan jeg sjekke TVens fastvare?
  • Slå på TV-en, og trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen. Home Menu (XMB™) [Startmeny (XMB™)] vises.
  • Naviger til “INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til Product Information [Produktinformasjon], og velg dette.
  • Programvareversjon vises på tredje linje
 • Slettes de personlige innstillingene mine etter oppdateringen?
  Alle brukerinnstillingene beholdes.
 • Kan jeg installere en eldre versjon av fastvaren?
  For å sikre at TV-en fungerer optimalt, støttes ikke installasjon av eldre fastvare.
 • Slås TV-en av under oppdateringsprosessen?
  Det er normalt at TV-en slår seg av og på under oppdateringsprosessen. Det kan hende at det tar lengre tid enn vanlig for TV-en å slå seg på igjen, ettersom installasjonen av den nye fastvaren pågår.

Installer

 1. Før du laster ned filen, må du godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor.

  Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis ikke du følger anvisningene, kan det føre til at TV-en slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.

 2. Etter at du har godtatt ansvarsfraskrivelsen, lagrer du oppdateringsfilen på skrivebordet på datamaskinen.

  Når nedlastingen er fullført, kontrollerer du at filstørrelsen er 12,567,268 byte.
  Du gjør dette ved å høyreklikke filen, velge Egenskaper og kontrollere at kategorien Generelt viser følgende størrelsesinformasjon:


  Hvis størrelsen som vises, ikke stemmer, sletter du filen som er lastet ned, tømmer hurtigbufferen i nettleseren og laster ned filen på nytt.

 3. Åpne Windows Utforsker, finn den nedlastede filen firmware.upd, og kopier filen til roten av USB-enheten.

  Viktige merknader:
  • Kontroller at det er nok plass på USB-enheten.

Prosedyre for fastvareoppdatering


 • Ikke slå av TV-en eller koble den fra strømuttaket under oppdateringsprosessen. Hvis du gjør dette, kan det føre til at TV-en slutter å fungere, og at den må til reparasjon.

 • Ikke trykk på knappene, med mindre du blir bedt om det, før oppdateringen er fullført. Hvis du gjør dette, kan det føre til at TV-en slutter å fungere, og at den må til reparasjon.

Fastvareoppdateringen kan ta opptil 10 minutter. Les gjennom hele prosedyren før du starter oppdateringen av TV-ens fastvare.

 1. Slå på TV-en.

 2. Sett inn USB-enheten med filen firmware.upd i USB-kontakten på siden av TV-en.

 3. Hvis det er nødvendig, trykker du på HOME på fjernkontrollen og kontrollerer at Home Menu (XMB™) [Startmeny (XMB™)] vises på TV-en.

 4. Bruk fjernkontrollen til å navigere til ikonet System Update [Systemoppdatering], og trykk på OK for å velge det. 5. En rekke ulike meldinger vises på TV-en. Følg instruksjonene på skjermen.

 6. Strømindikatoren lyser grønt i 30 sekunder, deretter blinker bilde av-/timer-indikatoren sakte gult, og standby-indikatoren lyser rødt. Etter flere minutter slås TV-en av og på for at oppdateringen skal fullføres.

  VIKTIG: Når fastvareinstallasjonen pågår, må du ikke fjerne USB-enheten, slå av TV-en eller koble TV-en fra strømuttaket.

 7. Når fastvareoppdateringen er fullført, vises en melding på TV-en i 5 sekunder. 8. Fjern USB-enheten fra USB-kontakten.

 9. Slik kontrollerer du TV-ens fastvareversjon:
  • Slå på TV-en, og trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen. Home Menu (XMB™) [Startmeny (XMB™)] vises.
  • Naviger til kategorien Set-up [Oppsett], og trykk på OK for å velge den.
  • Naviger til Product Information [Produktinformasjon], og velg dette.
  • Bekreft versjonsnummeret.
  • Hvis versjonsnummeret som vises på tredje linje, er 1.752EA, er TV-en oppdatert riktig.

"Systemoppdateringen mislyktes" vises på TV-ens frontpaneldisplay.

Gjør følgende:

 1. Kontroller at USB-enheten fungerer som den skal, og følg nedlastingsprosedyren på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på AV/PÅ-knappen på TV-en.
 3. Trykk på AV/PÅ-knappen en gang til, og fortsett installasjonsprosessen.

"Nyere software versjon er ikke tilgjengelig" vises på TV-ens frontpaneldisplay.

Den nyeste fastvaren er allerede installert på TV-en.

Filinformasjon

Filnavn

 • firmware.upd

Filstørrelse

 • -