Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende TV-modeller:

 • KDL-40R450C / 453C / 455C
 • KDL-32R405C / 403C / 400C

Om denne nedlastingen

 • Navn: Firmware update to v8061 for TV
 • Utgivelsesdato: 09-04-2015
 • Trenger jeg oppdatere? Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny Bravia TV-modell. Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har ved hjelp av disse instruksjonene.
 • Fordeler og forbedringer:
  • Forbedrer funksjonen for opptak/avspilling
 • Begrensninger: bare for bruk med TV-apparater som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Det du trenger

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-minnepinne
 • et kompatibel TV-apparat

Installer

Følg de enkle trinnene under for å oppdatere fastvaren til TV-apparatet: Etter at du har oppdatert fastvaren, vil dine egne innstillinger på TV-apparatet fortsatt være de samme.

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-apparatet eller koble det fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp opptak før begynner oppdateringen av fastvaren.

Last ned oppdateringen

Før du installerer oppdateringen må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-pinne

 1. Les og godta betingelsene under og klikk download file (last ned fil).
 2. Når du blir bedt om det må du lagre filen på skrivebordet. Når nedlastingen er fullført, kontrollerer du at filstørrelsen er 51,666,572 bytes. Du gjør dette ved å høyreklikke på filen, velge properties (egenskaper) og kontrollerer størrelsen i kategorien General (Generelt).
 3. Åpne Windows Utforsker, finn den nedlastede sony_tvupdate_2015_8061_euf_auth.zip, og pakk den ut. Mappen sony_dtv02B10B02B1B2_00000100opprettes på den lokale stasjonen din.
 4. Kopier mappen til USB-enheten.

Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen, kan du installere den på TV-apparatet. Følg trinnene nedenfor.

Prosessen kan ta opp til 5 minutter, og under installasjonen vil TV-apparatet slå seg av og på igjen av seg selv.

 1. Slå på TV-apparatet
 2. Sett USB-pinnen med filen sony_dtv02B10B02B1B2_00000100inn i USB-porten på TV-apparatet.
 3. Bruk fjernkontrollen til å trykke HOME (Hjem) for å åpne menyen HOME
 4. Velg Settings (Innstillinger) og trykkEnterved hjelp av fjernkontrollen
 5. Velg Customer support (Kundestøtte) og trykkEnterved hjelp av fjernkontrollen
 6. Uthev Software Update > USB og trykk deretter Enter på fjernkontrollen
 7. Det vil vises en rekke forskjellige meldinger på TV-skjermen - følg instruksjonene på skjermen
 8. Oppdateringen vil starte, og en oransje lysdiode vil starte å blinke foran på TV-apparatet. - Ikke fjern USB-enheten eller slå av TV-apparatet.
 9. Når meldingen "Firmware update complete" (Fastvareoppdatering fullført) vises på TV-apparatet, slår TV-apparatet seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen.- Ikke ta ut USB-enheten eller slå av TV-apparatet.
 10. Når TV-apparatet har slått seg på igjen, tar du ut USB-enheten fra USB-porten.

Kontroller at oppdateringen var vellykket:

 1. Slå på TV-apparatet og trykk HOME -knappen på fjernkontrollen for å vise Home (hjem)-menyen
 2. Naviger deg fram til settings (Innstillinger), uthev Set-up (Oppsett), og trykk deretter OK.
 3. Bla til Product Support (Produktstøtte)-kategorien og trykk OK.
 4. På TV-skjermen vises versjonsnummeret til fastvaren slik: SOFTWARE VERSION v8061- hvis versjonsnummeret er v8061 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvaren.

Spørsmål og svar

Har du behov for mer informasjon? Se vår Vanlige spørsmål (FAQ) om oppdatering av fastvare via Internett

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.

Kan jeg installere en eldre versjon av fastvaren?
For å sikre at TV-apparatet beholder optimal ytelse, er det ikke mulig å installere eldre fastvareversjoner.

TV-apparatet vil slå seg av under oppdateringsprosessen
Det er normalt at TV-apparatet starter på nytt under oppdateringsprosessen. TV-apparatet trenger lenger tid enn normalt på å starte om igjen når det installerer ny fastvare.

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av TV-fastvaren når du bruker Internett.

En av disse meldingene vises på TV-skjermen: "An error occurred during the software update" (Det oppstod en feil under oppdatering av programvaren), eller "Software cannot be updated using this USB device" (Det var ikke mulig å oppdatere fra denne USB-enheten)

 1. Forsikre deg om at USB-enheten fungerer som den skal. Hvis den gjør det, forsøker du å laste ned oppdateringsfilen på nytt.
 2. Slå av TV-apparatet ved å trykke POWER på TV-apparatet.
 3. Trykk POWER en gang til og fortsett med installeringsprosedyren igjen.

"No newer version of the TV software was found" (Ingen nyere versjon av TV-apparatets programvare ble funnet) vises på TV-skjermen.
TV-apparatet har allerede nyeste fastvareversjon installert, så det er ikke nødvendig å oppdatere den.