Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • FDR-AX1E

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvareoppdatering Ver.4.00 for FDR-AX1E
 • Utgivelsesdato:14/10/2015
 • Fordeler og forbedringer
  • Overføre klipp til eksternt USB-lagringsmedium
  • Overføre klipp til PlayMemories Home
  • Vise datakoder når AVCHD-klipp avspilles
  • Merknader:
   – Innspilte data fra dette videokameraet kan ikke overføres fra MS/DS-kortet ved å koble kameraet direkte til en datamaskin eller Mac med en USB-kabel. I stedet bør du bruke en ekstern minnekortleser/-skriver (valgfritt tilbehør)
   – Du kan bruke Vegas Pro12 Edit (gratis programvare) til å redigere AVCHD-klipp

   Se brukerhåndboken for å finne ut mer om de nye funksjonene.

 • Se om kameraet ditt trenger en oppdatering

  Kontroller programvarens versjon ved hjelp av prosedyren beskrevet nedenfor. Hvis systemprogramvaren allerede er [Ver.4.00] trenger du ikke oppdateringen.

  1. Slå på kameraet.


   Forstørr bildet
  2. Gå inn i menyen ved å trykke "MENU" (Meny).


   Forstørr bildet
  3. Gå til "Version" (Versjon) på menyen "System".


   Forstørr bildet
  4. Programvareversjonen vises.
   Hvis du har versjon V4.00 er det ikke behov for oppdateringen.


   Forstørr bildet
  5. Trykk "MENU" (Meny) for å gå ut av menyen etter at du har kontrollert hvilken versjon programvaren har.

Systemkrav

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Strømadapter (AC-NB12A) levert med kameraet.
 • Spor/grensesnitt for minnekort av typen SD eller SDHC
 • SDHC- (Hastighetsklasse: 4 til 10, kapasitet 2 til 32Gb, UHS-kort kan ikke benyttes) eller SD-kort (FAT16, kapasitet opp til 2Gb) formatert av kameraet.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du utfører fastvareoppdateringen må du benytte den vedlagte strømadapteren (AC-NB12A)
 • Ikke koble fra strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.

1. Laste ned fastvareoppgraderingen:

 1. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 2. Nedlastingen av filen [FDRAX1V400_firmware.zip] vil starte.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  For brukere av Windows 8:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk på [Skrivebord] fra Start-knappen og finn den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger] ved å bruke Utforsker.

2. Pakk ut filen du lastet ned

Når filen er lastet ned er du klar til å pakke ut filen med oppdateringen av fastvaren til ver. 3.0 på FDR-AX1E.

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Pakk ut filen ".bin" fra det nedlaste arkivet.

 3. Merk:
  • Avhengig av datamaskinens operativsystem kan det hende at filen allerede er pakket ut.
  • Avhengig av innstillingene på datamaskinen, kan det hende at filtypen ".bin" ikke vises.
  • Denne ".bin"-filen er systemprogramvaren for kameraet og det er ikke nødvendig å dobbelklikke på den eller åpen den.

Når filen er pakket ut er du klar til å overføre den til SD-/SDHC-kortet.

3. Formater SD-/SDHC-kortet:

 • Sett SD-/SDHC-kortet inn i sporet merket "UTILITY SD" på kameraet og slå på dette.


  Forstørr bildet
 • Trykk "MENU" (Meny) for å gå inn i menyen og velg "SD Card" (SD-kort) på undermenyen "FORMAT MEDIA" (Formater medie). Trykk "Execute" (Utfør) og formater minnekortet.


  Forstørr bildet
 • Når formateringen er utført, trykk "MENU" (Meny) for å gå ut av menyen.

4. Kopier oppdateringsfilen til SD-/SDHC-kortet:

 • Ta SD-/SDHC-kortet ut av kameraet etter at du har formatert det, og sett det inn i datamaskinens kortleser.
 • Kopier oppdateringsfilen (".bin") til rotmappen på SD-/SDHC-minnekortet.

Installer

1. Utfør oppdateringen av fastvaren

Merk:
 • Det er mulig at oppdateringen ikke vil starte hvis SD-/SDHC-kortet ikke er korrekt formatert.
 • Bruk strømadapteren (AC-NB12A) under oppdateringen av programvaren. Hvis kameraet slår seg av under oppdateringen kan det hende at kameraet ikke fungerer som det skal. Sørg for at kabelen til strømforsyningen ikke løsner.
 • Hvis minnekortet blir matet ut under oppdateringen kan det hende at kameraet ikke fungerer som det skal etterpå. Ikke mat ut minnekortet under oppdateringen av programvaren.
 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Sett SD-/SDHC-kortet inn i sporet merket "UTILITY SD" på kameraet og slå på dette.
 3. Trykk "MENU" (Meny) og gå til "System" og "Version Up" (Versjonsoppgr.).


  Forstørr bildet
 4. Velg "Execute" (Utfør). Meldingen "Please use the AC adapter Upgrade Version?" (Bruk strømførsyningen under oppgraderingen) vil vises på skjermen.
 5. Velg "Execute" (Utfør). Meldingen "Version Upgrade Vx.xx - V4.00" (Versjonsoppgradering Vx.xx - V4.00" ) vises på skjermen.


  Forstørr bildet

  Hvis det ikke blir funnet noen oppdateringsdata, vil meldingen "Version Upgrade No File" (Ingen fil med versjonsoppgr. funnet) bli vist på skjermen. Mulige årsaker til dette er listet opp nedenfor.
  • Oppdateringsfilen er ikke lagret i rotmappen på SD-/SDHC-kortet.
  • Oppdateringsfilen til en annen modell har blitt lagret ned.
  • Kunne ikke dekode oppdateringsfilen på korrekt måte.

  Gå tilbake til prosedyren "Formater SD-/SDHC-kortet" og prøv på nytt.

 6. Velg "Execute" (Utfør). Oppdateringen vil starte.

  Oppdateringen vil bli utført i to faser: Fase 1 (3 minutter) og fase 2 (9 minutter).

  Når oppdateringen er i gang vil REC-lampen blinke mens "Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing... XX%" (Medgått tid oppgradering XX:YY:ZZ Utfører ... XX%") vises på skjermen (XX:YY:ZZ: Medgått tid, XX%: Fullført prosentandel).


  Forstørr bildet

  Forsiktig:Mellom fase 1 og fase 2 vil kameraet starte på nytt og meldingen på skjermen vil forsvinne.
  Selv om meldingen ikke lenger vises på skjermen så er oppdateringen fortsatt i gang. Ikke slår av strømmen.

 7. Når oppdateringen er ferdig vil ikke REC lenger blinke, og meldingen "Version Upgrade OK Turn Power Off" (Versjonsoppgradering OK, slå av strømmen) vises på skjermen.

 8. Merk:
  • Hvis det oppstår en feil under oppdateringen vil meldingen "Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off" (Versjonsoppgr. ikke godkj.: Kan ikke lese. Slår av) vises på skjermen. Start kameraet på nytt og utfør hele prosessen fra starten.
  • Når oppdateringen feiler vil du se "Version Upgrade Error!!" (Feil under oppgradering) på skjermen. Utfør hele prosessen igjen fra starten. Hvis feilen fortsatt dukker opp, kan det hende at kameraet har behov for reparasjon. Ta kontakt med ditt lokale Sony kundesenter.

 9. Slå av kameraet, ta ut strømadapteren og koble den til igjen. Slå deretter på kameraet igjen.

2. Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.4.00

 1. Slå på kameraet.
 2. Gå inn i menyen ved å trykke "MENU" (Meny).
 3. Gå til "Version" (Versjon) på menyen "System".
 4. Programvareversjonen vises.
  Hvis V4.00 vises var oppdateringen av fastvaren vellykket.


  Forstørr bildet

  Hvis programvaren ikke er oppdatert må du kontrollere prosedyren og utføre oppdateringen på nytt.