Artikkel-ID : 00246905 / Sist endret : 29.03.2024Skriv ut

Varsel om erstatningsopplegg for enkelte SD-minnekort i SF-M-serien, SF-M-serien med TOUGH-spesifikasjon og SF-G-serien med TOUGH-spesifikasjon

  Takk for interessen du viser for produktene fra Sony.

  Vi har oppdaget et problem med noen SD-minnekort fra SF-M-serien, SF-M-serien med TOUGH-spesifikasjon og SF-G-serien med TOUGH-spesifikasjon.

  Problem med data i VSC-modus

  Når du bruker et kamera* som er kompatibelt med VSC-modus (Video Speed Class), kan opptaksdata på kortet bli skadet. Det kan også hende at det ikke har tatt opp på en optimal måte.

  *Kameraer som er kompatible med VSC-modus med V60/V90.

  Av den grunn innfører vi et kostnadsfritt erstatningsopplegg for SD-minnekort som er berørt av dette problemet.

  Gjeldende modeller

  Du kan identifisere kortet ditt ved hjelp av modellnummeret på forsiden av kortet, som angitt med en sirkel i rødt.


  SF-M-serien

  Merk. Gjeldende kort kan bare identifiseres hvis du ser V60, R:277MB/s og W:150MB/s på forsiden av kortet.

    
  • SF-M64
  • SF-M128
  • SF-M256


  SF-M-serien med TOUGH-spesifikasjon

    
  • SF-M64T
  • SF-M128T
  • SF-M256T


  Spesifikasjoner for TOUGH i SF-G-serien

    
  • SF-G32T
  • SF-G64T
  • SF-G128T

   

  Slik kontrollerer du om kortet ditt er berørt

  SF-M-serien

  1. Sjekk at du har et gjeldende kort. Kort i SF-M-serien kan identifiseres ved at V60, R:277MB/s og W:150MB/s er trykt på forsiden.
  2. Kontroller baksiden av kortet, og se om det har en stjerne (*) nederst til venstre.
   1. Hvis JA, er ikke kortet ditt berørt av dette problemet.
   2. Hvis NEI, er kortet ditt berørt av dette problemet.

  Berørt kort

  Berørt kort

  Kort ikke berørt

   

  SF-M-serien med TOUGH-spesifikasjon

  1. Kontroller baksiden av kortet, og se om det har en stjerne (*) nederst til venstre.
   1. Hvis JA, er ikke kortet ditt berørt av dette problemet.
   2. Hvis NEI, er kortet ditt berørt av dette problemet.

  Berørt kort

  Kort ikke berørt

   

  Spesifikasjoner for TOUGH i SF-G-serien

  Det finnes to måter å finne ut av om kortet ditt er berørt av dette problemet på.

  1. Kontroller baksiden av kortet, og se om det har en stjerne (*) nederst til venstre.

  a. Hvis JA, er ikke kortet ditt berørt av dette problemet.
  b. Hvis NEI, kan du se følgende trinn.

  2. Kontroller baksiden av kortet, og se om den alfanumeriske koden begynner på TV eller TR.

  a. Hvis den alfanumeriske koden begynner på TR, er ikke kortet ditt berørt av dette problemet.
  b. Hvis den alfanumeriske koden begynner på TV, er kortet ditt berørt av dette problemet.

  Berørt kort

  Kort ikke berørt

  Kort ikke berørt

   

  Vi tilbyr kostnadsfrie erstatninger av berørte SD-minnekort fra 18. juni 2020 til 31. mars 2025.

  Du kan be om utveksling av SD-kort via dette skjemaet.

  VIKTIG: Vi kan ikke overføre innholdet på det berørte SD-minnekortet til det nye kortet. Sikkerhetskopier innholdet på en datamaskin eller en annen lagringsenhet før du sender inn kortet for å erstatte det.

  *Som et resultat av den pågående covid-19-situasjonen kan noen av tjenestene våre bli berørt. Selv om vi prøver å redusere dette til et minimum, kan det oppstå forsinkelser. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre og ber om forståelse i denne utfordrende tiden.