Artikkel-ID : 00242628 / Sist endret : 05.03.2020

Enheten registreres ikke av datamaskinen når den er koblet til med en USB-kabel

  Merk

  Hvis enheten har vært i kontakt med vann, må du forsikre deg om at USB-porten er helt tørr før du setter inn en USB-kabel.

  Tips

  Trinnene nedenfor kan være forskjellige avhengig av Android-versjon. Hvis du vil finne ut hvilken Android-versjon enheten har, kan du finne og trykke på Settings (Innstillinger) > About phone (Om telefonen) > Android version (Android-versjon). Hvis du ikke ser About phone (Om telefonen) under Settings (Innstillinger), trykker du på System.

  • Kontroller at skjermen på enheten ikke er låst og at enheten din er konfigurert til å overføre data.

   Slik angir du at enheten skal overføre data (Android 10/Android 9) 

   Slik angir du at enheten skal overføre data (Android 8) 

  • Kontroller at du bruker en original Sony USB-kabel som er beregnet spesielt på enheten din, og at den er koblet til enheten og datamaskinen på riktig måte.
  • Prøv å bruke en annen USB-port på datamaskinen, og sørg for at enheten er koblet direkte til USB-porten. Ikke bruk en USB-hub eller en USB-forlengelseskabel.
  • Prøv å bruke en annen USB-kabel for å forsikre deg om at kabelen ikke er skadet.
  • Hvis du bruker en Mac, må du kontrollere at Xperia Companion for Mac OS er installert på datamaskinen. Mac-datamaskiner støtter ikke MTP, som er en utvidelse som kreves for filoverføring mellom en datamaskin og en Android-enhet.
  • Koble enheten fra datamaskinen, og slett dataene i systemappen for medielagring på enheten din. Start enheten på nytt, og koble den til datamaskinen.

   Slik sletter du applikasjonsdata for medielagring (Android 10) 

   Slik sletter du applikasjonsdata for medielagring (Android 9) 

   Slik sletter du applikasjonsdata for medielagring (Android 8) 

  • Hvis enheten har et minnekort, slår du av enheten, tar ut minnekortet og setter det inn igjen. Start datamaskinen på nytt. Slå på enheten, og koble deretter enheten til datamaskinen på nytt ved hjelp av USB-kabelen.
  • Start enheten og datamaskinen på nytt.
  • Prøv å bruke en annen datamaskin.
  • Hvis du bruker Windows N eller Windows KN, må du sørge for å laste ned mediefunksjonspakken for å aktivere filoverføring. Disse versjonene av Windows støtter ikke MTP-filoverføring.
  • Oppdater enheten for å sikre at du får optimal ytelse og de nyeste forbedringene.