Artikkel-ID : 00242467 / Sist endret : 05.03.2020

Wi-Fi-tilkoblingen min blir brutt hele tiden

  Tips

  Trinnene nedenfor kan være forskjellige avhengig av Android-versjon. Hvis du vil finne ut hvilken Android-versjon enheten har, kan du finne og trykke på Settings (Innstillinger) > About phone (Om telefonen) > Android version (Android-versjon). Hvis du ikke ser About phone (Om telefonen) under Settings (Innstillinger), trykker du på System.

  • Start enheten på nytt, og slå Wi-Fi av og deretter på igjen.

  Slik slår du Wi-Fi av eller på 

  • Fjern eventuelle beskyttende etuier fra enheten for å se om Wi-Fi-signalstyrken blir bedre.
  • Start ruteren på nytt. Kontroller at ruteren er Wi-Fi-sertifisert. Enheten din er Wi-Fi-sertifisert. Hvis ruteren ikke er det, kan det hende at enhetene ikke kommuniserer som de skal.

  Slik kontrollerer du om ruteren er Wi-Fi-sertifisert 

  • Kontroller at du er innenfor Wi-Fi-ruterens rekkevidde. Kontroller Wi-Fi-signalstyrken (Wi-Fi-ikon) på statuslinjen. Hvis signalet er svakt, eller hvis det ikke finnes noe signal, kan du flytte deg nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet, det vil si enheten som leverer Wi-Fi-nettverket.
  • Kontroller at ruteren bruker den nyeste programvareversjonen. Kontakt produsenten av ruteren for å få instruksjoner om hvordan du oppdaterer ruterprogramvaren.
  • Bruk en statisk IP-adresse. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren din for å spørre om innstillingene for IP-adresse.

  Slik endrer du IP-adressen manuelt (Android 10) 

  Slik endrer du IP-adressen manuelt (Android 9/Android 8) 

  • Endre ruterens Wi-Fi-nettverkssikkerhet til en annen sikkerhetskryptering. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du endrer innstillingen for nettverkssikkerhet, kan du se brukerhåndboken for ruteren eller kontakte produsenten av ruteren.
  • Kontroller at potensielt forstyrrende enheter eller apparater ikke er plassert i nærheten av Wi-Fi-ruteren.
   Trådløse telefoner, mikrobølgeovner, babymonitorer, trådløse høyttalere, skjermer og videosendere som bruker 2,4 GHz eller 5 GHz båndbredde, kan skape forstyrrelser for et Wi-Fi-nettverk. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å endre ruteren til å bruke 5 GHz- eller 2,4 GHz-båndet.
   Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du endrer kanalinnstillingene, kan du se brukerhåndboken for ruteren eller kontakte produsenten av ruteren.
  • Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Dette er av og til den beste løsningen hvis enheten slutter å virke som den skal, men merk at det vil slette alt personlig innhold lagret på internminnet på enheten. Sørg for å ta sikkerhetskopier data du ønsker å beholde.

  Slik sikkerhetskopierer du dataene ved hjelp av en datamaskin 

  Slik sikkerhetskopierer og synkroniserer du apper, telefoninnstillinger og anropslogg 

  Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (Android 10) 

  Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (Android 9) 

  Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (Android 8)