Artikkel-ID : 00242424 / Sist endret : 05.03.2020Skriv ut

Jeg får ikke koblet til en annen enhet ved bruk av NFC

  Tips

  Trinnene nedenfor kan være forskjellige avhengig av Android-versjon. Hvis du vil finne ut hvilken Android-versjon enheten har, kan du finne og trykke på Settings (Innstillinger) > About phone (Om telefonen) > Android version (Android-versjon). Hvis du ikke ser About phone (Om telefonen) under Settings (Innstillinger), trykker du på System.

  • Kontroller at NFC er aktivert på begge enhetene.

  Slik aktiverer eller deaktiverer du NFC-funksjonen (Android 10/Android 9)

  Slik aktiverer eller deaktiverer du NFC-funksjonen (Android 8) 

  • Kontroller at skjermen på enheten er låst opp og aktiv.
  • Hold enheten og den andre NFC-kompatible enheten slik at N-merkene på enhetene berører hverandre, og flytt så enheten sakte i alle retninger. NFC-registreringsområdet vises generelt med  (NFC-ikon).
  • Fjern beskyttende etui eller deksel fra enheten for å bekrefte at det ikke blokkerer tilkoblingen.
  • Kontroller at enheten ikke allerede er tilkoblet en annen NFC-kompatibel enhet. Hvis den er det, kobler du fra dem og forsøker å koble til de andre enheten igjen.
  • I enkelte tilfeller kan det være at NFC-følsomheten ikke er god nok til å koble til via NFC. I så tilfelle bruker du Bluetooth-teknologi i stedet for NFC for å koble sammen enhetene.

  Slik slår du Bluetooth-funksjonen av eller på (Android 10/Android 9) 

  Slik slår du Bluetooth-funksjonen av eller på (Android 8) 

  Slik parer du enheten med en annen Bluetooth-enhet (Android 10/Android 9) 

  Slik parer du enheten med en annen Bluetooth-enhet (Android 8) 

  Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet (Android 10) 

  Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet (Android 9) 

  Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet (Android 8)