Artikkel-ID : 00242443 / Sist endret : 27.03.2020

Batteriet mitt går raskt tomt for strøm

  Tips

  Trinnene nedenfor kan være forskjellige avhengig av Android-versjon. Hvis du vil finne ut hvilken Android-versjon enheten har, kan du finne og trykke på Settings (Innstillinger) > About phone (Om telefonen) > Android version (Android-versjon). Hvis du ikke ser About phone (Om telefonen) under Settings (Innstillinger), trykker du på System.

  • Deaktiver alle datatilkoblingene over mobilnett for å spare strøm når du ikke bruker Internett. Dette hindrer ikke enheten i å overføre data via andre trådløse nettverk.

   Slik slår du datatrafikk av eller på (Android 10)

  Slik slår du datatrafikk av eller på (Android 9/Android 8)

  • Slå av GPS-, Bluetooth- og Wi-Fi-tilkoblinger når du ikke trenger disse funksjonene.
  • Øk synkroniseringsintervallet for e-post, kalender og kontakter.

  Slik endrer du hvor ofte innboksen sjekkes i e-postprogrammet fra Sony

  • Hold rede på batteriforbruket, og se hvilke apper bruker mest strøm.

  Slik ser du gjennom og reduserer batteriforbruket (Android 10) 

   Slik ser du gjennom og reduserer batteriforbruket (Android 9/Android 8)

  Slik viser du batteriforbruk for applikasjoner (Android 10/Android 9)

   Slik viser du batteriforbruk for applikasjoner (Android 8)

  • Lukk og avslutt apper du ikke bruker.
  • Reduser skjermens lysstyrkenivå.

   Slik justerer du lysstyrken på skjermen manuelt (Android 10/Android 9) 

   Slik justerer du lysstyrken på skjermen manuelt (Android 8) 

  • Hvis enheten er koblet til en ekstern skjerm, kan du slå av skjermen på enheten.

   Slik slår du av skjermen på enheten når du bruker Skjermspeiling (Android 10/Android 9) 

   Slik slår du av skjermen på enheten når du bruker Skjermspeiling (Android 8) 

  • Slå av enheten, eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.

   Slik slår du på flymodus 

  • Bruk originale hodetelefoner fra Sony til å høre på musikk. Hodetelefoner bruker mindre batteristrøm enn enhetens høyttalere.
  • Deaktiver eventuelle levende bakgrunnsbilder.
  • Oppdater enheten for å sikre at du får optimal ytelse og de nyeste forbedringene.
  • Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Dette er av og til den beste løsningen hvis enheten slutter å virke som den skal, men merk at det vil slette alt personlig innhold lagret på internminnet på enheten. Sørg for å ta sikkerhetskopier data du ønsker å beholde.

   Slik sikkerhetskopierer du dataene ved hjelp av en datamaskin 

   Slik sikkerhetskopierer og synkroniserer du apper, telefoninnstillinger og anropslogg 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 10) 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 9) 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 8)