Om denne nedlastingen

Les følgende installeringsinstruksjoner nøye for å kunne installere programmet korrekt.

Gjeldende modeller

SonicStage Simple Burner ver. 1., som leveres med ATRAC CD WALKMAN [D-NE10/NE800/NE900/NE300/NE300CK/NE700/NE400]

Systemkrav

Windows XP Professional / Windows XP Home Edition, hvor SonicStage Simple Burner ver.1.1 er installert.

Forbedringer

Løste problemer

Det er mulig at det vil oppstå problemer på systemer med Windows XP Servicepakke 2.

Installer

Før du laster ned

Denne oppdateringen er kun for SonicStage Simple Burner versjon "1.1.00.09050". Kontroller hvilken versjon av SonicStage Simple Burner som er installert på datamaskinen før du laster ned oppdateringen.

 1. Start SonicStage Simple Burner ver. 1.1.
 2. Klikk CONFIG (Konfigurer), og velg kategorien Version (Versjon) - Kontroller hvilken versjon av SonicStage Simple Burner du har.
 3. Hvis SonicStage Simple Burner versjon 1.1.01.07070 vises på versjonsvinduet, trenger du ikke å laste ned denne oppdateringen.
 4. Hvis SonicStage Simple Burner versjon 1.1.01.09050 vises på versjonsvinduet, må du laster ned og installere denne oppdateringen.

MERK: Brukere av Windows XP Home Edition / Windows XP Professional må logge seg på med administratorrettigheter for å kunne installere denne oppdateringen.

Nedlastingsprosedyre for oppdaterings av SonicStage Simple Burner ver. 1.1

Følg trinnene nedenfor for å laste ned filen:

 1. Opprett en mappen med navnet SSSB_Up på din C:\-stasjon.
 2. Last ned filen Update_SSSB1101.exe (1 716KB) til mappen som ble opprettet i trinn 1.
 3. Når nedlastingen er ferdig, må du kontrollere størrelsen på filen på følgende måte: På menyen View (Vis) må du klikke Details (Detaljer) i Windows Explorer (Windows Utforsker).
 4. Hvis filstørrelsen er den samme, er nedlastingen vellykket. Hvis ikke må du slette alle de nedlastede filene, og laste de ned på nytt igjen.
Oppdateringsprosedyre

Når nedlastingen er ferdig må du følge trinnene nedenfor for å installere oppdateringen på datamaskinen din.

 1. Lukk alle programmer som er åpne.
 2. Klikk Start og klikk Run (Kjør).
 3. Tast inn C:\SSSB_Up\Update_SS1101.exe og klikk OK - Installeringsvinduet vises.
 4. Følg meldingene på skjermen.
 5. Meldingen Setup has finished installing SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01 Update Program on your computer (Installeringsprogrammet har installert oppdateringen til SonicStage Simple Burner ver. 1.1.01 på datamaskinen) vises når oppdateringen er ferdig.
 6. Klikk Finish (Fullfør).
Etter oppdateringen
 1. For å kontrollere at oppdateringen var vellykket, må du følge prosedyren vist i avsnittet Før du laster ned.
 2. Hvis SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01.07070 vises under Version (Versjon) på vinduet CONFIG (Konfigurering), har oppdateringen vært vellykket.

Viktig merknad:

Før du laster ned må du akseptere vilkårene i sluttbrukerlisensen nedenfor. Når du har lastet denne avtalen, må du klikke på "Accept" (Godta) for å starte nedlastingen.

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_SSSB1101.exe

Filstørrelse

 • 1.68 Mb