Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-7SM3

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_ILCE7SM3V211.exe

Filversjon

 • 2.11

Filstørrelse

 • 600 MB (629 994 456 byte)

Utgivelsesdato

 • 14-09-2022

Klargjøring

Slik gjør du det: Oppdater programvaren til kameraet ditt fra Sony

Kontroller systemprogramvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvareversjonen er Ver. 2.10 eller eldre, er oppdateringen nødvendig.

Merk: Hvis innstillingsskjermen for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.

 1. På kameraet velger du Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Microsoft Windows-versjoner:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Maskinvare for datamaskin

Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:

 • Intel-baserte PC-er eller AMD-baserte PC-er (ARM-baserte PC-er støttes ikke)
 • Ledig harddiskplass: 900 MB eller mer
 • RAM: 900 MB eller mer

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke NP-FZ100.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet.
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
 • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 15 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  Merk: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i menyen System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), for det kan føre til at programvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen før du blir bedt om det.
 • Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
 • Følg instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) på kameraet, og velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USBUSB Connection (USB-tilkobling), og kontroller deretter om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt. Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen Update_ILCE7SM3V211.exe lastes ned.
  Merk: Filstørrelse: 600 MB (629 994 456 byte)
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  Merk: Med standardinnstillingene i Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen, og bruk Explorer (Filutforsker) for å finne den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen Update_ILCE7SM3V211.exe som du lastet ned. Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
 3. System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) starter.
 4. Slå på kameraet, og koble det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 5. Klikk på Next (Neste). De gjeldende og oppdaterte versjonsnumrene finner du nederst til venstre på skjermen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
 6. Når du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver. 2.10 eller eldre, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver. 2.11, er ikke oppdateringen nødvendig. Hvis dette er tilfellet, kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken, sett inn batteriet igjen, og slå kameraet på igjen.
  • Oppdatering er nødvendig
   Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
  • Oppdatering er ikke nødvendig
   Bilde som viser den nyeste versjonen av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
 7. Kameraet tilbakestilles automatisk.
 8. Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og det vises en fremdriftslinje. Det tar cirka 15 minutter å fullføre oppdateringen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 9. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler deretter fra USB-kabelen.
  Merk: Etter omstarten kan det bli vist en advarsel om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon

 1. På kameraet velger du Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises.

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.