Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-7SM3

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at en Bildeprofil kan brukes, selv om funksjonen Picture Profile (Bildeprofil) er satt til Off (Av)
 • Forbedrer stabiliteten til kameraet ved bruk av skrivebordprogrammene Imaging Edge Desktop (Remote) eller Imaging Edge Mobile
 • Løser et problem med at en feilmelding kan vises under fotografering med høy lukkerhastighet
 • Løser et problem med at en fil som er lagret på minnekortet, ikke kan lastes inn av Save/Load Settings (Lagre / last inn inns.)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

Vis tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_ILCE7SM3V201.dmg

Filversjon

 • 2.01

Filstørrelse

 • 619.9 MB (619 917 938 byte)

Utgivelsesdato

 • 22-04-2021

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvareversjonen er Ver.2.00 eller eldre, må du oppdatere den.
MERK: Hvis innstillingsskjermbildet Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Macintosh-versjoner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Maskinvare for datamaskin

Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:

 • Mac med en Intel-prosessor (Mac med Apple Silicon støttes ikke)
 • Harddiskplass: 700 MB eller mer
 • RAM: 700 MB eller mer

Annen maskinvare

 • Strømkilde for enheten
  • Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er  (tre streker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet.
  MERK: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
 • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 24 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  MERK: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i System Software Updater-menyen, ettersom dette kan føre til at oppdateringsprogramvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen din.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen enda.
 • Sørg for at PC-en er koblet til Internett.
 • Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USB  USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage (Masselagring).

Slik laster du ned Sony Camera Driver:

 1. Gå til nedlastingssiden for Sony Camera Driver.
 2. Klikk på knappen Download (Last ned).
 3. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
  MERK: Filen Camera_Driver_2102a.dmg lastes ned.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  Filstørrelse: 130 kB (129 582 byte)

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Klikk på Download (Last ned)-knappen over.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
  MERK: Filen Update_ILCE7SM3V201.dmg lastes ned.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  Filstørrelse: 619.9 MB (619 917 938 byte)

Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på den nedlastede filen Camera_Driver_2102a.dmg for å starte den. Ikke koble til kameraet enda.
  Merk: Hvis du har koblet kameraet til en datamaskin, må du koble det fra før du følger fremgangsmåten nedenfor.
 3. Sony Camera Driver Installer pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på SonyCameraDriver.pkg-ikonet.
 5. Installasjonsskjermen åpnes. Fortsett som anvist. 
 6. Du blir bedt om å la systemet starte installasjonen. Skriv inn passordet til administratorkontoen.

  MERKNADER:
  • Hvis meldingen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert) vises på operativsystemet (den faktiske meldingen varierer avhengig av operativsystemversjonen. Extension (Utvidelse) viser her til Sony Camera Driver), klikker du på knappen Open Security Preferences (Åpne sikkerhetsinnstillinger). Skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) åpnes i macOS.
  • Hvis operativsystemet ikke viser meldingen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert), går du til Trinn 2: Start oppdateringen.
 7. Åpne fanen General (Generelt) i skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern), og klikk på nøkkelikonet. Når du blir bedt om å angi passordet, skriver du inn passordet du brukte da du logget på med administratorkontoen. Klikk deretter på knappen Unlock (Lås opp).
 8. Klikk på knappen Allow (Tillat) for å la systemet begynne å laste inn systemprogramvaren fra Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at du har klikket på Allow (Tillat), starter du datamaskinen på nytt og går tilbake til begynnelsen av oppdateringsprosessen.
 10. Hvis skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) ikke blir borte, kan du lukke vinduet.

Trinn 2: Start oppdateringen

 1. Dobbeltklikk på den nedlastede filen Update_ILCE7SM3V201.dmg. Ikke koble til kameraet enda.
 2. Update_ILCE7SM3V201 pakkes ut.
 3. Dobbeltklikk på ikonet SystemSoftwareUpdater.
 4. Du blir bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
 5. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.

  MERKNADER:
  • Hvis systemet ikke er klart til å starte oppdateringen, vises det en feilmelding
   Utfør handlingene meldingen ber om, og dobbeltklikk deretter på SystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen You need to restart your computer (Start datamaskinen på nytt) vises
   Start datamaskinen på nytt, og dobbeltklikk på SystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen You need to install Sony Camera Driver (Du må installere Sony Camera Driver) vises
   Følg fremgangsmåten som beskrives i Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver.
   Dobbeltklikk deretter på SystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen Check the Security & Privacy setting (Kontroller innstillingene for sikkerhet og personvern) vises
   Utfør trinn 7 og 8 i Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver-delen.
   Start deretter datamaskinen på nytt og dobbeltklikk på SystemSoftwareUpdater igjen.
 6. Når du slår på kameraet og kobler det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med, ser du meldingen USB Mode (USB-modus) på LCD-skjermen på kameraet.
 7. Klikk på Next (Neste).
  Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
  MERK: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Fant ikke kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
   VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 8. Når du har kontrollert at den gjeldende programvareversjonen er Ver. 2.00 eller eldre, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver. 2.01, er ikke oppdateringen nødvendig. Hvis dette er tilfellet, kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken, sett inn batteriet igjen, og slå kameraet på igjen.
  Må oppdateres
  Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)

  Trenger ikke oppdatering
  Bilde som viser den nyeste versjonen på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
 9. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.

  MERK: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.
 10. Start oppdateringen.
  Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og en fremdriftslinje vises.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  MERK: Det tar cirka 24 minutter å fullføre oppdateringen.
 11. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk.
 12. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.

  MERK: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 3: Kontroller versjonen av systemprogramvaren på enheten.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Bilde som viser den oppdaterte programvareversjonen

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 24 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.