Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • STR-DN1070

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gir støtte for Chromecast built-in for Audio v1.36
 • Forbedrer tilkoblingen til Chromecast built-in for Audio

Tidligere fordeler og forbedringer

Vis tidligere fordeler og forbedringer

Begrensninger

 • Bare for bruk med produktene som selges i Europa. Alle modellene selges ikke i alle land.

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvare for AV-mottaker til M35.R.2196

ZIP-filnavn

 • UPDATE_M35R2196.zip

Filversjon

 • Versjon M35.R.2196

Filstørrelse

 • 217 MB (228 095 311 byte)

Utgivelsesdato

 • 25-02-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har en ny AV-mottaker. Hvis versjonsnummeret som vises er M35.R.2196 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere den.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. Hvis AV-mottakeren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
 2. Slå på AV-mottakeren.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.
 4. Velg Setup (Oppsett)System Settings (Systeminnstillinger)System Information (Systeminformasjon) ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
 5. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut:
  Software Version (Programvareversjon) M35.R.2196 – hvis versjonsnummeret er M35.R.2196 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på AV-mottakeren

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?

Internett/nettverk
(ANBEFALES)

 • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
 • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • en datamaskin
 • en USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdatere AV-mottakeren din over Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Den tar vanligvis omtrent 15 til 60 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til AV-mottakeren.

Du må ha:

 • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
 • en kompatibel TV

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye, ellers blir kanskje AV-mottakeren skadet.
 • Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Klargjøre utstyret

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. Hvis mottakeren er koblet til HDMI 2-kontakten, velger du HDMI 2 som inngang.
 2. Koble AV-mottakeren til Internett-kilden ved hjelp av en Ethernet-kabel eller trådløs tilkobling via en ruter.
 3. Slå på AV-mottakeren.

Last ned oppdateringen

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen fra Home-menyen til å velge Setup (Oppsett)System Settings (Systeminnstillinger)Software Update (Programvareoppdatering)Update via Internet (Oppdater via Internett), og trykk deretter på Enter.
 2. Meldingen En ny programvareversjon ble funnet på nettverket. Vil du oppdatere programvaren? vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 3. Meldingen Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon M35.R.XXXX Ny versjonM35.R.2196 vises på TV-skjermen. Velg Start ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 4. Oppdateringen starter.
 5. Følgende melding vises på TV-skjermen: Når oppdateringen starter, vises UPDATING på mottakerens skjerm. Oppdateringen tar opptil 60 minutter. Når oppdateringen er fullført, vises COMPLETE på mottakerens skjerm, og mottakeren starter automatisk på nytt. Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Det tar omtrent fem minutter å starte oppdateringen etter at programvaren har blitt lastet ned. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 6. Under oppdateringen vises UPDATING på displayet.
 7. Fastvareoppgraderingen fullføres når COMPLETE vises på displayet.
  MERK: Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 8. AV-mottakeren startes automatisk på nytt når oppgraderingen fullføres.
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M35.R.2196, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis du får problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren når du bruker Internett:
 • Meldingen Oppdatering mislyktes. Koble til USB-minnet med oppdateringsfilene eller koble til nettverket for å prøve på nytt. Hvis oppdateringen mislykkes igjen, må du kontakte kundeservice vises på TV-skjermen.
  1. Kontroller at ruteren og alle enheter som er koblet mellom AV-mottakeren og ruteren, er slått på.
  2. Kontroller at den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom AV-mottakeren og ruteren brukes.
  3. Kontroller at alle kablene mellom AV-mottakeren og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Prøv oppdateringen igjen.
  Hvis du ikke kan utføre programvareoppdateringen, prøver du å oppdatere via USB-minne.
 • Etter at oppdateringen på Internett har startet, vises meldingen Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx% vises på TV-skjermen, men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
  Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx% vises på TV-skjermen, og fremdriftsindikatoren på displayet endres ikke på en god stund.
 • Når du kjører oppdateringen via Internett, vises meldingen Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes. Kan ikke kommunisere med serveren. Prøv igjen senere. og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
  1. Kontroller at LAN-kabelen er koblet til.
  2. Kontroller om AV-mottakeren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene (hvis du bruker en proxy-server, skriver du inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker – i stedet for proxy-vertsnavnet – i feltet Proxy-server).
  3. Prøv å oppdatere på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå av AV-mottakeren og prøv oppdateringen en gang til.
 • Oppdateringen har vart i over 90 minutter og er ennå ikke ferdig.
  Hvis AV-mottakeren er koblet trådløst til nettverket, kan du prøve å koble den til nettverket med en kabel og prøve å oppdatere på nytt.
  Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved hjelp av oppdatering via USB-minne.
 • Meldingen Denne enheten er ikke koblet til et nettverk. Utfør nettverksdiagnostikk i tilkoblingsserverinnstillingene vises på TV-skjermen.
  Kontroller at LAN-kabelen er koblet til AV-mottakeren.
 • Meldingen Allerede oppdatert vises på TV-skjermen.
  Fastvareversjonen som er installert på AV-mottakeren, er den nyeste versjonen.

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minneenhet, og overfører den deretter til AV-mottakeren.

Følgende operativsystemer anbefales:

 • Windows 10/8.1
 • Mac OS X

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende AV-mottakeren blir skadet.
 • Ikke slå av AV-mottakeren eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Last ned oppdateringen til datamaskinen

 1. Les gjennom og godta vilkårene og betingelsene.
 2. Last ned filen UPDATE_M35R2196.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 217 MB (228 095 311 byte).

Lagre til USB-minne

 1. Pakk ut filen til datamaskinen:
  • For Mac OS X: Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på UPDATE_M35R2196.zip. Den utpakkede mappen får navnet UPDATE
  • For Windows 10/8.1:
   1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på filenUPDATE_M35R2196.zip. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle).
   2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte mapper) klikker du på Extract (Pakk ut).
   3. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE.
 2. Kontroller at følgende fire filer finnes i UPDATE-mappen: MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN og MSB35-FW_MB.ID.
 3. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
  • For Mac OS X-operativsystem:
   Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten.
  • For Windows-operativsystem:
   1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
   2. Klikk på Send to... (Send til ...) på menyen som vises.
   3. Klikk på stasjonen som representerer USB-enheten din (f.eks. den eksterne disken E:).
   4. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.

MERK: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen endres.

Overfør oppdateringen til AV-mottakeren

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til spilleren.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. Hvis spilleren er koblet til HDMI 2-kontakten, velger du HDMI 2 som inngang.
 2. Slå på AV-mottakeren.
 3. Kontroller at ingen andre USB-enheter er koblet til AV-mottakeren. Hvis så skulle være tilfelle, kobler du dem fra AV-mottakeren.
Overfør oppdateringen:
 1. Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder oppdateringsfilen i USB-porten, i fronten av AV-mottakeren.
 2. Bruk piltastene på fjernkontrollen på Home-menyen til å velge Setup (Oppsett)System Settings (Systeminnstillinger)Software Update (Programvareoppdatering)Update via USB Memory (Oppdater via USB-minne), og trykk deretter på Enter.
 3. Meldingen Oppdateringsfiler ble funnet på USB-minnet. Vil du oppgradere programvaren? Gjeldende versjon M35.R.XXXX Ny versjonM35.R.2196. Ikke slå av strømmen eller fjern USB-minnet under oppdateringen. vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 4. Følgende melding vises på TV-skjermen: Når oppdateringen starter, vises UPDATING på mottakerens skjerm. Oppdateringen tar opptil 60 minutter. Når oppdateringen er fullført, vises COMPLETE på mottakerens skjerm, og mottakeren starter automatisk på nytt. Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 5. Oppdateringen starter.
 6. Under oppdateringen vises UPDATING på displayet.
 7. Fastvareoppgraderingen fullføres når COMPLETE vises på displayet.
  MERK: Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 8. Spilleren slår seg automatisk av når oppdateringen er fullført. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er fullført.
 9. Ta USB-enheten ut av AV-mottakeren og aktiver programmet.
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret erM35.R.2196, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis det oppstår problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren ved hjelp av datamaskinen og en disk:
 • UPDATE og ERROR vises vekselvis på displayet på mottakeren.
  1. Slå av systemet og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på strømmen for AV-mottakeren.
  3. Prøv Oppdater via USB-minne-prosedyren.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå på AV-mottakeren og følg Oppdater via USB-minne-prosedyren på nytt.
 • Oppdateringsfilen UPDATE_M35R2196.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 90 minutter og er ennå ikke ferdig.
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter.
  2. Slå på AV-mottakeren.
  3. Prøv oppdateringen igjen.