Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

VIKTIG: Når du oppdaterer til denne versjonen, initialiseres FTP-overføringsinnstillingen. Konfigurer på nytt etter oppdateringen.

 • Legger til nye funksjoner for FTP-overføring
  • Lar deg overføre stillbilder under opptak og avspilling.
  • Legger til følgende FTP-overføringsfunksjoner:
   • Lar deg begrense antall overføringsmål, som beskyttede bilder eller ikke-overførte bilder, og overføre de aktuelle bildene sammen i én fil.
   • Lar deg overføre bare bildet som spilles av ved å trykke på den egendefinerte tasten.
   • Lar deg overføre alle bilder automatisk mens du tar bilder.
   • Lar deg velge innstillingen for å overføre både RAW-filen og JPEG-filen, som er tatt i RAW+JPEG-format, til en FTP-server.
  • Oppdater konfigurasjonen for målmappen.
   • Lar deg registrere opptil ni FTP-servere. (Før var det opptil 3)
   • Lar deg endre konfigurasjonen for målmappen på FTP-serveren:
    • Lagre bildedata direkte under mappen du velger.
    • Registrer spornummeret for mediekortet i mappekonfigurasjonen.
    • Registrer mappekonfigurasjonen på samme måte som kameraet.
   • Forbedret bruk av FTP-overføringsfunksjon.
    • Lar deg angi elementer under Server Setting (Serverinnstilling) ved hjelp av smarttelefon-appen Transfer & Tagging.
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet.

MERK:Tilleggsprogrammet Transfer & Tagging er bare tilgjengelig i enkelte land og regioner.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppdatert funksjonsbruk, kan du se i hjelpeveiledningen.

Tidligere fordeler og forbedringer

Vis tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_ILCE7M3V400.exe

Filversjon

 • 4.00

Filstørrelse

 • 304 MB (319 794 816 byte)

Utgivelsesdato

 • 10-03-2021

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 4.00, er det ikke nødvendig å oppdatere.

MERK: Hvis innstillingsskjermbildet for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup7Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Microsoft Windows-versjoner:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Maskinvare for datamaskin

Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:

 • Harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer
  MERK: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kamera
  • Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
   MERK: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre streker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet.
  MERK: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du prøver å oppdatere systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
 • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 10 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  MERK: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i menyen System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), ettersom dette kan føre til at programvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen din.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen enda.
 • Sørg for at PC-en er koblet til Internett.
 • Velg Menu (Meny) → Setup4USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage (Masselagring).

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Klikk på knappen Download (Last ned) over.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen Update_ILCE7M3V400.exe lastes ned.
  Filstørrelse:304MB (319 794 816 byte)
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  MERK: Under standardinnstillingene i Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen, og bruk Explorer for å finne den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filenUpdate_ILCE7M3V400.exe som du lastet ned. Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
 3. System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) starter.
 4. Slå på kameraet, og koble det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 5. Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
  MERK: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Fant ikke kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 6. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er 3.10eller eldre, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er 4.00, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken, sett inn batteriet igjen, og slå kameraet på igjen.
  Oppdatering er nødvendig
  Oppdatering er nødvendig.
  Oppdatering er ikke nødvendig
  Oppdatering er ikke nødvendig.
 7. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.
 8. Start oppdateringen.
  MERK: Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og en fremdriftslinje vises. Det tar cirka 10 minutter å fullføre oppdateringen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 9. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk.
 10. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.

  MERK: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Kontroller versjonen av systemprogramvaren på enheten.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup7Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Gjeldende systemprogramvareversjon

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.