Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • KD-43X7052
 • KD-43X7053
 • KD-43X7055
 • KD-43X7056
 • KD-49X7052
 • KD-49X7053
 • KD-49X7055
 • KD-49X7056
 • KD-55X7052
 • KD-55X7053
 • KD-55X7055
 • KD-55X7056

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer den generelle ytelsen til TV-en
 • Oppdater personvernerklæringen for å gjenspeile endringene i organisasjonen Sony fra 1. april, 2021. Fra 1. april 2021, er Sony Corporation/Sony Group Corporation ansvarlig for behandling av innhentede data slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Begrensninger

 • Bare for bruk med produktene som selges i Europa. Ikke alle modeller selges i alle land/regioner.

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Det kan være at programvaren allerede er oppdatert. Hvis du er usikker, følger du instruksjonene nedenfor for å sjekke hvilken programvarevareversjon du har:

 1. Slå på TV-en, og trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen for å vise Home (Hjem)-menyen.
 2. Gå til Settings (Innstillinger), og trykk på Enter.
 3. Gå til Customer Support (Kundestøtte), og trykk på Enter.
 4. Modellen og programvareversjonen skal vises øverst til høyre på skjermen: v8.909 – hvis versjonsnummeret er v8.909 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvaren.

Systemkrav

Du må ha følgende:

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-lagringsenhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering til v8.909 for TV

ZIP-filnavn

 • sony_tvupdate_2017_8909_eff_auth.zip

Filversjon

 • 8.909

Filstørrelse

 • 296 388 552 byte

Utgivelsesdato

 • 21-07-2021

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-en eller koble den fra strømmen under oppdateringen.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Stopp opptak før du begynner oppdateringen av fastvaren. (kun for modeller med USB HDD-opptak)

Slik laster du ned oppdateringen

Før du installerer oppdateringen, må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-lagringsenhet.

 1. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
  1. Klikk på Download-knappen (Last ned) øverst på denne siden, og les og godta deretter vilkårene.
  2. Klikk på Download-knappen (Last ned) nederst på siden for å laste ned oppdateringsfilen til PC-en.
 2. Kontroller den nedlastede filens navn og størrelse (se delen Filinformasjon).
 3. Pakk ut den nedlastede filen.
  Når du har pakket ut den nedlastede filen, finner du mappen (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx).
 4. Sett USB-lagringsenheten inn i PC-en.
 5. Kopier eller dra og slipp mappen (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) til rotkatalogen på USB-enheten.
  Merk: Rotkatalogen er den første eller øverste katalogen på enheten, som inneholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagringsenheten fra datamaskinen, og gå videre til neste avsnitt.

Trinn 1: Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen og klargjort USB-enheten, kan du installere den på TV-en. Prosessen kan ta opptil 15–30 minutter, og under installasjonen vil TV-en slå seg av og på igjen av seg selv. Følg trinnene nedenfor:

 1. Slå på TV-en.
 2. Kontroller at det ikke er satt inn noen USB-enheter i TV-en.
 3. Sett USB-lagringsenheten med mappen (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) inn i en USB-port på TV-en.
  Merk: En hvilken som helst USB-port kan brukes hvis TV-en har flere USB-porter.
 4. Trykk på HOME på fjernkontrollen for å åpne HOME-menyen (Hjem).
 5. Gå til kategorien Settings (Innstillinger), og trykk på Enter for å velge den.
 6. Gå til og velg Customer Support (Kundestøtte).
 7. Gå til og velg Software Update (Programvareoppdatering), og velg deretter USB.
 8. En rekke ulike meldinger vises på TV-skjermen. Følg instruksjonene på skjermen.
 9. Oppdateringen starter, og den oransje LED-lampen begynner å blinke på TV-ens frontpanel.

  ADVARSEL! Under installeringen av programvaren:

  • Ikke fjern USB-enheten
  • Ikke slå av TV-en
  • Ikke koble TV-en fra strømforsyningen

 10. Når meldingen Firmware update complete (Fastvareoppdatering fullført) vises på TV-apparatet, slår TV-en seg av og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen. – Ikke fjern USB-enheten eller slå av TV-apparatet.
 11. Når TV-en har slått seg på igjen, fjerner du USB-lagringsenheten fra USB-porten.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller den gjeldende programvareversjonen for å bekrefte at oppdateringen er installert.

 • Hvis versjonsnummeret er v8.909 eller høyere, var oppdateringen vellykket.
 • Hvis versjonsnummeret ikke er v8.909 eller høyere, må du laste ned og installere oppdateringen på nytt.

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Har du behov for mer informasjon? Se vanlige spørsmål om oppdatering av programvare via Internett:

 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.
 • Kan jeg installere en eldre versjon av programvaren?
  Nei. Det er ikke mulig å installere en eldre programvareversjon, da den nyeste programvareversjonen inneholder alle fordelene og forbedringene fra eldre versjoner for å sikre optimal ytelse.
 • Er det normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen?
  Det er normalt at TV-en slår seg av og på igjen under oppdateringsprosessen. TV-en bruker lengre tid enn normalt på å slå seg på igjen mens den nye programvaren installeres.

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere TV-ens fastvare via Internett

Hvis meldingen An error occurred during the software update (Det oppstod en feil under oppdateringen av programvaren) eller Software cannot be updated using this USB device (Programvaren kan ikke oppdateres ved hjelp av denne USB-enheten) vises på TV-skjermen, kan du gå videre med følgende prosedyrer for å finne en mulig løsning:

 1. Forsikre deg om at USB-lagringsenheten fungerer som den skal. Hvis den gjør det, forsøker du å laste ned oppdateringsfilen på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på POWER-knappen (av/på) på TV-apparatet.
 3. Trykk på POWER-knappen (av/på) en gang til, og fortsett installasjonsprosedyren.

Hvis meldingen No newer version of the TV software was found (Ingen nyere versjon av TV-programvaren ble funnet) vises på TV-frontpanelet, har TV-en allerede den nyeste programvareversjonen, slik at du ikke trenger å oppdatere den.

Hvis du vil se andre vanlige spørsmål om feilsøking, kan du gå til Spørsmål og svar på nettstedet for kundestøtte til Sony.