Når du oppdaterer til denne versjonen, initialiseres kamerainnstillingene på nytt. Derfor anbefaler vi at du lagrer de gjeldende innstillingene før du oppdaterer. Du kan bruke Save/Load (Lagre / last inn inns.)-funksjonen til å lagre gjeldende innstillinger på et minnekort og føre dem tilbake etter oppdateringen.

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer innstillingene og elementene som kan lagres, kan du se Save/Load Settings (Lagre / last inn inns.)hjelpeveiledningen.

Windows

Mac