Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Inneholder sikkerhetsoppdateringer (sikkerhetsnivået i Innstillinger-menyen blir som per mars 2021)

VIKTIG:

 • Du må oppdatere både Music Center for PC-programvaren og Walkman-fastvaren til de nyeste versjonene for å forbedre tilkoblingsstabiliteten. Hvis en av disse ikke er oppdatert til den nyeste versjonen, er det mulig at Music Center for PC-programvaren og Walkman-enheten ikke kobles ordentlig sammen.
 • Datoen og klokkeslettet må konfigureres riktig på Walkman-enheten. Hvis ikke dette gjøres, kan det hende at oppdateringsvarselet ikke vises. Hvis de ikke er riktige, angir du dato og klokkeslett manuelt.

Tidligere fordeler og forbedringer

Vis tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filversjon

 • Versjon 4.02.00

Utgivelsesdato

 • 18-03-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Hvis Walkman-enheten allerede har blitt oppdatert til programvareversjon 4.02.00, trenger du ikke å utføre oppdateringen.

 1. Dra startskjermen oppover.
 2. Trykk på Settings (Innstillinger)SystemAbout device (Om enhet).
 3. Modellnavnet og programvareversjonen vises i henholdsvis Model & hardware (Modell og maskinvare) og Build number (Versjonsnummer).

Før du oppgraderer

 • Pass på å koble til nettverket under oppdateringen.
 • Etter oppdateringen kan ikke fastvaren tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Etter oppdateringen kan innstillingen for trådløs avspillingskvalitet i Bluetooth-funksjonen bli gjenopprettet til standardverdien (LDAC-tilkoblingspreferanse).
 • Skjermbildet Permissions (Tillatelser) kan vises etter oppdateringen. Hvis dette skjer, følger du instruksjonene på skjermen.
 • Overfør alle data fra Walkman-enheten til datamaskinen, siden data som forblir på Walkman-enheten, kan gå tapt under oppdateringen.
 • Vi kan ikke garantere at spor og data ikke blir skadet eller slettet når du utfører denne oppdateringen.
 • Walkman-enheten trenger ca. 2 GB ledig plass for å kunne oppdateres. Kontroller at det finnes nok ledig plass.
 • Hvis det ikke er nok ledig plass på det innebygd flash-minnet, kan du overføre eventuelle unødvendige data tilbake til datamaskinen for å frigjøre mer plass.
 • Kontroller at Walkman-enheten er i ladestatusen og har mer enn 60 % batterilading igjen.
 • Når denne filen installeres, må du kontrollere at du er logget på som administrator eller som en bruker med administratorrettigheter.
 • Kommunikasjonskostnadene dekkes av brukerne.

Viktig merknad

For kunder som bruker Music Center for PC:

 • Du kan forbedre tilkoblingsstabiliteten ved å oppdatere programvaren for både Music Center for PC og Walkman-enheten din til den nyeste versjonen.
 • Hvis de ikke er oppdatert til den nyeste versjonen, kan det hende at Walkman-enheten ikke kan kobles til Music Center for PC.

Hvis datoen og klokkeslettet ikke er riktig konfigurert på Walkman-enheten, kan det hende at oppdateringsvarselet ikke vises. Kontroller at datoen og klokkeslettet er riktig angitt. Hvis de ikke er riktige, angir du datoen og klokkeslettet manuelt.

Slik angir du dato og klokkeslett

 1. Dra startskjermen oppover.
 2. Trykk på ikonet Clock (Klokke) for å vise gjeldende dato og klokkeslett.
  MERK: Hvis datoen og klokkeslettet er riktig, viser Walkman-enheten et oppdateringsvarsel. Hvis datoen og klokkeslettet ikke er riktig, angir du riktig dato og klokkeslett ved hjelp av følgende fremgangsmetode.
 3. Gå tilbake til startskjermen ved å trykke på (startskjermen på navigasjonslinjen) nederst på skjermen.
 4. Dra startskjermen oppover.
 5. Trykk på menyelementene i følgende rekkefølge: Settings (Innstillinger)SystemDate & time (Dato og klokkeslett).
 6. Hvis Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslett) er slått på, trykker du på Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslett). Set date (Angi dato) og Set Time (Angi klokkeslett) vises tydelig under Automatic Date & Time (Automatisk dato og klokkeslett).
 7. Trykk på Set date (Angi dato), og angi riktig dato. Trykk deretter på OK for å gå tilbake til skjermbildet Date & time (Dato og klokkeslett).
 8. Trykk på Set Time (Angi klokkeslett), og angi riktig klokkeslett. Trykk deretter på OK for å gå tilbake til skjermbildet Date & time (Dato og klokkeslett).
 9. Slå Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslett) på.

Last ned og installer

Du kan oppgradere på én av følgende måter:

 • Oppdater via Wi-Fi (trådløst nettverk)
 • Oppdater ved hjelp av Music Center for PC

Trinn 1: Installere oppdateringen

(1) Oppdater via Wi-Fi (trådløst nettverk)

Ved å koble til Internett via Wi-Fi kan du laste ned den nyeste programvaren og oppdatere Walkman-enheten din. Når ny programvare lanseres, vises et oppdateringsvarsel på skjermen når Walkman-enheten er koblet til Wi-Fi.

 1. Koble Walkman-enheten til en strømkilde.
 2. Slå på Wi-Fi-funksjonen for å koble Walkman-enheten til Internett.
 3. Dra startskjermen oppover.
 4. Trykk på Settings (Innstillinger)SystemAdvanced (Avansert)System updates (Systemoppdateringer).
 5. Les meldingen nøye, og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.

MERK: Når du prøver å oppdatere programvaren, kan det hende at du må gi tillatelse for å få tilgang til lagringsenheten. Hvis det er tilfelle, gir du tillatelse for å få tilgang til lagringsenheten.

(2) Oppdater ved hjelp av Music Center for PC

Music Center for PC er et PC-program som kan brukes til å administrere innhold på Walkman-enheten. Under oppstarten kobles Music Center for PC til en oppdatert server via Internett og ser automatisk etter Walkman-oppdateringsinformasjon.

 1. Slå av Wi-Fi-funksjonen for å koble Walkman-enheten fra Internett.
 2. Start opp Music Center for PC på PC-en.
 3. Koble Walkman-enheten til PC-en.
 4. Dialogboksen Use USB for (Bruk USB for) vises på Walkman-skjermen. Trykk på File Transfer (Filoverføring) i dialogboksen Use USB for (Bruk USB for), og trykk deretter på OK.
 5. Oppdateringsvarselet vises på PC-skjermen. Les meldingen nøye, og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.

MERK: Slå om nødvendig Wi-Fi-funksjonen på for å koble Walkman-enheten til Internett.

Trinn 2: Kontrollere at oppdateringen var vellykket

Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge følgende trinn:

 1. Dra startskjermen til Walkman-enheten oppover.
 2. Trykk på Settings (Innstillinger)SystemAbout device (Om enhet). Programvareversjonen vises med Build number (Versjonsnummer).
 3. Hvis Build number (Versjonsnummer) er 4.02.00, var oppdateringen vellykket.