Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • WF-1000XM3

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer stabiliteten til Bluetooth-tilkoblingen

MERK for versjon 3.0.0 og nyere: Samtidig bruk av Equalizer og DSEE HX øker batteriforbruket til hodetelefonene og reduserer den kontinuerlige avspillingstiden.

Tidligere fordeler og forbedringer

Vis tidligere fordeler og forbedringer

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller nyere) 
  MERK: Hvis du bruker iOS 13.1, må du oppdatere til iOS 13.2 eller nyere og deretter utføre oppdateringen.
 • En aktiv Internett-tilkobling
 • Den nyeste versjonen av Sony | Headphones Connect-appen må installeres.
 • Hodetelefonene må være koblet til en Android- eller iOS-enhet.

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 3.1.2 for WF-1000XM3

Filversjon

 • Versjon 3.1.2

Utgivelsesdato

 • 15-04-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Hvis fastvaren er versjon 3.1.2, trenger du ikke å utføre oppdateringen.
Hvis du ikke er sikker, er det enkelt å sjekke hvilken fastvareversjon du har:

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble hodetelefonene til Sony | Headphones Connect-appen.
 3. Trykk på de tre prikkene (menyknapp) i hjørnet øverst til høyre.
 4. Velg enhetsversjonen som vises i menyen. Dette elementet vises bare når enheten har blitt koblet til.
 5. Kontroller fastvareversjonen til hodetelefonene.

Viktig merknad

 • IKKE sett hovedenheten i batteriladeren eller slå den av mens du laster ned, overfører data eller oppdaterer. Dette kan føre til at hodetelefonene blir ubrukelige. 
 • Funksjonen som er tilordnet berøringssensoren, kan endres når du utfører programvareoppdateringen.
  I slike tilfeller bruker du Sony | Headphones Connect-appen til å tilordne funksjonen til berøringssensoren på nytt.
 • IKKE slå av enheten.
  Ikke trykk på (av/på-knappen).
 • Når du oppdaterer hodetelefonene når du ikke har dem på, må du angi funksjonen Automatic power off function (Automatisk avslåing) (slå av funksjonen når den ikke er i bruk) til Do not turn off (Ikke slå av).
  Hvis den er satt til Off when headphones are taken off (Av når hodetelefonene tas av), slår hodetelefonene seg av automatisk ca. 5 minutter senere og stanser dataoverføringen av oppdateringsfilen. Etter dette starter den stansede dataoverføringen på nytt når du slår på hodetelefonene og kobler dem til Bluetooth igjen.
  MERK:  Hvis du har endret innstillingene, må du stille dem tilbake til Off when headphones are taken off (Av når hodetelefonene tas av) når oppdateringen er fullført.
 • IKKE utfør oppdateringen på et sted med ujevnt Wi-Fi-signal, f.eks.:
  • på tog eller på et sted der Wi-Fi-nettverket er overbelastet
  • i nærheten av en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheter som bruker en radiobølgefrekvens på 2,4 GHz
 • Kontroller at begge enhetene (Android-/iOS-enheten og hodetelefonene) er helt oppladet.
 • Koble alle Bluetooth-enheter, som bærbare enheter eller smartklokker, fra Android-/iOS-enheten din før du begynner oppdateringen.

Før du oppgraderer

 • Når fastvaren har blitt oppdatert, kan den ikke tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Det tar cirka 40 minutter å fullføre oppdateringen på Android- og iOS-enheter. (Filstørrelsen er på ca. 998 KB)
 • Det kan ta lengre tid, avhengig av radiobølgeforholdene og Android-/iOS-enheten din.
 • Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene: men når innstillingen Automatic download of software (Automatisk programvarenedlasting) er aktivert på Sony | Headphones Connect, blir oppdateringsprogramvaren automatisk lastet ned og overført.
  • Last ned data fra serveren til iOS- eller Android-enheten.
  • Overfør data fra iOS-eller Android-enheten til hodetelefonene. (Du kan bruke hodetelefonene på vanlig måte mens overføringen pågår i bakgrunnen, men Google Assistant kan ikke brukes mens overføringen pågår.)
  • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Last ned og installer

Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene:

 • Last ned data fra serveren til iOS- eller Android-enheten.
 • Overfør data fra iOS-eller Android-enheten til hodetelefonene.
 • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Trinn 1: Installere oppdateringen

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble hodetelefonene til Sony | Headphones Connect-appen.
  • Hvis du aldri har koblet til Sony | Headphones Connect-appen før, følger du instruksjonene på skjermen for å koble hodetelefonene til Android-enheten din.
  • Hvis du har koblet til Sony | Headphones Connect -appen tidligere, velger du hodetelefonene dine. 
   MERK: Kontroller at både høyre og venstre side av hodetelefonene vises som tilkoblet.
  • Når innstillingen Automatic download of software (Automatisk nedlasting av programvare) er aktivert på Sony | Headphones Connect (standard fabrikkinnstilling), gjøres nedlastingen og overføringen av oppdateringsprogramvaren automatisk.
   Gå til trinn 6.
  • Hvis du deaktiverer innstillingen Automatic Software Download (Automatisk nedlasting av programvare), starter ikke nedlasting og overføring av oppdatert programvare automatisk.
   Gå til trinn 4 for å fullføre prosessen.
    
 3. Når en tilkobling er opprettet og en oppdatering er tilgjengelig, trykker du på More info (Mer informasjon) på meldingsskjermbildet The latest headphones software is available (Den nyeste hodetelefonprogramvaren er tilgjengelig).
 4. På skjermbildet Update Software (Oppdater programvare) må du passe på at Version 3.1.2 vises, og deretter trykker du på START.

  MERK: Hvis meldingen Switching software transfer destination… (Endrer destinasjon for programvareoverføring …) vises, venter du. Etter noen sekunder kommer det forrige skjermbildet tilbake.
 5. Trykk på More info (Mer informasjon) på skjermbildet Update the headphones software (Oppdater hodetelefonprogramvaren).

  MERK: Hvis skjermbildet ikke vises, er Auto Power Off Function (Automatisk avslåingsfunksjon) slått av av. 
  Endre Auto Power Off Function (Automatisk avslåingsfunksjon) til Do not turn off (Ikke slå av).
 6. Trykk på START på skjermbildet Update Software (Oppdater programvare).
 7. Oppdateringsprosessen starter og tar et par minutter å fullføre.
  IKKE sett hovedenheten i batteriladeren mens du oppdaterer, ettersom dette kan føre til at hodetelefonene blir ubrukelige.

  MERK: Under oppdateringen slår hodetelefonene seg av og på automatisk og kobler seg automatisk til Android- eller iOS-enheten via Bluetooth for å fullføre oppdateringen. 
 8. Når programvareoppdateringen er fullført, trykker du på OK.

  MERK: Hvis skjermbildet ikke vises, må du kontrollere om versjonen vises som 3.1.2. Hvis den viser det, er fastvareoppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt.

Trinn 2: Kontrollere at oppdateringen var vellykket

Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge trinnene i avsnittet Check the firmware version (Kontroller fastvareversjonen).

Hvis fastvareversjonen som vises, er 3.1.2, var oppgraderingen vellykket.

Spørsmål og svar

Det vises en oppdateringsfeilmelding.

 1. Trykk på OK.
 2. Start hodetelefonene på nytt (sett hodetelefonene i etuiet og ta dem ut igjen).
 3. Deretter starter du Sony | Headphones Connect på nytt og utfører oppdateringen på nytt.

Selv om oppdateringen mislyktes i prosessen, kan du sjekke fastvareversjonen. Hvis versjonen som vises, er 3.1.2, var fastvareoppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt. Du kan sjekke versjonen i Sony | Headphones Connect-appens innstillinger. Gå til Check the firmware version (Kontroller fastvareversjonen) på denne siden for å finne ut hvordan du sjekker versjonen.