Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Legger til følgende forbedringer av grensesnittet til C3 Portal-skytjenesten:
  • Støtte for enkle tilkoblinger med en egen mobilapplikasjon
  • Støtte for administrasjon av 3D LUT og alle filer
  • En automatisk opplastingsfunksjon for originalfiler
  • En automatisk opplastingsfunksjon for proxy-filer under opptak i bolker
 • Legger til støtte for instruksjoner om overføringer av beskjæringer av originalfiler i Content Browser Mobile-appen
 • Legger til støtte for digitale utganger for ECM-B1M- og ECM-B10-mikrofonene
 • Legger til støtte for strømtilførsel til USB Power Delivery-kompatible smarttelefoner under USB-tilkobling
 • Forbedrer driften og driftsstabiliteten

Merk: Se Hjelpeveiledning for å få mer informasjon om alle oppdaterte funksjoner.

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_ILMEFX6V300.exe

Filversjon

 • 3.00

Filstørrelse

 • 546 MB (573 032 760 byte)

Utgivelsesdato

 • 28-07-2022

Klargjøring

Slik gjør du det: Oppdater programvaren til kameraet ditt fra Sony

Kontroller systemprogramvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvareversjonen er V2.00 eller eldre, er oppdateringen nødvendig.

Merk: Hvis innstillingsskjermen for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.

 1. Velg Menu (Meny) → Maintenance (Vedlikehold) → Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises.
  Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Microsoft Windows-versjoner:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Maskinvare for datamaskin

Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:

 • Intel-baserte PC-er eller AMD-baserte PC-er (ARM-baserte PC-er støttes ikke)
 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kamera
  • Nettadapter
 • USB-kabel som følger med kameraet
  Merk: Oppdateringsfunksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Koble alltid til en medfølgende nettadapter når du oppgraderer. Hvis det er satt inn en batteripakke samtidig, fortsetter oppgraderingen hvis nettadapteren senere kobles fra.
 • Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 15 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  Merk: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i menyen System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), for det kan føre til at programvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen din.
 • Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
 • Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen Update_ILMEFX6V300.exe lastes ned.
  Merk: Filstørrelse: 546 MB (573 032 760 byte)
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  Merk: Med standardinnstillingene i Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen, og bruk Explorer (Filutforsker) for å finne den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen Update_ILMEFX6V300.exe som du lastet ned. Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
 3. DeviceLogUploadTool starter.
 4. Slå på kameraet, og koble det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med, og velg Execute (Utfør). USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 5. Klikk på Next (Neste).
  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen Could not find the camera for this update (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 6. Personvernerklæringen vises. Les den nøye, merk av i feltet, og klikk deretter på Next (Neste).

  Hvis dataene fra kameraet innhentes, vises følgende skjermbilde. Klikk på Next (Neste).
  Merk: Dette skjermbildet vises ikke hvis du velger Disagree (Godtar ikke).

  Bilde som viser at data om kamerabruk har blitt innhentet
 7. System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) starter.
 8. Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
  • Oppdateringen er obligatorisk
   Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
  • Oppdateringen er ikke obligatorisk
   Bilde som viser den nyeste versjonen av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
 9. Kameraet tilbakestilles automatisk.
 10. Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og det vises en fremdriftslinje. Det tar cirka 15 minutter å fullføre oppdateringen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 11. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.
  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon

 1. På kameraet velger du Menu (Meny) → Maintenance (Vedlikehold) → Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises.
  Bilde som viser den oppdaterte programvareversjonen

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.