Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at EI-verdien ikke gjenspeiles på riktig måte under avspilling i Cine EI-modus
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_ILMEFX6V101.exe

Filversjon

 • 1.01

Filstørrelse

 • 481 MB (505 392 496 byte)

Utgivelsesdato

 • 25-03-2021

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis programvareversjonen er Ver.1.00, må du oppdatere den.
MERK: Hvis Date/Time (Dato/klokkeslett)-innstillingsskjermen vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.

 1. Velg Menu (Meny) → Maintenance (Vedlikehold) → Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Systemprogramvareversjon

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Microsoft Windows-versjoner:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Maskinvare for datamaskin

Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:

 • Harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer
  MERK: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kamera
  • Nettadapter
 • USB C-kabel som følger med kameraet
  MERK: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Koble alltid til en medfølgende nettadapter når du oppgraderer. Hvis det er satt inn en batteripakke samtidig, fortsetter oppgraderingen hvis nettadapteren senere kobles fra.
 • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 24 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  MERK: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i System Software Updater-menyen, ettersom dette kan føre til at oppdateringsprogramvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen din.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen enda.
 • Sørg for at PC-en er koblet til Internett.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Klikk på Download (Last ned)-knappen over.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen Update_ILMEFX6V101.exe lastes ned.
  Filstørrelse: 481 MB (505 392 496 byte)
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  MERK: Under standardinnstillingene i Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen, og bruk Explorer for å finne den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen Update_ILMEFX6V101.exe som du lastet ned. Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
 3. System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) starter.
 4. Slå på kameraet, og koble det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 5. Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
  MERK: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Fant ikke kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 6. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er 1.00, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver.1.01, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, fjern nettadapteren, sett inn batteriet igjen, og slå kameraet på igjen.

  Må oppdateres
  Oppdateringsvindu for systemprogramvare – gjeldende versjon

  Trenger ikke oppdatering
  Oppdateringsvindu for systemprogramvare – ny versjon
 7. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.
 8. Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og en fremdriftslinje vises. Det tar cirka 11 minutter å fullføre oppdateringen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 9. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.

  MERK: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Kontroller versjonen av systemprogramvaren på enheten

 1. Velg Menu (Meny)→ Maintenance (Vedlikehold)→Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Gjeldende systemprogramvareversjon

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 11 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.