Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • PS-HX500

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

Hi-Res Audio Recorder er et program som brukes til å ta opp lydspor fra vinylplater til datamaskinen i høyoppløselig format og inkluderer følgende funksjoner:

 • Ny funksjon på Hi-Res Audio Recorder versjon 1.1.4
  • macOS Big Sur (11) støttes nå.
   MERK: Hvis et dialogvindu vedrørende mikrofontilgang vises under den første oppstarten, må du gi tilgang til mikrofonen. Du finner mer informasjon i Etter oppdateringen nedenfor.

Tidligere fordeler og forbedringer

Vis tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg

Filversjon

 • 1.1.4

Filstørrelse

 • 4.6 MB (4 566 434 byte)

Utgivelsesdato

 • 13-04-2021

Systemkrav

Operativsystemer

Hi-Res Audio Recorder er kompatibel med følgende versjoner av Mac OS:

 • Mac OS X 10.9, 10.10 eller 10.11
 • macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13)
 • macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11)

MERK: 

 • Det garanteres ikke at Hi-Res Audio Recorder fungerer:
  • på enhver datamaskin som kjører et av de oppførte operativsystemene.
  • på en hjemmelaget datamaskin, en datamaskin med brukeroppgradert operativsystem eller en datamaskin med flere operativsystemer.
  • med strømsparingsfunksjonene på datamaskinen: System Suspend (Ventemodus) eller Sleep (Hvilemodus)

Maskinvare for datamaskin

Hi-Res Audio Recorder er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Skjermoppløsning: 1024 x 768 piksler eller mer
 • Lydavspillingsenhet: Kreves

Selv om datamaskinen oppfyller systemkravene ovenfor, kan vi ikke garantere at programvaren fungerer som den skal.

Last ned og installer

Instruksjoner for nedlasting og installasjon

 1. Klikk på knappen Download (Last ned).
 2. Installasjonsfilen lagres i mappen du har angitt som målmappe i nettleserens innstillinger. Vanligvis lagres den i mappen Downloads (Nedlastinger).
 3. Dobbeltklikk på installeringsfilen Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg, som ble lagret på datamaskinen. Installeringspakken pakkes ut.
 4. Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer (Velkomstskjermbildet til installeringsprogrammet for Hi-Res Audio Recorder) vises. Klikk på Continue (Fortsett).
 5. Skjermbildet Software License Agreement (Programvarelisensavtale) vises. Når du har lest avtalen, klikker du på Continue (Fortsett).
 6. Når du er klar til å godta avtalen, klikker du på Agree (Godta).
 7. Skjermbildet Select a Destination (Velg et mål) vises. Velg en disk, og klikk på Continue (Fortsett).
 8. Deretter velger du installasjonstype. For en standardinstallasjon velges den interne harddisken automatisk. Hvis du ønsker å installere på en annen stasjon, klikker du på Change Install location... (Endre installasjonsplassering ...). Når du har valgt plassering, klikker du på Install (Installer).
 9. Når du blir bedt om å oppgi passord, skriver du inn passordet ditt og klikker på Install Software (Installer programvare).
 10. Skjermbildet Installing Hi-Res Audio Recorder (Installering av Hi-Res Audio Recorder) vises, og installeringen starter.
 11. Når installeringen er fullført, vises skjermbildet The installation was successful. (Installeringen var vellykket.)  Klikk på Close (Lukk) for å avslutte installasjonsveiviseren.

Etter oppdateringen

Du starter Hi-Res Audio Recorder ved å
starte Finder og dobbeltklikke på Hi-Res Audio Recorder i Applications (Programmer).

MERK:  Når programmet har startet og det følgende dialogvinduet vises, klikker du på OK-knappen.

Hvis du klikker på knappen Don’t Allow (Ikke tillat), kan du ikke ta opp lydspor.
Deretter velger du System Preferences (Systemvalg) → Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) → Privacy (Personvern) → Microphone (Mikrofon) og merker av Hi-Res Audio Recorder i programlisten til høyre.

 

Spørsmål og svar

Feilsøking

Installasjonen mislyktes:

 • Kontroller at datamaskinen har et av operativsystemene som støttes.
 • Kontroller at det er nok ledig diskplass på harddiskstasjonen. Installasjonen krever ledig diskplass på omtrent 100 MB. Hvis det ikke er nok ledig plass på disken, fjerner du unødvendige filer.

Datamaskinen finner ikke den tilkoblede platespilleren:

 • Koble fra USB-kabelen og start datamaskinen på nytt. Kontroller at datamaskinen er på, og koble deretter datamaskinen til platespilleren med USB-kabelen.
 • Følg trinnene nedenfor for å kontrollere at navnet på platespilleren vises i System Information (Systeminformasjon):
  • Koble platespilleren til datamaskinen og slå den på.
  • Klikk på About This Mac (Om denne Mac-en) på Apple-menyen.
  • Klikk på Overview (Oversikt), og klikk deretter på System Report (Systemrapport).
  • Klikk på USB under Hardware (Maskinvare), og kontroller at PS-HX500 vises.

Hi-Res Audio Recorder starter ikke:

 • Datamaskinen fungerer kanskje ikke som den skal. Start et annet program for å se om det fungerer som det skal.
 • Datamaskinen fungerer kanskje ikke som den skal. Start datamaskinen på nytt.
 • Kontroller at Hi-Res Audio Recorder er riktig installert.
  • Start Finder og kontroller at Hi-Res Audio Recorder vises i Applications (Programmer).
 • Hvis Hi-Res Audio Recorder ikke er installert riktig, avinstallerer du programmet og installerer det på nytt.