Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILME-FX3

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at en Bildeprofil kan brukes, selv om funksjonen Picture Profile (Bildeprofil) er satt til OFF (AV)
 • Forbedrer stabiliteten til kameraet ved bruk av skrivebordprogrammene Imaging Edge Desktop (Remote) eller Imaging Edge Mobile
 • Løser et problem med at en feilmelding kan vises under fotografering med høy lukkerhastighet
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_ILMEFX3V101.exe

Filversjon

 • 1.01

Filstørrelse

 • 593 MB (662 435 696 byte)

Utgivelsesdato

 • 22-04-2021

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis programvareversjonen er Ver.1.00, er oppdateringen nødvendig.
MERK: Hvis innstillingsskjermbildet Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Microsoft Windows-versjoner:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Maskinvare for datamaskin

Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:

 • Harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer
  MERK: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilden for kameraet
  Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100
  MERK: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre streker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet.
  MERK: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
 • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 10 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  MERK: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i menyen System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), ettersom dette kan føre til at programvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen enda.
 • Sørg for at PC-en er koblet til Internett.
 • Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USBUSB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage (Masselagring).

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen Update_ILMEFX3V101.exe lastes ned.
  MERK: Filstørrelse: 593 MB (662 435 696 byte)
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  MERK: Under standardinnstillingene i Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen, og bruk Explorer for å finne den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen Update_ILMEFX3V101.exe som du lastet ned. Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
 3. System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) starter.
 4. Slå på kameraet, og koble det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 5. Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
  MERK: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Fant ikke kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 6. Når du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er 1.00, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver.1.01, er ikke oppdateringen nødvendig. Hvis dette er tilfellet, kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken, sett inn batteriet igjen, og slå kameraet på igjen.
  • Oppdatering er nødvendig.
   Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
  • Oppdatering er ikke nødvendig.
   Bilde som viser den nyeste versjonen av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
 7. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.
 8. Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og en fremdriftslinje vises. Det tar cirka 10 minutter å fullføre oppdateringen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 9. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.

  MERK: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Kontroller versjonen av systemprogramvaren på enheten

 1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Bilde som viser den oppdaterte programvareversjonen

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 10 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.