Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • WH-1000XM4

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer stabiliteten til Bluetooth-tilkoblingen
 • Forbedrer kvaliteten når du ringer med håndfri

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.  

 • Løser et problem med at hodetelefonene ikke kan pares på en Windows-datamaskin
 • Løser et problem der de tilkoblede enhetene gjentatte ganger kobles fra og til igjen når to Bluetooth-enheter er koblet til samtidig
 • Forbedrer hodetelefonenes generelle ytelse

Systemkrav

 • En Android-enhet (versjon 5.0 eller nyere) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv Internett-tilkobling
 • Den nyeste versjonen av Sony | Headphones Connect-appen må installeres.
 • Hodetelefonene må være koblet til en Android- eller iOS-enhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 2.5.0 for WH-1000XM4

Filversjon

 • Versjon 2.5.0

Utgivelsesdato

 • 18-05-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Du kan kontrollere fastvareversjonen på følgende måte.

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble hodetelefonene til Sony | Headphones Connect-appen.
 3. Trykk på de tre prikkene (menyknapp) i hjørnet øverst til høyre.

  MERK: Enheten som vises på skjermen, er avhengig av den tilkoblede enheten.
 4. Velg enhetsversjonen som vises i menyen. Dette elementet vises bare når enheten har blitt koblet til.
 5. Bekreft fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Ikke lad batteriet eller slå av hodetelefonene når du laster ned oppdateringer, overfører data eller oppdaterer. Hvis du gjør det, kan hodetelefonene bli ubrukelige.
 • Ikke utfør oppdateringen på steder der Wi-Fi-signalet er inkonsekvent, for eksempel på et tog, på steder der Wi-Fi-signaler blir overbelastet, eller i nærheten av en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheter som bruker radiobølger på 2,4 GHz.
 • Kontroller at begge enhetene (Android-/iOS-enheten og hodetelefonene) er helt oppladet.
 • Koble alle Bluetooth-enheter, som bærbare enheter eller smartklokker, fra Android-/iOS-enheten din før du begynner oppdateringen.
 • Når du oppdaterer og ikke har hodetelefonene på deg, går du til Auto Power Off-funksjonen (Automatisk avslåing) i Sony | Headphones Connect-appen og velger Do not turn off (Ikke slå av). Hvis du velger Off when headphones are taken off (Av når du ikke har på deg hodetelefonene), slås hodetelefonene automatisk av etter ca. 15 minutter, og dataoverføringen til oppdateringsfilen avbrytes. Hvis det skjer, gjenopptas dataoverføringen neste gang hodetelefonene slås på og Bluetooth kobles til igjen. Hvis du endrer innstillingene for denne oppdateringen, kan du gjenopprette innstillingene etter at oppdateringen er fullført.

Før du oppgraderer

 • Etter oppdateringen kan ikke fastvaren tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Det tar cirka 40 minutter å fullføre oppdateringen. Filstørrelsen er på ca. 1.33 MB.
 • Slå av Google Assistant-funksjonen på iOS-enheter før du utfører oppdateringen.
 • Det kan ta lengre tid, avhengig av radiobølgeforholdene og Android-/iOS-enheten din.

Last ned og installer

Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene:

 • Last ned data fra serveren til iOS- eller Android-enheten.
 • Overfør data fra iOS- eller Android-enheten til hodetelefonene.
 • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Trinn 1: Installere oppdateringen

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble hodetelefonene til Sony | Headphones Connect-appen.
  • Hvis du aldri har koblet til Sony | Headphones Connect-appen før, følger du instruksjonene på skjermen for å koble hodetelefonene til Android-enheten din.
  • Hvis du har koblet til Sony | Headphones Connect-appen tidligere, velger du hodetelefonene dine.
 3. Følgende skjermbilde vises når tilkoblingen har blitt opprettet.
 4. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen Headphone update available (Oppdatering for hodetelefoner er tilgjengelig), og du kan trykke på More Info (Mer informasjon).
 5. Kontroller at Version 2.5.0 vises, og trykk på OK for å starte oppdateringen.
 6. Når nedlastingen starter, går den automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
  MERK: Når meldingen Bluetooth Pairing Request (Forespørsel om Bluetooth-paring) vises, trykker du på Pair (Par). Oppdateringen fortsetter. (Gjelder kun iOS-enheter)
 7. Overføringen starter. Den går automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
 8. Når overføringen er i gang, går den automatisk til neste skjermbilde når overføringen er fullført. Dette tar omtrent ett minutt.
  MERK: Ikke lad batteriet eller slå av hodetelefonene når du laster ned oppdateringer, overfører data eller oppdaterer. Hvis du gjør det, kan hodetelefonene bli ubrukelige. Hvis en frakoblingsmelding vises, venter du til den automatisk kobler til på nytt.
 9. Når programvareoppdateringen er fullført, trykker du på OK.
  MERK: Hvis skjermbildet ikke vises, kontrollerer du om versjonen har blitt oppgradert i det følgende trinnet.

Trinn 2: Kontrollere at oppdateringen var vellykket

Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge trinnene i avsnittet Check the firmware version (Kontroller fastvareversjonen).

Hvis fastvareversjonen som vises, er 2.5.0, var oppgraderingen vellykket.

Spørsmål og svar

Det vises en oppdateringsfeilmelding.

 1. Trykk på OK.
 2. Start hodetelefonene på nytt (slå strømmen av og deretter på).
 3. Deretter starter du Sony | Headphones Connect på nytt og utfører oppdateringen på nytt.

Selv om oppdateringen mislyktes i prosessen, kan du sjekke fastvareversjonen. Hvis versjonen som vises, er 2.5.0, var fastvareoppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt. Du kan sjekke versjonen i Sony | Headphones Connect-appens innstillinger. Gå til Check the firmware version (Kontroller fastvareversjonen) på denne siden for å finne ut hvordan du kontrollerer versjonen.