Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • LSPX-S2

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Legger til støtte for endringer i Spotify-tjenesten
 • Korrigerer enkelte språkmerknader

Systemkrav

 • En Android-enhet (versjon 5.0 eller nyere) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv Internett-tilkobling
 • Den nyeste versjonen av Sony | Music Center-appen må være installert
 • Høyttalerne må være koblet til Android- eller iOS-enheten din

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 1.07 for LSPX-S2

Filversjon

 • 1.07

Utgivelsesdato

 • 24-06-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Hvis versjonen vises som 1.06 eller eldre, anbefaler vi på det sterkeste at du oppdaterer fastvaren.
Hvis du ikke er sikker, er det enkelt å kontrollere hvilken fastvareversjon du har:

 1. Skru på høyttaleren.
 2. Start Sony | Music Center-appen.
 3. Koble høyttaleren til Sony | Music Center-appen.
 4. Velg Settings (Innstillinger).
 5. Velg System.
 6. Kontroller fastvareversjonen (tallene i den røde boksen).

Viktig merknad

Programvareoppdateringer blir mulige når høyttaleren er i følgende moduser.

 • Høyttaleren kobles til strømuttaket med den medfølgende USB-nettadapteren.
  MERK: Programvareoppdateringer kan ikke utføres ved bruk av det innebygde oppladbare batteriet.
 • Høyttaleren er koblet til Internett via et Wi-Fi-nettverk.
 • Hvis du bruker flere funksjoner for Speaker ADD, trådløs stereo eller trådløs lytting i flere rom med flere enheter, avbryter du disse funksjonene og oppdaterer én etter én.

Før du oppgraderer

 • Når fastvaren har blitt oppdatert, kan den ikke tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Det tar cirka 15 minutter å fullføre oppdateringen.

Last ned og installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Koble til et strømuttak.
  MERK: Programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten bare går på batteristrøm. Bruk USB-nettadapteren og den medfølgende USB-kabelen til å koble DC IN 5V-porten på enheten til et strømuttak.
 2. Trykk på knappen (på/standby) for å slå den på.
 3. Koble til Internett (nettverk).
 4. Start Sony | Music Center-appen.
 5. Koble høyttaleren til Sony | Music Center-appen.
 6. Følgende skjermbilde vises når tilkoblingen har blitt opprettet.
  bilde av Sony | Music Center-appskjermen
 7. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen Update the software of the speaker (Oppdater høyttalerens programvare), og du kan trykke på More Info (Mer informasjon).
 8. Trykk på OK for å starte oppdateringen.
 9. Når nedlastingen starter, går den automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
 10. Når overføringen er i gang, går den automatisk til neste skjermbilde når overføringen er fullført.
  MERK: Ikke slå høyttalerne av mens du laster ned, overfører data eller oppdaterer, for dette kan føre til at de ikke kan brukes. Når programvareoppdateringen er fullført, trykker du på OK.
 11. Hvis skjermbildet ikke vises, må du kontrollere om versjonen har blitt oppgradert i det følgende trinnet.
 12. Høyttaleren slår seg automatisk av når programvareoppdateringen er utført.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Etter oppdateringen kontrollerer du at den nye versjonen er installert, ved å følge trinnene i delen Kontroller fastvareversjonen.
MERK: Hvis den viste fastvareversjonen er 1.07, var oppgraderingen vellykket.

Spørsmål og svar

Det vises en oppdateringsfeilmelding.

 1. Trykk på OK.
 2. Start høyttaleren på nytt (slå av og deretter på enheten).
 3. Start deretter Sony | Music Center på nytt, og utfør oppdateringen på nytt.

Selv om oppdateringen mislyktes i prosessen, kan du sjekke fastvareversjonen. Hvis versjonen som vises, er 1.07, var fastvareoppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt. Du kan sjekke versjonen i Sony | Music Center-appens innstillinger. Gå til Kontroller fastvareversjonen på denne siden for å finne ut hvordan du kontrollerer versjonen.

Hvis indikatoren (på/standby) blinker sakte oransje som forklart i det følgende:

Den automatiske oppdateringsfunksjonen (Auto Update) til høyttaleren aktiveres av Sony | Music Center. Oppdateringen utføres når du ikke bruker høyttaleren, for eksempel ved midnatt eller når høyttaleren er i BLUETOOTH-/nettverksstandby-modus. Indikatoren (på/standby) blinker sakte oransje mens høyttaleren oppdateres.
MERK: Du kan stille inn tidssoneinnstillingene via Sony | Music Center.

Hvis indikatorene lyser/blinker som forklart i det følgende:

 • Nettverksindikatoren lyser hvitt i ett sekund
 • BLUETOOTH-indikatoren lyser hvitt i ett sekund
 • Indikatoren (på/standby) blinker raskt i oransje

Programvareoppdateringen mislyktes.
Slå av høyttaleren, og slå den deretter på igjen. Oppdateringen fortsetter. Hvis situasjonen ikke blir bedre av at du slår høyttaleren av og på, tar du kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.