Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • SEL50F12GM

Nødvendige nedlastinger

Les dette avsnittet før du laster ned filen.

Hvis du vil installere denne oppdateringen, må du først laste ned Sony Camera Driver. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Slik laster du ned Sony Camera Driver i denne artikkelen.

Om denne nedlastingen

MERKNADER:

 • Dette objektivet må monteres på et kamera av E-typen for at denne oppdateringen skal kunne utføres.
 • Enkelte modeller kan ikke brukes til denne oppdateringen. (modelliste).
 • Når du bruker PXW-FS7M2, følger du trinnene som er angitt i PXW-FS7M2-bruksanvisningen.

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer et problem med at blenderåpningsverdien i sjeldne tilfeller kan bli ustabil når IRIS-ringen brukes

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_SEL50F12GMV2D.dmg

Filversjon

 • 02

Filstørrelse

 • 1.8 MB (1 816 061 byte)

Utgivelsesdato

 • 21-06-2021

Klargjøring

Oppdateringen av objektivsystemprogramvaren kan bare utføres mens objektivet er montert på kameraet. Pass på at du fester målobjektivet til kamerahuset før du starter oppdateringen. Pass også på at du slår av strømmen til kameraet når du fester objektivet.

Kontroller systemprogramvareversjonen til objektivet

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere systemprogramvareversjonen til objektivet. Hvis systemprogramvareversjonen er Ver.01, er oppdateringen nødvendig.
MERK: Hvis skjermbildet for innstilling av dato og klokkeslett vises når du slår på kameraet, må du huske å stille dette inn.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Versjonen av objektivsystemprogramvaren vises nå på skjermen som vist under.
  MERK: Hvis du bruker QX-serien, starter du oppdateringen av objektivsystemprogramvaren på PC-en og kontrollerer programvareversjon ved å kjøre oppdateringen.
  Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av objektivsystemprogramvaren er kompatibel med følgende Macintosh-versjoner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Maskinvare

Den siste oppdaterte versjonen av systemprogramvaren for objektivet er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer

Andre elementer for α-kameraer med utskiftbare objektiver

 • Strømkilde for kameraet: Fulladet oppladbar batteripakke eller egen nettadapter (selges separat)
  MERK: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller egen nettadapter (selges separat). Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet.
 • USB-kabel levert med kameraet
  MERK: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Andre elementer for profesjonell/kamera – kringkasting og produksjon

 • Strømkilde for kameraet: Tilhørende nettadapter
 • USB-kabel levert med kameraet.
  MERK: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk alle andre programmer før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet.
 • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Når du kobler kameraet til en datamaskin, må du sørge for at du bare kobler til en datamaskin.
 • Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen ennå.
 • Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.

for α-kamera med utskiftbart objektiv

 • Når du oppdaterer systemprogramvaren til objektivet, må du bruke en fulladet oppladbar batteripakke eller egen nettadapter (selges separat).
 • Monter objektivet på kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet. Kontroller at kameraet er slått av.

for profesjonell/kamera – kringkasting og produksjon

 • Bruk den tilhørende nettadapteren når du oppdaterer.
 • Kontroller at batteriet og nettadapteren er fjernet før objektivet med oppdateringen monteres
 • Kontroller USB-tilkoblingsinnstillingene
  MERK: Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USBUSB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet Lens System Software Updater (Oppdatering av objektivsystemprogramvare). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage (Masselagring).
 • Endre sikkehetsretningslinjene på Mac-maskiner med en Apple silicon-prosessor (Apple M1). Skjermbildet About This Mac (Om denne Macen) viser et element merket Chip (Brikke), etterfulgt av navnet på brikken. Se artikkelen Slik endrer du sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med Apple silicon. Dette trinnet er ikke nødvendig på Mac-maskiner med en Intel-prosessor.

Slik laster du ned Sony Camera Driver:

 1. Gå til nedlastingssiden for Sony Camera Driver, og last ned riktig driver:
  MERK: Sony Camera Drivers er forskjellige for Mac-maskiner med en Intel-prosessor og de med en Apple silicon-prosessor.
 2. Klikk på knappen Download (Last ned).
 3. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Slik laster du ned oppdateringen av objektivsystemprogramvaren:

 1. Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
  MERK: Filen Update_SEL50F12GMV2D.dmg lastes ned.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Når filen er lastet ned, kan du installere oppdateringen.

Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på den nedlastede filen Camera_Driver_2102a.dmg for å starte den. Ikke koble til kameraet ennå.
  MERK: Hvis du har koblet kameraet til en datamaskin, må du koble det fra før du følger fremgangsmåten nedenfor.
 3. Sony Camera Driver Installer pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på SonyCameraDriver.pkg-ikonet.
 5. Installasjonsskjermbildet åpnes. Fortsett som anvist.
 6. Du blir bedt om å la systemet starte installasjonen. Skriv inn passordet til administratorkontoen.

  MERKNADER:
  • Hvis meldingen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert) vises på operativsystemet (den faktiske meldingen varierer avhengig av operativsystemversjonen), klikker du på knappen Open Security Preferences (Åpne sikkerhetsinnstillinger). Skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) åpnes i macOS.
  • Hvis operativsystemet ikke viser meldingen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert), går du til Trinn 2: Start oppdateringen.
 7. Åpne fanen General (Generelt) i skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern), og klikk på nøkkelikonet. Når du blir bedt om å angi passordet, skriver du inn passordet du brukte da du logget på med administratorkontoen. Klikk deretter på knappen Unlock (Lås opp).
 8. Klikk på knappen Allow (Tillat) for å la systemet begynne å laste systemprogramvaren.
 9. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at du har klikket på Allow (Tillat), starter du datamaskinen på nytt og går tilbake til begynnelsen av oppdateringsprosessen.
 10. Hvis skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) ikke blir borte, kan du lukke vinduet.

Trinn 2: Start oppdateringen av objektivsystemprogramvaren

 1. Dobbeltklikk på den nedlastede filen Update_SEL50F12GMV2D.dmg. Ikke koble til kameraet ennå.
 2. Update_SEL50F12GMV2D pakkes ut.
 3. Dobbeltklikk på ikonet LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Du blir bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
 5. Oppdateringen av objektivsystemprogramvaren starter.

  MERKNADER:
  • Det vises en feilmelding hvis systemet ikke er klart til å starte oppdateringen. Gjør handlingene meldingen ber om, og dobbeltklikk på LensSystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen You need to restart your computer (Du må starte datamaskinen på nytt) vises, starter du datamaskinen på nytt og dobbeltklikker på LensSystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen You need to install Sony Camera Driver (Du må installere Sony Camera Driver) vises, følger du fremgangsmåten som beskrives i Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver. Dobbeltklikk deretter på LensSystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen Check the Security & Privacy setting (Kontroller innstillingene for sikkerhet og personvern) vises, utfører du trinn 7 og 8 av Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver. Start deretter datamaskinen på nytt og dobbeltklikk på LensSystemSoftwareUpdater igjen.
 6. Når du slår på kameraet og kobler det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med, ser du meldingen USB Mode (USB-modus) på LCD-skjermen på kameraet.
 7. Klikk på Next (Neste) i oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren. Oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren vises på datamaskinen, og meldingen Follow computer instructions (Følg datamaskininstruksjonene) vises på kameraskjermen.
  MERK: Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før objektivsystemprogramvaren er ferdig oppdatert. Avhengig av kameramodellen kan det ta noen minutter før skjermen endres.
  • Datamaskin
   Kontroller versjonen-skjermbilde
  • Kamera
   Følg instruksjonene på datamaskinen-skjermbilde
  Feilsøking:
  • Hvis meldingen The update is not available for your model (Oppdateringen er ikke tilgjengelig for din modell) vises, kontrollerer du om systemprogramvarefilen for objektivet du prøver å installere, er den riktige filen for objektivet som er montert på kameraet. Hvis den riktige oppdateringen av objektivsystemprogramvaren kjøres, lukker du oppdateringen, kobler fra USB-kabelen, slår av kameraet og går tilbake til Trinn 2: Start oppdateringen av objektivsystemprogramvaren.
  • Hvis meldingen Could not find camera with the lens for this update mounted (Finner ikke kamera med objektivet for denne oppdateringen montert) vises, kontrollerer du om kameraet er oppført i delen Relevant Products (Relevante produkter), og om kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel.
 8. Klikk på Next (Neste) i oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren. Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Hvis den gjeldende versjonen av objektivsystemprogramvaren er Ver.02, er ikke oppdateringen nødvendig. Hvis dette er tilfellet, må du avbryte USB-tilkoblingen og klikke på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller nettadapteren, sett inn batteriet på nytt, koble til nettadapteren, og slå deretter på kameraet.
  • Oppdatering er nødvendig
    Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
  • Oppdatering er ikke nødvendig
   Bilde som viser den nyeste versjonen av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
 9. Kontroller at Current version (Gjeldende versjon) er Ver.01, og klikk på Next (Neste). Dataene overføres til kameraet (ca. 5 sekunder).
  MERK: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 10. Når dataoverføringen er fullført, vises følgende skjermbilde:
  Kjør oppdateringsskjermbildet
  Klikk på Finish (Fullfør).
 11. Oppdateringen starter, og fremdriften vises på kameraet (ca. 30 sekunder).
 12. Oppdateringen er fullført når meldingen Lens update complete (Objektivoppdatering fullført) vises på kameraet.
  Hvis du bruker QX-serien, er oppdateringen fullført når skjermbildet for QX-serien forsvinner.
 13. Koble fra USB-kabelen.
  MERK: Når oppdateringen er ferdig, slår du av kameraet, tar ut batteripakken og/eller nettadapteren, setter i batteriet eller kobler til nettadapteren igjen og slår på kameraet.

Trinn 3: Kontroller at versjonen av objektivsystemprogramvaren er Ver.02

 1. Velg Menu (Meny)Setup (Oppsett) →Version (Versjon) på kameraet.
 2. Versjonen av objektivsystemprogramvaren vises slik:
  Bilde som viser den oppdaterte programvareversjonen
  MERK: Når oppdateringsprosedyren er ferdig, anbefaler vi at du tilbakestiller sikkerhetsretningslinjene til de opprinnelige innstillingene på Mac-maskiner som bruker en Apple silicon-prosessor. Dette trinnet er ikke nødvendig på Mac-maskiner med en Intel-prosessor. Se om nødvendig artikkelen Slik endrer du sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med Apple silicon.

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 10 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.

Når du har startet oppdateringen av systemprogramvaren, vises ikke skjermbildet for å bekrefte versjonen, og meldingen Failed to update (Oppdateringen mislyktes) vises.

Hvis dette skjer, er det mulig at du har oppdatert kameraet tidligere ved hjelp av System Software Update Helper-driveren og ikke har avinstallert denne programvaren:

 1. Last ned System Software Update Helper på nytt, og avinstaller driveren ved hjelp av avinstalleringsverktøyet i mappen Uninstaller (Avinstallering) til den nedlastede filen.
 2. Når du har avinstallert System Software Update Helper -driveren, dobbeltklikker du på Update_SEL50F12GMV2D.dmg igjen for å starte oppdateringen på nytt.