Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-7C
 • ILCE-7CL

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Legger til USB-strømmefunksjon som legger til rette for tilkobling via en USB-kabel til en PC for strømming og Internett-kommunikasjon med høy video- og lydkvalitet.
  Merk: Når du kobler til en enhet med en USB Type-C-port, må du bruke en kommersielt tilgjengelig USB-kabel eller terminalkonverteringsadapter.
 • Gjør AF på øye-funksjonen kompatibel med dyr under videoopptak
 • Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet
  Merk: Se veiledningen for å få mer informasjon om alle de oppdaterte funksjonene.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Løser et problem der informasjonen som vises i søkeren, kanskje ikke vises i riktig posisjon

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_ILCE7CV200.exe

Filversjon

 • 2.00

Filstørrelse

 • 334 MB (350 797 168 byte)

Utgivelsesdato

 • 07-12-2021

Klargjøring

Kontroller systemprogramvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvareversjonen er Ver. 1.01 eller eldre, er oppdateringen nødvendig.

Merk: Hvis innstillingsskjermen for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.

 1. Velg Menu (Meny)→ Setup6 (Oppsett5) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Microsoft Windows-versjoner:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Maskinvare for datamaskin

Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:

 • Intel-baserte PC-er eller AMD-baserte PC-er (ARM-baserte PC-er støttes ikke)
 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet.
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
 • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 10 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  Merk: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i menyen System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), for det kan føre til at programvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen før du blir bedt om det.
 • Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
 • Velg Menu (Meny) → Setup3 (Oppsett3) → USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage (Masselagring).

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen Update_ILCE7CV200.exe lastes ned.
  Merk: Filstørrelse: 334 MB (350 797 168 byte)
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  Merk: Med standardinnstillingene i Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen, og bruk Explorer (Filutforsker) for å finne den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen Update_ILCE7CV200.exe som du lastet ned. Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
 3. System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) starter.
 4. Slå på kameraet, og koble det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 5. Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen Could not find the camera for this update (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
 6. Når du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver. 1.01 eller eldre, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver. 2.00, er ikke oppdateringen nødvendig. Hvis dette er tilfellet, kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken, sett inn batteriet igjen, og slå kameraet på igjen.
  • Oppdatering er nødvendig
   Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
  • Oppdatering er ikke nødvendig
   Bilde som viser den nyeste versjonen av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
 7. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.
 8. Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og det vises en fremdriftslinje. Det tar cirka 10 minutter å fullføre oppdateringen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 9. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.

  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon

 1. Velg Menu (Meny) → Setup6 (Oppsett6) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises.

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 10 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.