Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • SRS-HG1

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gir sikrere kommunikasjon

VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonstjenesten Chromecast built-in. Hvis du ikke installerer oppdateringen manuelt, blir den installert automatisk når det finnes en tilgjengelig aktiv nettverkstilkobling, og høyttaleren ikke er i bruk.

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 6.28

Filversjon

 • 6.28

Utgivelsesdato

 • 29-07-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Hvis versjonen vises som 6.05 eller den eldre (SRS-HG1) 6.14 eller eldre (SRS-HG10), anbefaler vi på det sterkeste at du oppdaterer fastvaren.
Hvis du er usikker, er det enkelt å sjekke hvilken fastvareversjon du har for øyeblikket:

Merk: Bildet nedenfor bruker skjermen til SRS-HG10.

 1. Koble enheten til det samme Wi-Fi-nettverket som smarttelefonen via Sony | Music Center-appen (SongPal).
 2. Start opp Sony | Music Center-appen (SongPal) på smarttelefonen.
 3. Velg høyttaler.
 4. Velg Settings (Innstillinger).
 5. Velg Other Settings (Andre innstillinger) (for SRS-HG1) eller System (for SRS-HG10).
 6. Kontroller fastvareversjonen til høyttaleren.

Last ned og installer

Programvareoppdateringen er tilgjengelig via Internett (nettverk). Kontroller følgende trinn.

VIKTIG:

 • Hvis av/på-indikatoren på enheten fortsetter å blinke grønt, selv etter at du har trykket på av/på-knappen, trykker du på RESET-knappen nederst på enheten.
 • Kontroller at enheten er koblet til en stikkontakt via USB-nettadapteren før du starter oppdateringen.


Merk: Du kan ikke oppdatere til den nyeste programvaren hvis enheten IKKE er koblet til Internett (nettverk).

 1. Koble til et strømuttak.
  • Bruk USB-nettadapteren og den medfølgende mikro-USB-kabelen til å koble DC IN 5V-porten på enheten til et strømuttak.
  Merk: programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten bare går på batteristrøm.
 2. Koble til Internett (nettverk)
  • Koble til med Sony | Music Center-appen (SongPal) på mobilenheten
  • Koble til via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Slik kobler du deg til via en PC

  kan se enhetens bruksanvisning for å få mer informasjon
 • Hvis høyttaleren er slått på, trykk (på/standby)-knappen og slå den av.
 • Strømledningen som er koblet til nettadapteren, settes inn i en stikkontakt.
  Merk: Programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten kun går på batteri
 • Trykk på (på/standby)-knappen for å slå strømmen på.
 • Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser oransje. Når en ny programvareoppdatering er tilgjengelig, begynner WPS/UPDATE-knappen å lyse.
 • Trykk og hold inne WPS/UPDATE-knappen til du hører piping. Når programvareoppdateringen starter, begynner WPS/UPDATE-knappen å blinke.
  Merk: Høyttaleren kan ikke brukes under oppdateringen.
 • Blinkingen til WPS/UPDATE-knappen (intervall og tilstand) endres i løpet av oppdateringsprosessen.
 • Når oppdateringen er fullført, vil WPS/UPDATE-knappen slå seg av, og høyttaleren går over i standbymodus eller BLUETOOTH/nettverksstandbymodus automatisk.
 • Du kan kontrollere hvilken versjon det er, ved å følge trinnene under Sjekke fastvareversjonen. Da ser du om oppdateringen var vellykket.
 • Spørsmål og svar

  Alle funksjons-LED-ene lyser

  Programvareoppdateringen mislyktes. Trykk på (på/standby)-knappen for å slå av høyttaleren. Slå den deretter på igjen. Kontroller at høyttaleren er koblet til Internett, og at WPS/UPDATE-knappen lyser, og start oppdateringen igjen.