Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HT-A7000

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrede tilkoblingsmuligheter for Chromecast built-in

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Legger til støtte for Amazon Alexa Cast-avspilling og Amazon Alexa-talestyring
 • Legger til støtte for Amazon Music HD 360 Reality Audio, tilgjengelig via Amazon Music HD
 • Oppdatering for Chromecast built-in for Audio v1.52 for å støtte Google Cast 360 Reality Audio

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdateringsversjon 1.161 for HT-A7000

Filversjon

 • 1.161

Filstørrelse

 • 480 MB (503 609 663 byte)

Utgivelsesdato

 • 14-12-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Det er mulig at fastvaren din allerede har blitt oppdatert, spesielt hvis du har en ny soundbar. Hvis versjonsnummeret er 1.161 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.

Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en og kontroller at inngangen soundbaren er koblet til, er valgt. Hvis soundbaren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser startskjermen
 4. På startskjermen velger du Setup (Oppsett) → Advanced Settings (Avanserte innstillinger) med piltastene på fjernkontrollen. Trykk deretter på ENTER.
 5. Velg System Settings (Systeminnstillinger) → System Information (Systeminformasjon) med piltastene på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
 6. Hvis versjonsnummeret er 001.161 eller høyere på TV-skjermen (den første og andre nullen i programvareversjonsnummeret kan ignoreres), har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye, slik at du unngår skade på HT-A7000.
 • Ikke slå av HT-A7000 eller koble den fra strømmen under oppdateringen.
 • Ikke trykk på andre knapper enn dem som nevnes i instruksjonene.
 • Ikke trekk ut strømledningen mens programvaren lastes ned og oppdateres.
 • Ikke trekk ut strømledningen før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil på systemet.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på:

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?

Internett/nettverk
(ANBEFALT)

 • en aktiv Internett-tilkobling (via en trådløs ruter)
 • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • En datamaskin
 • En USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdater via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Den tar vanligvis omtrent 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett.

Du må ha:

 • en aktiv Internett-tilkobling (via en trådløs ruter)
 • en kompatibel TV

Klargjør utstyret:

 1. Slå på TV-en, og kontroller at inngangen soundbaren er koblet til, er valgt. (Hvis soundbaren er koblet til HDMI2-porten, velger du HDMI2 som inngang)
 2. Koble soundbaren til Internett via en trådløs ruter.
 3. Slå på soundbaren.
 4. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen på HOME-menyen til å velge Setup (Oppsett) → Advanced Settings (Avanserte innstillinger) → Software Update (Programvareoppdatering) → Network update (Nettverksoppdatering), og trykk deretter på ENTER.
 2. Når meldingen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 001.161 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon 00x.xxx Ny versjon 00) vises på TV-skjermen, trykker du på OK og deretter ENTER på fjernkontrollen.
 3. Meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen. Velg OK på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
 4. Soundbaren laster ned programvaredata fra Internett.
 5. Etter nedlastingen starter soundbaren på nytt, og oppdateringen av hovedenheten starter. Under oppdateringen av hovedenheten vises oppdateringsfremdriften XX % på frontpanelet.
 6. Når hovedenheten er oppdatert, starter soundbaren automatisk på nytt. Deretter starter om nødvendig oppdateringen av subwooferen og bakhøyttalerne.
 7. Oppdateringen er fullført når meldingen om fullført oppdatering vises på TV-en.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 1.161, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere soundbarens fastvare via Internett.

 • Meldingen The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet. (Enheten er ikke koblet til et nettverk. Soundbaren må være koblet til Internett for å oppdatere) vises på TV-skjermen. Hvis du ikke kan utføre oppdateringen via Internett, prøver du å oppdatere via minnepinne.
  1. Kontroller at ruteren og alle enheter som er tilkoblet mellom soundbaren og ruteren, er slått på.
  2. Kontroller at alle kablene mellom soundbaren og ruteren er riktig tilkoblet.
  3. Utfør oppdateringen på nytt
 • Etter at oppdateringen via Internett har startet, vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
  Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), og fremdriftsindikatoren på skjermen endres ikke på en god stund.
 • Når du kjører oppdateringen via Internett, viser TV-en meldingen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes. Kan ikke kommunisere med serveren. Prøv igjen senere.), og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
  1. Kontroller at det trådløse nettverket er koblet til.
  2. Kontroller at du har bekreftet om soundbaren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene. (Hvis du bruker en proxy-server, må du skrive inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker i stedet for navnet på proxyverten i proxytjener-feltet.)
  3. Prøv å oppdatere på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå på soundbaren, og prøv å oppdatere på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
  Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du oppdatere systemet ved hjelp av prosedyren for oppdatering via USB-minne.
 • Meldingen Already Updated (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen.
  Fastvareversjonen som er installert på soundbaren, er den nyeste versjonen

Oppdater ved hjelp av en USB-minneenhet og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minnepinne og overfører den deretter til HT-A7000.

Forberedelse til fastvareoppdatering

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører et av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Les gjennom og godta vilkårene.
 2. Last ned filen A7HT-1_161.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på den og klikk på Properties (Egenskaper). Kontroller at størrelsen er 480 MB (503 609 663 byte).
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Pakk ut den oppdaterte filen fra A7HT-1_161-filen.
  • For Mac OS X-operativsystem:
   1. Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på A7HT-1_161.zip-filen.
   2. En ny fil blir opprettet med navnet F_A7HT3.UPG.
  • For Microsoft Windows 10 eller 8.1-operativsystem:
   1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på A7HT-1_161.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle).
    Merk: På Windows 8.1 og Windows 10 lagres filen i mappen Downloads (Nedlastinger) per standardinnstillingene for Microsoft Edge. Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen for å finne mappen Downloads (Nedlastinger). Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
   2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte mapper) klikker du på Extract (Pakk ut).
   3. En ny fil blir opprettet med navnet F_A7HT3.UPG.
 2. Koble en kompatibel minnepinne til datamaskinen.
 3. Overfør filen F_A7HT3.UPG til USB-lagringsenheten:
  • For Mac OS X-operativsystemer: Dra og slipp filen F_A7HT3.UPG til rotmappen på USB-enheten.
  • For Windows-operativsystem:
   1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på F_A7HT3.UPG-filen.
   2. I menyen klikker du på Send To... (Send til...). Klikk deretter på stasjonen som representerer minnepinnen (eller ekstern disk E:).
   3. Filen F_A7HT3.UPG blir kopiert til USB-enheten.
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis mappen ikke kopieres til rotkatalogen på minnepinnen, eller hvis navnet på mappen endres.
 4. Etter at du har kopiert filen F_A7HT3.UPG, fjerner du USB-enheten fra datamaskinen.
Overfør oppdateringen til HT-A7000

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til HT-A7000.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Slå på TV-apparatet, og kontroller at det er stilt inn på inngangen som soundbaren er tilkoblet. (Hvis soundbaren er koblet til HDMI2-porten, velger du HDMI2 som inngang).
 2. Slå på soundbaren.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser startskjermen.
 4. Sett inn USB-enheten med F_A7HT3.UPG-filen.
Overfør oppdateringen:
 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen på HOME-menyen til å velge Setup (Oppsett) → Advanced Settings (Avanserte innstillinger) → Software Update (Programvareoppdatering) → USB update (USB-oppdatering), og trykk deretter på ENTER.
 2. Når meldingen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.161 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon xxx.xxx Ny versjon 00) vises på TV-skjermen, trykker du på OK og deretter ENTER på fjernkontrollen.
 3. Når meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen, velger du OK ved hjelp av fjernkontrollen og trykker deretter på ENTER.
 4. Soundbaren laster ned fastvaredata fra USB-enheten.
 5. Etter nedlastingen starter soundbaren på nytt, og oppdateringen av hovedenheten starter. Under oppdateringen av hovedenheten vises oppdateringsfremdriften XX % på frontpanelet.
 6. Når hovedenheten er oppdatert, starter soundbaren automatisk på nytt. Deretter starter om nødvendig oppdateringen av subwooferen og bakhøyttalerne.
 7. Oppdateringen er fullført når meldingen om fullført oppdatering vises på TV-en.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 1.161, var fastvareoppdateringen vellykket

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis det oppstår problemer under fastvareoppdatering av soundbaren med datamaskin og en minnepinne.

 • Meldingene UPDT og ERROR vises vekselvis på frontpanelet.
  1. Slå av systemet, og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på strømmen til soundbaren.
  3. Utfør prosedyren for å oppdatere via en minnepinne på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen
  Slå på soundbaren, og følg prosedyren for å oppdatere via minnepinne på nytt.
 • Oppdateringsfilen A7HT-1_161.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Prøv oppdateringen igjen.