Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • SRS-ZR5

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gir sikrere kommunikasjon

VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonstjenesten Chromecast built-in. Hvis du ikke installerer oppdateringen manuelt, blir den installert automatisk når det finnes en tilgjengelig aktiv nettverkstilkobling, og høyttaleren ikke er i bruk.

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 6.34 for SRS-ZR5

Filversjon

 • 6.34

Filstørrelse

 • 162 MB (169 935 040 byte)

Utgivelsesdato

 • 26-04-2022

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis det personlige lydanlegget ditt allerede er oppdatert til fastvareversjonen 6.34. Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, er det enkelt å sjekke den. Det finnes to måter å gjøre dette på:

 • Slik bekrefter du via Sony | Music Center (SongPal)-appen.
  1. Koble enheten til det samme Wi-Fi-nettverket som smarttelefonen via Sony | Music Center (SongPal)-appen.
  2. Åpne Sony | Music Center (SongPal)-appen på smarttelefonen.
  3. Velg høyttaleren din på skjermbildet Speaker & Group (Høyttaler og gruppe).
  4. Velg Settings (Innstillinger).
  5. På skjermbildet Settings (Innstillinger) velger du Other Settings (Andre innstillinger).
  6. På skjermbildet Other Settings (Andre innstillinger) bekrefter du fastvareversjonen til høyttaleren.
 • Slik kontrollerer du dette på en datamaskin.
  1. Koble enheten direkte til datamaskinen med en LAN-kabel (følger ikke med).

   Merk: Koble høyttaleren til en datamaskin via LAN-kabelen.
  2. Koble den medfølgende strømledningen til den medfølgende nettadapteren. Trykk på (ON/Standby)-knappen for å slå på enheten.

   Merk: Vent til LINK-indikatoren slutter å blinke og lyser kontinuerlig rosa.
  3. Vis nettverksenhetsinnstillinger for Sony på datamaskinen.
   1. Åpne en nettleser
   2. Skriv URL-adressen http://169.254.1.1 på adresselinjen.
  4. Velg språket i Language Setup (Språkoppsett) hvis det vises.
  5. På skjermbildet Device Details (Enhetsinformasjon) vises Firmware Version (X.XX.X.XX) (Fastvareversjon).

   Merk: Firmware Version (Fastvareversjon), Model Name (Modellnavn), Device Name (Enhetsnavn), Connection Type (Tilkoblingstype), Internet Access (Internett-tilgang), SSID og Security Method (Sikkerhetsmetode) vises på dette skjermbildet.

  Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til høyttaleren på:

  MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?

  Internett/nettverk
  (ANBEFALT)

  • en Ethernet-kabel eller en trådløs ruter for å koble høyttaleren til Internett
  • For å kontrollere at høyttaleren er koblet til:
   • en aktiv Internett-tilkobling
  Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
  USB-lagringsenhet
  • en datamaskin
  • en USB-lagringsenhet
  Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

  Last ned og installer

  Internett/nettverk

  Programvareoppdateringen er tilgjengelig via Internett (nettverk). Kontroller følgende trinn.

  Merk: Du kan ikke oppdatere til den nyeste programvaren hvis enheten IKKE er koblet til Internett (nettverk).

  VIKTIG: Kontroller at enheten er koblet til en stikkontakt via USB-nettadapteren før du starter oppdateringen.

  1. Koble til et strømuttak. Bruk USB-nettadapteren og den medfølgende mikro-USB-kabelen til å koble DC IN 5V-porten på enheten til et strømuttak.
   Merk: programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten bare går på batteristrøm.
  2. Koble til Internett (nettverk)
   • Koble til med Sony | Music Center-appen (SongPal) på mobilenheten
   • Koble til via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Koble til via en datamaskin
    Merk: Du kan se produktets bruksanvisning for å få mer informasjon.
  3. Hvis høyttaleren er slått på, trykker du på (ON/Standby)-knappen og slår den av.
  4. Sett strømledningen som er koblet til nettadapteren, inn i en stikkontakt.
   Merk: Programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten kun går på batteri.
  5. Trykk på (ON/Standby)-knappen for å slå på enheten.
  6. Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser oransje. Når en ny programvareoppdatering er tilgjengelig, begynner UPDATE/WPS-knappen å lyse.
  7. Trykk og hold inne UPDATE/WPS-knappen til du hører piping. Når programvareoppdateringen starter, begynner UPDATE/WPS-knappen å blinke.
   Merk: Høyttaleren kan ikke brukes under oppdateringen.
  8. Blinkingen til UPDATE/WPS-knappen (intervall og tilstand) endres i løpet av oppdateringsprosessen
  9. Når oppdateringen er fullført, vil UPDATE/WPS-knappen slå seg av, og høyttaleren går over i standbymodus eller BLUETOOTH/nettverksstandbymodus automatisk
  10. Du kan kontrollere versjonen ved å følge trinnene under Kontroller fastvareversjonen for å se om oppdateringen var vellykket.

  Spørsmål og svar

  Alle funksjons-LED-ene lyser?

  Programvareoppdateringen mislyktes. Trykk på (PÅ/standby)-knappen for å slå av høyttaleren. Slå den deretter på igjen. Kontroller at høyttaleren er koblet til Internett, og at UPDATE/WPS-knappen lyser, og start oppdateringen igjen.

  UPDATE-lyset fortsetter å lyse oransje.

  Programvareoppdateringen mislyktes. Du kan utføre fastvareoppdateringen for et personlig lydanlegg via en USB-minnepinne.

  ON/Standby-knapp-indikatoren blinker rødt, og UPDATE/WPS-knappen blinker oransje.

  Programvareoppdateringen mislyktes. Du kan utføre fastvareoppdateringen for et personlig lydanlegg via en USB-minnepinne.

  USB

  Operativsystemer som støttes:

  • Windows 10
  • Windows 8,1 – brukes i skrivebordmodus.
  • Mac OS X (10.6) eller nyere

  Opptaksmedium:

  USB-minnepinne: Vi kan ikke garantere at det vil fungere med alle USB-minnepinner med en kapasitet på mer enn 256 MB.

  Merknader:

  • Antallet blink på UPDATE-indikatoren endres i henhold til fremdriften i oppdateringen. UPDATE-indikatoren blinker først fire ganger og reduseres deretter med ett blink, og slås til slutt av når oppdateringen er fullført.
  • Sørg for at høyttaleren er koblet til strømforsyningen under oppdateringen.
  • Ikke ta ut strømledningen før oppdateringen er helt ferdig.
  • Ikke slå av strømmen under oppdateringen.
  • Oppdateringen tar normalt 3 til 10 minutter.

  1. Lukk alle andre vinduer og programmer du kjører, bortsett fra denne siden.
  2. Les vilkårene og betingelsene på denne siden, og godta dem ved å merke av i boksen.
  3. Last ned fastvareoppdateringen. Filen SRS16003.UPG, 162 MB (169 935 040 byte) blir lastet ned.
  4. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen.
   Merk: Hvis du bruker Windows 10 eller 8.1, kan oppdateringsfilen bli lagret automatisk i nedlastingsmappen. Klikk på Skrivebord-flisen på startskjermen, og finn den nedlastede filen i Nedlastinger-mappen i Utforsker.
  5. Kopier oppdateringsfilene til USB-minnepinnen:
   1. Sett den initialiserte (formaterte) USB-minnepinnen inn i USB-sporet på datamaskinen.
   2. Kopier UPDATE-mappen til USB-minnepinnen.

  Oppdater lydanlegget via USB:

  1. Koble høyttaleren til en stikkontakt, og slå den på ved å trykke på på/standby-knappen
  2. Når av/på-indikatoren begynner å lyse grønt, setter du USB-minnepinnen i USB-sporet på høyttaleren.
  3. Hold inne UPDATE/WPS-knappen, og deretter holder du straks inne FUNCTION-knappen. Fortsett å holde de to knappene inne i 4 sekunder, til du hører det piper. Når høyttaleren kobler til nettverket, lyser kanskje UPDATE-indikatoren oransje. Selv om dette skulle skje, kan du fortsette.
  4. USB-oppdateringen starter, og UPDATE-indikatoren blinker oransje. Ikke bruk høyttaleren under denne prosedyren.
  5. UPDATE-indikatoren (og av/på-indikatoren) blinker flere ganger i løpet av oppdateringen.
  6. Når oppdateringen er fullført, slås UPDATE-indikatoren av, og høyttaleren går automatisk i standbymodus eller standbymodus for BLUETOOTH/nettverk.
   Merk: Når du slår på høyttaleren for første gang etter en oppdatering, blinker UPDATE-indikatoren oransje tre ganger.
  7. Kontroller fastvareversjonen.