Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • SRS-ZR7

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gir sikrere kommunikasjon

VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonstjenesten Chromecast built-in. Hvis du ikke installerer oppdateringen manuelt, blir den installert automatisk når det finnes en tilgjengelig aktiv nettverkstilkobling, og høyttaleren ikke er i bruk.

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 6.28 for SRS-ZR7

Filversjon

 • 6.28

Utgivelsesdato

 • 29-07-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis det personlige lydanlegget ditt allerede er oppdatert til fastvareversjonen 6.28. Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, er det enkelt å sjekke. Det er to måter å gjøre dette på:

 • Slik bekrefter du via Sony | Music Center-appen (SongPal).
  1. Koble enheten til det samme Wi-Fi-nettverket som smarttelefonen via Sony | Music Center-appen (SongPal).
  2. Start opp Sony | Music Center-appen (SongPal) på smarttelefonen.
  3. På skjermen Høyttaler og gruppe, velger du høyttaleren.
  4. Velg Settings (Innstillinger).
  5. På skjermen Innstillinger velger du Andre innstillinger.
  6. På skjermen Andre innstillinger bekrefter du fastvareversjonen til høyttaleren.
 • Slik ser du hvilken versjon du har på en datamaskin.
  1. Koble enheten direkte til datamaskinen med en LAN-kabel (medfølger ikke).

   Merk: Koble høyttaleren til en datamaskin via LAN-kabelen.
  2. Koble strømledningen (medfølger) til nettadapteren (medfølger), og trykk på (PÅ/standby)-knappen for å slå strømmen på.

   Merk: Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser fast rosa
  3. Vis nettverksenhetsinnstillinger for Sony på datamaskinen.
   1. Start en nettleser
   2. Skriv inn følgende URL i adresselinjen: http://169.254.1.1
  4. Velg språket fra Language Setup hvis det vises.
  5. På skjermen Enhetsinformasjon vises fastvareversjonen (X.XX.X.XX).

   Merk: Fastvareversjon, modellnavn, Enhetsnavn, Tilkoblingstype, Internett-tilgang, SSID, og Sikkerhetsmetode vises på denne skjermen.

  Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på:

  MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?

  Internett/nettverk
  (ANBEFALT)

  • en Ethernet-kabel eller en trådløs ruter for å koble høyttaleren til Internett
  • For å sikre at høyttaleren er koblet til en aktiv internett-tilkobling
  Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
  USB-lagringsenhet
  • en datamaskin
  • en USB-lagringsenhet
  Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

  Last ned og installer

  Internett/nettverk

  Programvareoppdateringen er tilgjengelig via Internett (nettverk). Kontroller følgende trinn.

  VIKTIG: Kontroller at enheten er koblet til en stikkontakt via USB-nettadapteren før du starter oppdateringen.

  Merk: Du kan ikke oppdatere til den nyeste programvaren hvis enheten IKKE er koblet til Internett (nettverk).

  1. Koble til et strømuttak. Bruk USB-nettadapteren og den medfølgende mikro-USB-kabelen til å koble DC IN 5V-porten på enheten til et strømuttak.
   Merk: Programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten bare går på batteristrøm.
  2. Koble til Internett (nettverk)
   • Koble til med Sony | Music Center-appen (SongPal) på mobilenheten
   • Koble til via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Koble til via en datamaskin
    Merk: Du kan se produktets bruksanvisning for å få mer informasjon.
  3. Hvis høyttaleren er slått på, trykk (PÅ/standby)-knappen og slå den av.
  4. Strømledningen som er koblet til nettadapteren, settes inn i en stikkontakt.
   Merk: Programvareoppdateringen kan ikke gjennomføres hvis enheten kun går på batteri.
  5. Trykk på (PÅ/standby) for å slå strømmen på.
  6. Vent til LINK-indikatoren ikke lenger blinker, men lyser oransje.
   Merk: Når en ny programvareoppdatering er tilgjengelig, begynner UPDATE/WPS-knappen å lyse.
  7. Trykk og hold inne UPDATE/WPS-knappen til du hører piping. Når programvareoppdateringen starter, begynner UPDATE-/WPS-knappen å blinke.
   Merk: Høyttaleren kan ikke brukes under oppdateringen, og blinkingen (intervall og tilstand) til UPDATE/WPS-knappen endres under oppdateringsprosessen.
  8. Når oppdateringen er fullført, vil UPDATE/WPS-knappen slå seg av, og høyttaleren går over i standbymodus eller BLUETOOTH/nettverksstandbymodus automatisk.
  9. Du kan kontrollere hvilken versjon det er, ved å følge trinnene under Sjekke fastvareversjonen. Da ser du om oppdateringen var vellykket.

  Spørsmål og svar

  Alle funksjons-LED-ene lyser?

  Programvareoppdateringen mislyktes. Trykk på (PÅ/standby)-knappen for å slå av høyttaleren. Slå den deretter på igjen. Kontroller at høyttaleren er koblet til Internett, og at UPDATE/WPS-knappen lyser, og start oppdateringen igjen.

  UPDATE-lyset skal fortsatt lyse oransje.

  Programvareoppdateringen mislyktes. Du kan utføre fastvareoppdateringen for et personlig lydsystem via en USB-flash-stasjon.

  PÅ/standby-knapp-indikatoren blinker rødt, og UPDATE/WPS-knappen blinker oransje.

  Programvareoppdateringen mislyktes. Du kan utføre fastvareoppdateringen for et personlig lydsystem via en USB-flash-stasjon.

  USB

  Operativsystemer som støttes:

  • Windows 10
  • Windows 8,1 – brukes i skrivebordmodus.
  • Mac OS X (10.6) eller nyere

  Opptaksmedium:

  USB-minnepinne: Vi kan ikke garantere at det vil fungere med alle USB-minnepinner med en kapasitet på mer enn 256 MB.

  Merknader:

  • Antallet blink på UPDATE-indikatoren endres i henhold til fremdriften i oppdateringen. UPDATEindikatoren blinker først fire ganger og reduseres med ett blink, og slås deretter av når oppdateringen er fullført.
  • Sørg for at høyttaleren er koblet til strømforsyningen under oppdateringen.
  • Ikke ta ut strømledningen før oppdateringen er helt ferdig.
  • Ikke slå av strømmen under oppdateringen.
  • Oppdateringen tar normalt 3 til 10 minutter.

  1. Lukk alle andre vinduer og programmer du kjører, bortsett fra denne siden.
  2. Les vilkårene og betingelsene på denne siden, og godta dem ved å merke av i boksen.
  3. Last ned fastvareoppdateringen. Filen SRS16002.UPG, 151 MB (159 273 152 byte) blir lastet ned.
  4. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen.
   Merk: Hvis du bruker Windows 10 eller 8.1, kan oppdateringsfilen bli lagret automatisk i nedlastingsmappen. Klikk på Skrivebord-flisen på startskjermen, og finn den nedlastede filen i Nedlastinger-mappen i Utforsker.
  5. Kopier oppdateringsfilene til USB-minnepinnen:
   1. Sett inn den initialiserte (formaterte) USB-minnepinnen i USB-sporet på datamaskinen.
   2. Kopier UPDATE-mappen til USB-minnepinnen.

  Oppdater lydanlegget via USB:

  1. Koble høyttaleren til en stikkontakt, og slå den på ved å trykke på på/standby-knappen
  2. Når av/på-indikatoren begynner å lyse grønt, setter du USB-minnepinnen i USB-sporet på høyttaleren.
  3. Hold inne UPDATE/WPS-knappen, og deretter holder du straks inne FUNCTION-knappen. Fortsett å holde de to knappene inne i 4 sekunder til høyttaleren piper. Når høyttaleren kobler til nettverket, lyser kanskje UPDATE-indikatoren oransje. Selv om dette skulle skje, kan du bruke den.
  4. USB-oppdateringen starter, UPDATE-indikatoren blinker oransje. Ikke bruk høyttaleren under denne prosedyren.
  5. UPDATE-indikatoren (og av/på-indikatoren) blinker flere ganger i løpet av oppdateringen.
  6. Når oppdateringen er fullført, slås UPDATE-indikatoren av, og høyttaleren går automatisk i standbymodus eller standbymodus for BLUETOOTH/nettverk.
   år du slår på høyttaleren for første gang etter en oppdatering, blinker UPDATE-indikatoren oransje tre ganger.
 • Kontroller fastvareversjonen.