Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • MHC-GT7DW

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gir sikrere kommunikasjon

VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonstjenesten Chromecast built-in. Hvis du ikke installerer oppdateringen manuelt, blir den installert automatisk når det finnes en tilgjengelig aktiv nettverkstilkobling, og enheten ikke er i bruk.

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdateringsversjon SYS 6.34 for MHC-GT7DW

Filversjon

 • SYS 6.34

Filstørrelse

 • 191 MB (201 142 464 byte)

Utgivelsesdato

 • 26-04-2022

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Hvis fastvaren på enheten er versjon SYS 6.34 eller høyere, trenger du ikke å utføre oppdateringen.
Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Trykk på av/på-knappen for å slå på lydanlegget.
 2. Trykk på OPTIONS.
 3. Trykk på knappene eller for å velge SYSTEM, og trykk deretter på Enter-knappen.
 4. Trykk på knappene eller for å velge VERSJON, og trykk deretter på Enter-knappen.

Version Number

Viktig merknad

 • Etter oppdateringen kan ikke fastvaren tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende at lydanlegget blir skadet.
 • Ikke slå av lydanlegget eller koble den fra strømmen mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av dem som nevnes i instruksjonene.
 • Ikke bruk lydanlegget eller fjernkontrollen under nedlastingen eller oppdateringen.
 • Ikke koble fra strømledningen før oppdateringen er fullført, ellers kan du ende opp med å forårsake systemfeil.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på lydanlegget:

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?

Internett/nettverk
(ANBEFALT)

 • en aktiv Internett-tilkobling (via en Ethernet-kabel)
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • en datamaskin
 • en USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdatere lydanlegget via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til lydanlegget.

Du må ha:

 • En aktiv Internett-tilkobling (via en Ethernet-kabel)

Klargjør utstyret:

 1. Koble lydanlegget til Internett med en Ethernet-kabel

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Trykk på Av/på-knapp på enheten for å slå lydanlegget på, og vent noen minutter til UPDATE-ikonet vises på skjermen.
 2. Trykk på OPTIONS.
 3. Trykk på knappene eller for å velge SYSTEM, og trykk deretter på Enter-knappen.
 4. Trykk på knappene eller for å velge UPDATE, og trykk deretter på Enter-knappen.
 5. Trykk på knappene eller for å velge VIA NW, og trykk deretter på Enter-knappen.
 6. Trykk på Enter-knappen for å velge EXEC.
 7. Trykk på knappene eller for å velge YES, og trykk deretter på Enter-knappen.
 8. Vent til nedlastingen, filkopieringen og oppdateringsprosedyren er fullført.
  • Nedlasting: Nedlastingstiden avhenger av Internett-tilkoblingen
  • Filkopiering: Dette trinnet etterfølges av en automatisk systemomstart
  • Programvareoppdatering: Oppdateringen tar vanligvis ti minutter. Dette trinnet etterfølges også av en automatisk systemomstart
  • Demonstrasjonsmodus starter deretter
 9. Trykk på Av/på-knapp én gang til på enheten, og slå på lydanlegget.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er SYS 6.34, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hvis Download Error /Push POWER vises under oppdateringen, ble programvareoppdateringen ikke utført.

 1. Trykk på knappen Av/på-knapp, og slå av lydanlegget.
 2. Trykk på knappen Av/på-knapp, så slås lydanlegget på.
 3. Vent ca. 3 minutter (eller til nettverkstilkoblingen er fullført), og kontroller skjermen på lydanlegget.
 • UPDATE-ikonet lyser.
  • Programvareoppdateringen ble IKKE fullført, men lydanlegget fungerer som normalt.
  • Prøv nettverksoppdateringen på nytt ved hjelp av de forrige trinnene.
   Merk: Hvis oppdateringen mislykkes igjen, kan du, i stedet for nettverksoppdateringen, forsøke å oppdatere programvaren ved hjelp av prosedyren for USB-minnepinne.

Oppdater ved hjelp av en USB-enhet og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minneenhet og overfører den deretter til lydanlegget.

Forberedelse til fastvareoppdatering

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X versjon 10.6 eller nyere

Hvis du har Windows 10 eller 8.1, må du bruke den i skrivebordmodus.

Merk: Vi kan ikke garantere at det fungerer på alle PC-er med et kompatibelt operativsystem.

Krav til opptaksmedium

USB-minnepinne: Kapasitet: mer enn 256 MB

Trinn 1: Installer oppdateringen

Last ned oppdateringen til datamaskinen:
 1. Pass på at ingen andre programmer enn nettleseren din kjører.
 2. Les gjennom og godta vilkårene på denne siden.
 3. Last ned filen til datamaskinen (merk deg hvor du laster ned filen som referanse).
  • MHC-GT7DW: MHC16001.UPG
   Merk: 191 MB (201 142 464 byte)
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Sett USB-minnepinnen i USB-sporet på datamaskinen.
 2. Formater USB-minnepinnen.
 3. Kopier oppdateringsfilen til rotmappen på USB-minnepinnen.

Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen endres.

Overfør oppdateringen til spilleren din.

Koble USB-minnepinnen inn i USB-sporet på lydanlegget.

Overfør oppdateringen:
 1. Start lydanlegget ved å trykke på Av/på-knapp-knappen.
 2. Trykk på OPTIONS.
 3. Trykk på knappene eller for å velge SYSTEM, og trykk deretter på Enter-knappen.
 4. Trykk på knappene eller for å velge UPDATE, og trykk deretter på Enter-knappen.
 5. Trykk på knappene eller for å velge VIA USB, og trykk deretter på Enter-knappen.
 6. Trykk på Enter-knappen for å velge EXEC.
 7. Trykk på knappene eller for å velge YES, og trykk deretter på Enter-knappen.
  Merk: Skjermen begynner å blinke med UPDATE mens oppdateringen pågår.
 8. Vent til filkopieringen og oppdateringsprosedyren er fullført.
  • Filkopiering: Dette trinnet etterfølges av en automatisk systemomstart
  • Programvareoppdatering: Oppdateringen tar vanligvis ti minutter. Dette trinnet etterfølges også av en automatisk systemomstart
  • Demonstrasjonsmodus starter deretter.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er SYS 6.34, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hvis File Error eller No File eller Read Error /Push POWER vises under oppdateringen, ble programvareoppdateringen ikke utført.

 1. Bekreft at det er riktig oppdateringsfil, og at den er plassert i rotmappen på USB-minnepinnen, og prøv de forrige trinnene på nytt.
 2. Hvis du fremdeles ikke får gjennomført oppdateringen, kan du prøve på nytt med en annen USB-minnepinne.