Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • PS-HX500

Nødvendige nedlastinger

Les dette avsnittet før du laster ned filen.

Filen Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe må lastes ned til den nylig opprettede mappen på datamaskinen din. Kontroller at det ikke er noen andre filer enn den nedlastede filen i mappen.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

Dette verktøyet installerer Hi-Res Audio Recorder-programvaren for PS-HX500-platespilleren. Hi-Res Audio Recorder er et program som brukes til å ta opp lydspor fra vinylplater til datamaskinen i høyoppløselig format og inkluderer følgende funksjoner:

 • Opptak av lydspor fra en vinylplate: Koble til platespilleren og datamaskinen med USB-kabelen som følger med platespilleren. Deretter kan du ta opp lydspor i høyoppløsningsformat (DSD eller PCM) fra vinylopptaket som spilles av på platespilleren.
  Merk: Maksimal opptakstid er 100 minutter.
 • Redigere den midlertidige filen: Du kan legge inn markører i opptaksdataene (midlertidig fil) og angi dataområder som skal eksporteres til filer. Legg til markører i den midlertidige filen for å:
  • Fjern det stille partiet før det første lydsporet eller mellom sporene
  • Del den midlertidige filen inn i separate lydsporfiler etter at du har tatt opp alle lydsporene fra en av sidene på en vinylplate
  Merk: Du kan legge til opptil 60 markører i tillegg til å fjerne eller flytte markører.
 • Forsterkningsjustering: Du kan justere signalnivået (forsterkning) til dataene som registreres (midlertidig fil).
  Merk: Du kan velge automatisk justering av forsterkning eller manuell justering av forsterkning, hvor du kan øke forsterkningen med 1 dB mellom +1 dB og +6 dB.
 • Eksportere den midlertidige filen: Du kan eksportere opptaksdataene (midlertidig fil) til datamaskinen din.
  Merk: Du kan også angi navnet på albumet, navnet på albumartisten, tittelen på sporene og navnet på artistene for de ulike sporene før du eksporterer den midlertidige filen.

Systemkrav

Operativsystemer

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Filinformasjon

Filnavn

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe

Filversjon

 • 1.1.0

Filstørrelse

 • 16.8 MB

Utgivelsesdato

 • 02-11-2016

Klargjøring

Viktige merknader

 • Når denne filen installeres, må du kontrollere at du er logget på som administrator eller som en bruker med administratorrettigheter.
 • For å sikre at ikke noe annet program forhindrer installasjonen, bør du lagre alt arbeid og lukke alle andre programmer. Oppgavelinjen må være tømt for programmer før du fortsetter.
 • Det anbefales på det sterkeste at du skriver ut denne bruksanvisningen og bruker den som referanse under installasjonen.

Last ned og installer

Innhold

 • Systemkrav til datamaskin
 • Viktige merknader
 • Instruksjoner for nedlasting og installasjon
 • Starte Hi-Res Audio Recorder
 • Avinstallere Hi-Res Audio Recorder
 • Feilsøking

Systemkrav til datamaskin

Denne programvaren krever en datamaskin som oppfyller følgende krav:

 • Ett av følgende operativsystemer:
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows 8.1 (den nyeste oppdateringspakken kreves)
 • Prosessor: Intel Core 2-prosessor 1,6 GHz eller høyere
 • Minne (RAM): 1 GB eller mer
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768 eller mer
 • Ledig diskplass: 100 MB
 • Lydavspillingsenhet: Kreves

Merk: Vi kan ikke garantere at denne programvaren fungerer på alle datamaskiner, selv om datamaskinen oppfyller systemkravene ovenfor. Følgende systemer støttes heller ikke:

 • Selvbygde datamaskiner eller operativsystemer
 • Oppgraderte operativsystemer
 • Miljøer med flere operativsystemer på samme maskin
 • Med strømsparingsfunksjoner aktivert: System Suspend (Systempause) eller Sleep Mode (Hvilemodus)
 • Når de nyeste Windows-oppdateringene ikke er tatt i bruk. (Bruk Windows Update-programmet til å se etter de nyeste oppdateringene)

Instruksjoner for nedlasting og installasjon

VIKTIG:

 • Før du installerer denne programvaren, må du ta i bruk de nyeste Windows-oppdateringene ved hjelp av Windows Update-programmet på datamaskinen din. Ellers kan det hende at dette programmet ikke blir riktig installert, eller at det ikke vil registrere platespilleren. Hvis du vil ha hjelp med å installere Windows-oppdateringer, kan du høre med datamaskinprodusenten eller Microsoft Corporation.
 • Fremgangsmåten har blitt endret for å øke sikkerhetsnivået.

 1. Last ned filen Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe til en nylig opprettet midlertidig mappe (merk denne katalogen for referanse) på datamaskinen din.
 2. Gå til katalogen der filen ble lastet ned. Kontroller at det ikke er noen andre filer enn den nedlastede filen i mappen. Dobbeltklikk på filen Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe.
 3. Hvis skjermbildet User Account Control (Brukerkontokontroll) vises, klikker du på Yes (Ja) eller Continue (Fortsett).
 4. På skjermbildet Choose Setup Language (Velg oppsettsspråk) velger du språket du vil bruke under installasjonen. Klikk deretter på Next (Neste).
 5. På skjermbildet Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (Velkommen til installasjonsveiviseren for Hi-Res Audio Recorder) klikker du på Next (Neste).
 6. På skjermbildet Welcome to the InstallShield Wizard for Sony Turntable Driver (Velkommen til installasjonsveiviseren for platespillerdriveren fra Sony) klikker du på Next (Neste).
 7. I dialogvinduet License Agreement (Lisensavtale) leser du avtalen, og hvis du godtar den, velger du I accept the terms in the license agreement (Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen). Klikk deretter på Next (Neste) for å fortsette.
 8. På skjermbildet Ready to Install the Program (Klar til å installere programmet) klikker du på Install (Installer).
 9. På skjermbildet Would you like to install this device software? (Vil du installere denne enhetsprogramvaren?) klikker du på Install (Installer).
 10. På skjermbildet InstallShield Wizard Complete (Installasjonsveiviser fullført) klikker du på Finish (Fullfør).
 11. På skjermbildet Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (Velkommen til installasjonsveiviseren for Hi-Res Audio Recorder) klikker du på Next (Neste).
 12. I dialogvinduet License Agreement (Lisensavtale) leser du avtalen, og hvis du godtar den, velger du I accept the terms in the license agreement (Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen). Klikk deretter på Next (Neste) for å fortsette.
 13. På skjermbildet Ready to Install the Program (Klar til å installere programmet) klikker du på Install (Installer).
 14. På skjermbildet InstallShield Wizard Complete (Installasjonsveiviser fullført) klikker du på Finish (Fullfør).
 15. På det siste skjermbildet InstallShield Wizard Complete (Installasjonsveivsier fullført) klikker du på Finish (Fullfør) for å avslutte installasjonsveiviseren.

Hi-Res Audio Recorder-programvareinstallasjonen er fullført.

Avinstallere Hi-Res Audio Recorder-programmet

Følgende trinn må følges dersom du må avinstallere dette programmet.

 1. Trykk inn Windows-logo + X-tastekombinasjonen på tastaturet, og klikk deretter på Control Panel (Kontrollpanel) i listen.
 2. I vinduet Control Panel (Kontrollpanel) under Programs (Programmer) klikker du på Uninstall a program (Avinstaller et program).
 3. I vinduet Uninstall or change a program (Avinstaller eller endre et program) klikker du for å velge Hi- Res Audio Recorder. Klikk deretter på Uninstall (Avinstaller).
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre avinstalleringen av programmet og driverprogramvaren.

Spørsmål og svar

Feilsøking

Installasjonen mislyktes:

 • Forsikre deg om at du bruker en datamaskin som har et av operativsystemene som støttes. Du finner detaljert informasjon under Computer System Requirements (Systemkrav til datamaskin).
 • Kontroller at det er nok ledig diskplass. Installasjonen krever ledig diskplass på omtrent 100 MB. Hvis det ikke er nok ledig plass på disken, fjerner du unødvendige filer.

Datamaskinen finner ikke den tilkoblede platespilleren:

 • Koble fra USB-kabelen og start datamaskinen på nytt. Kontroller at datamaskinen er på, og koble deretter datamaskinen til platespilleren med USB-kabelen.
 • Kontroller at driverprogrammet for USB-enheten er riktig installert:

  Merk: Hvis du kobler datamaskinen til platespilleren med USB-kabelen for første gang, eller hvis du bruker en annen USB-port enn den du har brukt tidligere, kan det hende at driverprogramvaren for USB-enheten installeres på nytt automatisk.

  1. Koble platespilleren til datamaskinen og slå den på.
  2. Trykk inn Windows-logo + X-tastekombinasjonen på tastaturet, og klikk på Device Manager (Enhetsbehandling) i listen.
  3. I Device Manager (Enhetsbehandling) til venstre for Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontrollere) klikker du på PLUSS (+)-symbolet for å utvide kategorien.
  4. Under Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontrollere) kontrollerer du at PS-HX500 er oppført.

Hi-Res Audio Recorder starter ikke:

 • Datamaskinen fungerer kanskje ikke som den skal. Start et annet program for å se om det fungerer som det skal.
 • Datamaskinen fungerer kanskje ikke som den skal. Start datamaskinen på nytt.
 • Kontroller at Hi-Res Audio Recorder er riktig installert.
  1. Trykk inn Windows-logo + X-tastekombinasjonen på tastaturet, og klikk deretter på Control Panel (Kontrollpanel) i listen.
  2. Klikk på Programs (Programmer), klikk på Programs and Features (Programmer og funksjoner), og kontroller deretter at Hi-Res Audio Recorder vises i listen over programmer.
  3. Koble platespilleren til datamaskinen og slå den på.
  4. Trykk inn Windows-logo + X-tastekombinasjonen på tastaturet, og klikk på Device Manager (Enhetsbehandling) i listen.
  5. I Device Manager (Enhetsbehandling) til venstre for Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontrollere) klikker du på PLUSS (+)-symbolet for å utvide kategorien.
  6. Under Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontrollere) kontrollerer du at PS-HX500 er oppført.
 • Hvis Hi-Res Audio Recorder ikke er installert riktig, avinstallerer du programmet og installerer deretter programvaren på nytt.