Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • DMP-Z1
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-ZX300

Om denne installasjonen

Fordeler og forbedringer

 • Dette verktøyet installerer USB-lyddriverprogramvaren fra Sony for USB-DAC-funksjonen

Systemkrav

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Klargjøring

 • Sørg for å logge på datamaskinen som administrator.
 • Ikke slå av datamaskinen før oppdateringen er fullført.
 • Hvis du ikke følger instruksjonene, eller hvis det oppstår et avbrudd i oppdateringsprosessen, kan det føre til problemer med programvaredriften.
 • Hvis meldingen Windows needs your permission to continue (Windows trenger din tillatelse for å fortsette) vises i dialogboksen User Account Control (Brukerkontokontroll), klikker du på Continue (Fortsett) for å gå videre.

Installer

 1. Trykk på USB DAC eller DAC på spillerens bibliotekskjermbilde. Trykk deretter på OK når det vises en melding.
 2. Koble spilleren til datamaskinen via USB.
 3. Åpne vinduet Device Manager (Enhetsbehandling) på datamaskinen, og klikk deretter på Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontrollere).
  Merk: Hvis Sony Audio er oppført, har driveren allerede blitt installert på datamaskinen din.
 4. Høyreklikk på WALKMAN, og velg Properties (Egenskaper).
 5. På fanen Driver kontrollerer du at Driver Provider: Microsoft (Driverleverandør: Microsoft) vises.
 6. Velg Update Driver (Oppdater driver), og klikk deretter på Search automatically for drivers (Søk automatisk etter drivere).
 7. Klikk på Search for updated drivers on Windows Update (Søk etter oppdaterte drivere på Windows Update). Windows Update-vinduet vises.
 8. Velg Check for updates (Se etter oppdateringer), og hvis View optional updates (Vis valgfrie oppdateringer) vises, klikker du på meldingen.
 9. Velg pilen ved siden av Driver updates (Driveroppdateringer), velg Sony Corporation - MEDIA -, og klikk deretter på Download and install (Last ned og installer).
  Merk: Sony Audio vises i delen Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontrollere) i Device Manager (Enhetsbehandling).
 10. Høyreklikk på Sony Audio, og velg Properties (Egenskaper).
 11. På fanen Driver kontrollerer du Driver Provider (Driverleverandør) og Driver Version (Driverversjon).
  • Driverleverandør: Sony Corporation
  • Driverversjon: 8.0.5.3526
 12. Installasjonen av USB-lyddriveren er fullført.

Hvordan avinstallerer jeg driverprogramvaren?

 1. Klikk på Device Manager (Enhetsbehandling) → Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontrollere). Høyreklikk deretter på Sony Audio og velg Uninstall device (Avinstaller enhet).
 2. Merk av i feltet for Delete the driver software for this device (Slett driverprogramvaren for denne enheten), og velg deretter Uninstall (Avinstaller).