Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • SRS-HG1
 • SRS-X88
 • SRS-X9
 • SRS-X99
 • MAP-S1
 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • RSX-GS9

Om denne installasjonen

Fordeler og forbedringer

 • Dette verktøyet installerer en oppdatert versjon av USB-lyddriverprogramvaren for å støtte avspilling av lydfiler fra datamaskinen ved hjelp av USB-tilkoblingen. Den forbedrer også ytelsen til USB-B-funksjonen.

Systemkrav

Operativsystemer

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Enhet

 • USB-port (USB 2.0-kompatibel)

Klargjøring

 • Sørg for å logge på datamaskinen som administrator.
 • Ikke slå av datamaskinen før oppdateringen er fullført.
 • Hvis du ikke følger instruksjonene, eller hvis det oppstår et avbrudd i oppdateringsprosessen, kan det føre til problemer med programvaredriften.
 • Hvis meldingen Windows needs your permission to continue (Windows trenger din tillatelse for å fortsette) vises i dialogboksen User Account Control (Brukerkontokontroll), klikker du på Continue (Fortsett) for å gå videre.

Installer

 1. Koble til USB-kabelen:
  • MAP-S1-, SRS-X9-, SRS-X88-, SRS-X99-, CMT-SX7/SX7B- og CAS-1-enheter: Koble fra datamaskinen til (type B)-terminalen på bakpanelet.
  • SRS-HG1 (h.ear go)-enheter: Koble fra datamaskinen til (type micro B)-terminalen på bakpanelet.
  • RSX-GS9-enheter: Koble fra datamaskinen til (type micro B)-terminalen på frontpanelet.
 2. Åpne vinduet Device Manager (Enhetsbehandling) på datamaskinen, og klikk deretter på Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontrollere).
 3. Slå på enheten:
  • CAS-1-enheter: Velg USB-B-funksjonen ved å trykke på USB-B-knappen på fjernkontrollen.
  • MAP-S1-, CMT-SX7- eller CMT-SX7B-enheter: Velg USB REAR-funksjonen ved å trykke på knappen FUNCTION (FUNKSJON) på fjernkontrollen.
  • SRS-X9-, SRS-X88- og SRS-X99-enheter: Velg USB-B-funksjonen ved å trykke på USB-B-knappen på enheten.
  • SRS-HG1 (h.ear go)-enheter: Velg USB-funksjonen ved å trykke på knappen FUNCTION (FUNKSJON) på enheten.
  • RSX-GS9-enheter: Velg USB-DAC-funksjonen ved å trykke på kildeknappen på frontpanelet eller på fjernkontrollen.
  Den gjeldende driveren for den tilkoblede enheten er oppført i delen Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontroller) i Device Manager (Enhetsbehandling).
  Merk: Hvis Sony Audio er oppført, har den riktige driveren allerede blitt installert på datamaskinen din.
 4. Høyreklikk på den oppførte driveren, og velg Update Driver (Oppdater driver).
 5. Klikk på Search automatically for drivers (Søk automatisk etter drivere).
 6. Klikk på Search for updated drivers on Windows Update (Søk etter oppdaterte drivere på Windows Update). Et Windows Update-vindu vises.
 7. Velg Check for updates (Se etter oppdateringer), og hvis View optional updates (Vis valgfrie oppdateringer) vises, klikker du på meldingen.
 8. Velg pilen ved siden av Driver updates (Driveroppdateringer), velg Sony Corporation - MEDIA -, og klikk deretter på Download and install (Last ned og installer).
  Merk: Sony Audio vises i delen Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontrollere) i Device Manager (Enhetsbehandling).
 9. Høyreklikk på Sony Audio, og velg Properties (Egenskaper).
 10. På fanen Driver kontrollerer du Driver Provider (Driverleverandør) og Driver Version (Driverversjon).
  • Driverleverandør: Sony Corporation
  • Driverversjon: 8.0.5.3526
 11. Installasjonen av USB-lyddriveren er fullført.

Hvordan avinstallerer jeg driverprogramvaren?

 1. Klikk på Device Manager (Enhetsbehandling) → Sound, video and game controllers (Lyd-, video- og spillkontrollere), høyreklikk på Sony Audio, og velg deretter Uninstall unit (Avinstaller enhet).
 2. Merk av i feltet for Delete the driver software for this device (Slett driverprogramvaren for denne enheten), og velg deretter Uninstall (Avinstaller).