Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • UBP-X700

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer fargekvaliteten på noe SDR-innhold
 • Forbedrer den generelle funksjonaliteten

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdateringsversjon M43.R.0292 for UBP-X700

Filversjon

 • M43.R.0292

Filstørrelse

 • 149 MB (156 565 566 byte)

Utgivelsesdato

 • 31-05-2022

Klargjøring

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny Blu-ray-spiller. Hvis versjonsnummeret er M43.R.0292 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.

Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en og kontroller at inngangen Blu-ray-spilleren er koblet til, er valgt. Hvis spilleren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang.
 2. Slå på Blu-ray-spilleren. Hvis den begynner å spille av en plate, trykker du på STOP (STOPP) og venter til du ser startskjermmenyen.
 3. Home-skjermbildet (Hjem) velger du Setup (Oppsett) → System Settings (Systeminnstillinger). Velg deretter ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 4. Velg System Information (Systeminformasjon), og velg ENTER.
 5. Hvis versjonsnummeret er M43.R.0292 eller høyere på TV-skjermen, har du allerede den nyeste fastvaren.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på Blu-ray-spilleren på:

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
(ANBEFALT)
 • En Ethernet-kabel eller en trådløs ruter for å koble Blu-ray-spilleren til Internett
 • For å kontrollere at Blu-ray-spilleren er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
  • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • en datamaskin
 • en USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdatere Blu-ray-spilleren via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis 15–30 minutter. Du må starte utstyret før du kan laste ned oppdateringen fra Internett til Blu-ray-spilleren.

Du må ha:

 • En aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
 • Et kompatibelt TV-apparat

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at alt blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye, ellers risikerer du skade på Blu-ray-spilleren.
 • Ikke slå av Blu-ray-spilleren eller koble den fra strøm under oppdateringen.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av dem som nevnes i instruksjonene.

Klargjør utstyret:

 1. Slå på TV-en, og kontroller at den er stilt inn på inngangen som Blu-ray-spilleren er koblet til. (Hvis spilleren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang.)
 2. Koble Blu-ray-spilleren til Internett med en Ethernet-kabel eller en trådløs tilkobling via en ruter.
 3. Slå på Blu-ray-spilleren. (Hvis det er en plate i spilleren, tar du den ut)

Last ned oppdateringen:

 1. Home-skjermbildet (Hjem) velger du Setup (Oppsett) → Software Update (Programvareoppdatering) med piltastene på fjernkontrollen. Velg deretter Update via Internet (Oppdater via Internett).
 2. Software Update confirmation (Bekreftelse på programvareoppdatering) vises på TV-en. Velg OK på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
 3. Meldingen Update to a new software version (Oppdater til en ny programvareversjon) og den nyeste programvareversjonen vises på TV-en.
 4. Velg Start, og trykk deretter på ENTER.
 5. Oppdateringen starter, og du ser oppdateringsskjermbildet på TV-en.
 6. Under oppdateringen kan du se fremdriftslinjen x % og nedlastingskapasiteten på TV-en. Tegnet x endres til 0 og går helt opp til 100 under oppdateringsprosessen.
 7. Spilleren startes på nytt, og oppdateringen fortsetter. Ikke bruk eller slå på spilleren i løpet av dette trinnet.
 8. Du ser fremdriftslinjen x % igjen og nedlastingskapasiteten på TV-en. Tegnet x endres til 0 og går helt opp til 100 under oppdateringsprosessen.
 9. Spilleren slår seg automatisk av og starter opp på nytt for å fullføre oppdateringen. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er fullført.
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M43.R.0292, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis du får problemer under oppdateringen av Blu-ray-spillerens fastvare via Internett.

 • Hvis meldingen Connection status cannot be confirmed (Tilkoblingsstatusen kunne ikke bekreftes) eller This device is not connected to network (Denne enheten er ikke koblet til et nettverk) vises på TV-en, kan det være et problem med nettverkstilkoblingen:
  1. Hvis du bruker en kablet tilkobling, kontrollerer du at nettverkskabelen er koblet mellom spilleren og Internett-kilden.
  2. Hvis du bruker en trådløs tilkobling, kontrollerer du at den trådløse ruteren er slått på og koblet til Internett-kilden.
  3. I nettverksinnstillingene må du kontrollere at du har bekreftet om Blu-ray-spilleren har sin egen IP-adresse eller ikke. (Hvis du bruker en proxy-server, skriver du inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker, i stedet for navnet på proxy-verten i Proxy Server-feltet.)
  4. Kontroller at både Physical Connection (Fysisk tilkobling) og Internet Access (Internett-tilgang) vises som OK i Network Settings (Nettverksinnstillinger) → Network Connection Status (Status for nettverkstilkobling).
  5. Prøv å oppdatere på nytt.
 • Hvis strømmen gikk mens oppdateringen pågikk, slår du på spilleren og prøver å oppdatere på nytt.
 • Hvis oppdateringen har vart i over 30 minutter og ennå ikke er ferdig:
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter.
  2. Slå på Blu-ray Disc-spilleren.
  3. Prøv oppdateringen igjen.
  4. Du kan også avbryte nettverksprosedyren og utføre oppdateringen direkte via en USB-minneenhet.
 • Hvis meldingen Update failed (Oppdateringen mislyktes) vises under oppdateringen:
  • Kontroller at det ikke er noen problemer med nettverkstilkoblingen.
  • Når skjermbildet Update failed (Oppdateringen mislyktes) vises, velger du OK for å prøve å oppdatere på nytt eller Cancel (Avbryt) for å stanse prosessen.
  • Hvis symptomet vedvarer, laster du ned fastvarefilen og utfører oppdateringen via en USB-minneenhet.
  • Du kan også avbryte nettverksprosedyren og utføre oppdateringen direkte via en USB-minneenhet.
 • Hvis fastvareoppdateringen fortsatt ikke fungerer etter flere forsøk, laster du ned fastvarefilen og utfører oppdateringen via en USB-minneenhet.

Oppdater ved hjelp av en USB-minneenhet og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minneenhet og overfører den deretter til Blu-ray-spilleren.

Følgende operativsystemer anbefales:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at alt blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye, ellers risikerer du skade på Blu-ray-spilleren.
 • Ikke slå av Blu-ray-spilleren eller koble den fra strøm under oppdateringen.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av dem som nevnes i instruksjonene.

Last ned oppdateringen til datamaskinen:

 1. Les gjennom og godta vilkårene.
 2. Last ned filen UPDATE_M43R0292.ZIP til datamaskinen din, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på den og klikk på Properties (Egenskaper). Kontroller at størrelsen er 149 MB (156 565 566 byte).

Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:

 1. Pakk ut filen til datamaskinen din. Den utpakkede mappen får navnet UPDATE.
 2. Kontroller at følgende fire filer finnes i UPDATE-mappen: MSB43-FW.BIN, MSB43-FW.ID, MSB43-FW_MB.BIN, and MSB43-FW_MB.ID
 3. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
  Merk: FAT32 og NTFS støttes.
For Windows-operativsystem:
 1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
 2. Klikk på Send to... (Send til ...) på menyen.
 3. Klikk på stasjonen som representerer USB-enheten (eller ekstern disk E:).
 4. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.
For macOS-operativsystem:
 1. Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten.
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen endres.

Overfør oppdateringen til spilleren din.

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til spilleren.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Slå på TV-en, og kontroller at den er stilt inn på inngangen som Blu-ray-spilleren er koblet til. (Hvis spilleren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Slå på Blu-ray-spilleren.
 3. Kontroller at ingen andre USB-enheter er koblet til Blu-ray Disc-spilleren. Hvis det er det, må du koble dem fra Blu-ray Disc-spilleren.
Overfør oppdateringen:
 1. Sett USB-lagringsenheten med oppdateringsfilen inn i USB-porten foran på spilleren.
 2. På fjernkontrollen bruker du piltastene på startskjermmenyen til å velge Setup (Oppsett) → Software Update (Programvareoppdatering). Trykk deretter på ENTER.
 3. Når Software Update confirmation (Bekreftelse på programvareoppdatering) vises, bruker du fjernkontrollen til å velge Update via USB Memory (Oppdater via USB-minne). Velg deretter OK, og trykk på ENTER.
 4. Oppdateringen starter.
 5. Under oppdateringen kan du se fremdriftslinjen x % på TV-en. Tegnet x endres til 0 og går helt opp til 100 under oppdateringsprosessen.
 6. Spilleren startes på nytt, og oppdateringen fortsetter. Ikke bruk eller slå på spilleren i løpet av dette trinnet.
 7. Du ser fremdriftslinjen x % igjen på TV-en. Tegnet x endres til 0 og går helt opp til 100 under oppdateringsprosessen.
 8. Spilleren slås av og startes automatisk på nytt når oppdateringen er fullført. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er fullført.
 9. Ta USB-enheten ut av spilleren.
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M43.R.0292, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis du får problemer under oppdateringen av Blu-ray-spillerens fastvare via en datamaskin og en plate.

 • Hvis du ikke kan velge alternativet Update via USB Memory (Oppdater via USB-minne), kontrollerer du følgende:
  1. USB-enheten er ordentlig koblet til Blu-ray Disc-spilleren.
  2. USB-enheten er formatert for å støtte filsystemet (FAT32 og NTFS).
  3. USB-enheten er kompatibel med Blu-ray Disc-spilleren.
 • Hvis oppdateringsfilen du lastet ned fra nettstedet ikke kan pakkes ut, kan du prøve å slette filen og laste den ned på nytt.
 • Hvis meldingen There is no update file (Finner ikke noen oppdateringsfil) vises, må du kontrollere at det utpakkede mappenavnet er riktig navngitt som UPDATE (med store bokstaver), og at alle filene er inkludert i den: MSB43-FW.BIN, MSB43-FW.ID, MSB43-FW_MB.BIN, and MSB43-FW_MB.ID
 • Hvis meldingen The file is corrupted (Filen er skadet) vises, laster du ned oppdateringsfilen på nytt og gjentar hele prosedyren.
 • Hvis oppdateringen har vart i over 30 minutter og ennå ikke er ferdig.
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter.
  2. Slå på Blu-ray Disc-spilleren.
  3. Prøv oppdateringen igjen.
 • Hvis strømmen gikk mens oppdateringen pågikk, slår du på Blu-ray Disc-spilleren og prøver å oppdatere på nytt.