Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Inneholder sikkerhetsoppdateringer (sikkerhetsnivået i Innstillinger-menyen blir som per november 2021)

VIKTIG:

 • Du må oppdatere både Music Center for PC-programvaren og Walkman-fastvaren til de nyeste versjonene for å forbedre tilkoblingsstabiliteten. Hvis en av disse ikke er oppdatert til den nyeste versjonen, er det mulig at Music Center for PC-programvaren og Walkman-enheten ikke kobles ordentlig sammen.
 • Datoen og klokkeslettet må konfigureres riktig på Walkman-enheten. Hvis ikke dette gjøres, kan det hende at oppdateringsvarselet ikke vises. Hvis de ikke er riktige, angir du dato og klokkeslett manuelt.

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filversjon

 • Versjon 4.06.00

Utgivelsesdato

 • 30-11-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Hvis Walkman-enheten allerede har blitt oppdatert til programvareversjon 4.06.00, trenger du ikke å utføre oppdateringen.

 1. Dra startskjermen oppover.
 2. Trykk på Settings (Innstillinger) → SystemAbout device (Om enhet).
 3. Modellnavnet og programvareversjonen vises i henholdsvis Model & hardware (Modell og maskinvare) og Build number (Versjonsnummer).

Før du oppgraderer

 • Pass på å koble til nettverket under oppdateringen.
 • Etter oppdateringen kan ikke fastvaren tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Etter oppdateringen kan innstillingen for trådløs avspillingskvalitet i Bluetooth-funksjonen bli gjenopprettet til den opprinnelige verdien (LDAC-tilkoblingspreferanse).
 • Skjermbildet Permissions (Tillatelser) kan vises etter oppdateringen. Hvis dette skjer, følger du instruksjonene på skjermen.
 • Overfør alle data fra Walkman-enheten til datamaskinen, siden data som forblir på Walkman-enheten, kan gå tapt under oppdateringen.
 • Vi kan ikke garantere at spor og data ikke blir skadet eller slettet når du utfører denne oppdateringen.
 • Walkman-enheten må ha ca. 2 GB ledig plass for å kunne oppdateres. Bekreft at den ledige plassen er tilstrekkelig.
 • Hvis det ikke er nok ledig plass på det innebygde flash-minnet, kan du overføre eventuelle unødvendige data tilbake til datamaskinen for å frigjøre mer plass.
 • Pass på at Walkman-batteriet er ladet opp til minst 60 % og er i ladestatus.
 • Når denne filen installeres, må du kontrollere at du er logget på som administrator eller som bruker med administratorrettigheter.
 • Kommunikasjonskostnadene dekkes av brukerne.

Viktig merknad

Til kunder som bruker Music Center for PC:

 • Du kan forbedre tilkoblingsstabiliteten ved å oppdatere programvaren for både Music Center for PC og Walkman-enheten til den nyeste versjonen.
 • Hvis en av disse IKKE er oppdatert til den nyeste versjonen, kan det hende at de ikke kobles til.

Hvis datoen og klokkeslettet ikke er riktig angitt på Walkman-enheten, kan det hende at oppdateringsvarselet ikke vises. Derfor er det viktig å kontrollere at datoen og klokkeslettet er riktig angitt. Hvis det ikke er riktig, må du angi dato og klokkeslett manuelt.

Slik angir du datoen og klokkeslettet

 1. Dra startskjermen oppover.
 2. Trykk på ikonet Clock (Klokke) for å se gjeldende dato og klokkeslett.
  MERK: Hvis datoen og klokkeslettet er riktig, vises Walkman-enheten i oppdateringsvarselet, og du trenger ikke å fortsette med resten av denne prosedyren.
 3. Gå tilbake til startskjermen ved å trykke på (startskjermen på navigasjonslinjen) nederst på skjermen.
 4. Dra startskjermen oppover.
 5. Trykk på menyelementene i følgende rekkefølge: Settings (Innstillinger) – SystemDate & time (Dato og klokkeslett).
 6. Hvis Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslett) er slått ON (PÅ), trykker du på Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslett). Deretter vises Set date (Angi dato) og Set time (Angi klokkeslett) under Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslett) tydelig.
 7. Trykk på Set date (Angi dato), og angi riktig dato hvis datoen er feil. Trykk deretter på OK for å gå tilbake til skjermbildet Date & time (Dato og klokkeslett).
 8. Trykk på Set time (Angi klokkeslett), og still inn riktig klokkeslett hvis klokkeslettet er feil. Trykk deretter på OK for å gå tilbake til skjermbildet Date & time (Dato og klokkeslett).
 9. Trykk på Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslett) for å slå dette ON (PÅ).

Last ned og installer

Du kan oppgradere på én av følgende måter:

 • Oppdatere via Wi-Fi (trådløst nettverk)
 • Oppdatere ved hjelp av Music Center for PC

Trinn 1: Installer oppdateringen

(1) Oppdatere via Wi-Fi (trådløst nettverk)

Ved å koble til Internett via Wi-Fi kan du laste ned den nyeste programvaren til Walkman-enheten din og oppdatere den. Hvis en ny programvare har blitt lansert, vises et oppdateringsvarsel på skjermen når Walkman-enheten er koblet til Wi-Fi.

 1. Koble Walkman-enheten til en strømkilde.
 2. Slå på Wi-Fi-funksjonen for å koble Walkman-enheten til Internett.
 3. Dra startskjermen oppover.
 4. Trykk på Settings (Innstillinger) → SystemAdvanced (Avansert) → System updates (Systemoppdateringer).
 5. Les meldingen nøye, og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.

MERK: Når du prøver å oppdatere programvaren, kan det hende at du må gi tillatelse for å få tilgang til lagringsenheten. Hvis det er tilfellet, gir du tillatelse for å få tilgang til lagringsenheten.

(2) Oppdatere ved hjelp av Music Center for PC

Music Center for PC er et PC-program som kan brukes til å administrere innhold på Walkman-enheten.
Under oppstarten kobles Music Center for PC til en oppdatert server via Internett og kontrollerer automatisk om Walkman-enheten har oppdatert informasjon.

 1. Slå av Wi-Fi-funksjonen for å koble Walkman-enheten fra Internett.
 2. Start opp Music Center for PC på PC-en.
 3. Koble Walkman-enheten til PC-en.
 4. Skjermbildet Use USB for (Bruk USB for) vises på Walkman-skjermen. Trykk på File Transfer (Filoverføring) i skjermbildet Use USB for (Bruk USB for), og trykk deretter på OK.
 5. Oppdateringsvarselet vises på PC-skjermen. Les meldingen nøye, og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.

MERK: Slå om nødvendig Wi-Fi-funksjonen på for å koble Walkman-enheten til Internett.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge følgende trinn.

 1. Dra startskjermen til Walkman-enheten oppover.
 2. Trykk på Settings (Innstillinger) → SystemAbout device (Om enhet). Deretter vises programvareversjonen i Build number (Versjonsnummer).
 3. Hvis Build number (Versjonsnummer) er 4.06.00, var oppdateringen vellykket.