Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • WH-XB910N

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer driftsstabiliteten under Bluetooth-musikkavspilling

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at støy av og til oppstår under visse forhold.

Systemkrav

 • En Android-enhet (versjon 5.0 eller nyere) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv Internett-tilkobling
 • Den nyeste versjonen av Sony | Headphones Connect-appen må være installert
 • Hodetelefonene må være koblet til en Android- eller iOS-enhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 1.2.2 for WH-XB910N

Filversjon

 • Versjon 1.2.2

Filstørrelse

 • 2.77 MB (2 913 920 byte)

Utgivelsesdato

 • 10-03-2022

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Du kan kontrollere fastvareversjonen på følgende måte.

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble hodetelefonene til Sony | Headphones Connect-appen.
 3. Trykk på de tre prikkene (menyknapp) i hjørnet øverst til høyre.
  Merk: Enheten som vises på skjermen, avhenger av den tilkoblede enheten.
 4. Velg enhetsversjonen som vises i menyen. Dette elementet vises bare når enheten har blitt koblet til.
 5. Bekreft fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Ikke lad batteriet eller slå av hodetelefonene når du laster ned oppdateringer, overfører data eller oppdaterer. Hvis du gjør det, kan hodetelefonene bli ubrukelige.
 • Ikke utfør oppdateringen på steder der Wi-Fi-signalet er ustabilt, for eksempel på et tog, på steder der Wi-Fi-signaler blir overbelastet, eller i nærheten av en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheter som bruker radiobølger på 2,4 GHz.
 • Kontroller at begge enhetene (Android-/iOS-enheten og hodetelefonene) er helt oppladet.
 • Koble alle Bluetooth-enheter, som bærbare enheter eller smartklokker, fra Android-/iOS-enheten din før du begynner oppdateringen.

Før du oppgraderer

 • Etter oppdateringen kan ikke fastvaren tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Det tar cirka 40 minutter å fullføre oppdateringen. Filstørrelsen er på ca. 2.77 MB.
 • Det kan ta lengre tid, avhengig av radiobølgeforholdene og Android-/iOS-enheten din.

Last ned og installer

Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene:

 • Last ned data fra serveren til iOS- eller Android-enheten.
 • Overfør data fra iOS- eller Android-enheten til hodetelefonene.
 • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble hodetelefonene til Sony | Headphones Connect-appen.
  • Hvis du aldri har koblet til Sony | Headphones Connect-appen før, følger du instruksjonene på skjermen for å koble hodetelefonene til Android-enheten din.
  • Hvis du har koblet til Sony | Headphones Connect-appen tidligere, velger du hodetelefonene dine.
 3. Følgende skjermbilde vises når tilkoblingen er opprettet:
  tilkoblingen har blitt opprettet-skjermbilde
 4. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen Headphone update available (Oppdatering for hodetelefoner er tilgjengelig), og du kan trykke på More Info (Mer informasjon).
 5. Kontroller at Version 1.2.2 vises, og trykk på OK for å starte oppdateringen.
 6. Når nedlastingen starter, går den automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
  Merk: Når meldingen Bluetooth Pairing Request (Forespørsel om Bluetooth-paring) vises, trykker du på Pair (Par). Oppdateringen fortsetter. (Gjelder kun iOS-enheter)
 7. Overføringen starter. Den går automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
 8. Når overføringen er i gang, går den automatisk til neste skjermbilde når overføringen er fullført. Dette tar omtrent ett minutt.
  Merk: Ikke lad batteriet eller slå av hodetelefonene når du laster ned oppdateringer, overfører data eller oppdaterer. Hvis du gjør det, kan hodetelefonene bli ubrukelige. Hvis en frakoblingsmelding vises, venter du til den automatisk kobler til på nytt.
 9. Når programvareoppdateringen er fullført, trykker du på OK.
  Merk: Hvis skjermbildet ikke vises, må du kontrollere om versjonen har blitt oppgradert i det følgende trinnet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge trinnene i avsnittet Kontroller fastvareversjonen.

Hvis fastvareversjonen som vises, er 1.2.2, var oppgraderingen vellykket.

Spørsmål og svar

Det vises en oppdateringsfeilmelding.

 1. Trykk på OK.
 2. Start hodetelefonene på nytt (slå strømmen av og deretter på).
 3. Deretter starter du Sony | Headphones Connect på nytt og utfører oppdateringen på nytt.

Selv om oppdateringen mislyktes i prosessen, kan du sjekke fastvareversjonen. Hvis versjonen som vises, er 1.2.2, var fastvareoppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt. Du kan sjekke versjonen i Sony | Headphones Connect-appens innstillinger. Gå til Kontroller fastvareversjonen på denne siden for å finne ut hvordan du kontrollerer versjonen.