Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer stabiliteten til Chromecast built-in for Audio

VIKTIG: Hvis tidligere fastvareoppgraderinger ikke har blitt installert, fjerner denne oppgraderingen bildevisningsfunksjonen.

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Begrensninger

 • Bare for bruk med produktene som selges i Europa. Ikke alle modeller selges i alle land/regioner.

Filinformasjon

Filnavn

 • Soundbarfastvare til versjon M34.R.2197

ZIP-filnavn

 • UPDATE_M34R2197.zip

Filversjon

 • M34.R.2197

Filstørrelse

 • 215 MB (225 887 064 byte)

Utgivelsesdato

 • 12-10-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Det er mulig at fastvaren din allerede har blitt oppdatert, spesielt hvis du har en ny soundbar. Hvis versjonsnummeret er M34.R.2197 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.

Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som soundbaren er koblet til på. Hvis soundbaren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.
 4. På startskjermen velger du Setup (Oppsett) → System Settings (Systeminnstillinger) med piltastene på fjernkontrollen. Deretter trykker du på ENTER.
 5. Merk System Information (Systeminformasjon) på skjermen og trykk på ENTER.
 6. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut: Software Version M34.R.2197.
  Hvis versjonsnummeret er M34.R.2197 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye ellers risikerer du skade på soundbaren.
 • Ikke slå av soundbaren – eller koble fra strømmen – under oppdateringen.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av dem som nevnes i instruksjonene.
 • Ikke trekk ut strømledninger eller nettverkskabler (LAN) under nedlasting og oppdatering av programvaren.
 • Ikke trekk ut strømledninger før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil i systemet.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til soundbaren på

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
(ANBEFALT)
 • en Ethernet-kabel for å koble soundbaren til Internett
 • Sørg for at soundbaren er koblet til følgende:
  • en aktiv Internett-tilkobling
  • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
minnepinne
 • en datamaskin
 • en minnepinne
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdater soundbaren via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis rundt 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til soundbaren.

Du må ha:

 • en Ethernet-kabel for å koble soundbaren til Internett
 • Sørg for at soundbaren er koblet til følgende:
  • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
  • en kompatibel TV

Klargjør utstyret

 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som soundbaren er koblet til på. Hvis soundbaren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang.
 2. Koble soundbaren til Internett med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på soundbaren.
 4. Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser startskjermen.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen fra Home-menyen til å velge Setup (Oppsett) → Software Update (Programvareoppdatering) → Update via Internet (Oppdater via Internett), og trykk deretter på Enter.
 2. Meldingen A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (En ny programvareversjon ble funnet på nettverket. Vil du oppdatere programvaren?) vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 3. Det tar ca. fem minutter å starte oppdateringen etter at programvaren er lastet ned.
 4. Meldingen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon M34.R.xxxx Ny versjon) vises på TV-skjermen. Velg Start ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 5. Oppdateringen starter.
 6. Meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 7. Under oppdateringen vises meldingen UPDT på frontpanelet.
 8. Fastvareoppgraderingen fullføres når DONE vises på frontskjermen. Ikke deaktiver soundbaren eller koble fra strømmen under oppdateringen.
 9. Soundbaren startes automatisk på nytt når oppgraderingen fullføres.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M34.R.2197, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere soundbarens fastvare ved hjelp av Internett:

 • Meldingen Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Oppdatering mislyktes. Koble til minnepinnen med oppdateringsfilene for å prøve på nytt. Hvis oppdateringen mislykkes igjen, må du kontakte kundeservice) vises på TV-skjermen.
  1. Kontroller at ruteren og alle enheter som er tilkoblet mellom soundbaren og ruteren, er slått på.
  2. Kontroller at den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom soundbaren og ruteren brukes.
  3. Kontroller at alle kablene mellom soundbaren og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Prøv oppdateringen igjen.
  Hvis du ikke kan utføre programvareoppdateringen, prøver du å oppdatere via minnepinne.
 • Etter at oppdateringen på Internett har startet, vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
  Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), og fremdriftsindikatoren på skjermen endres ikke på en god stund.
 • Når oppdateringen kjøres via Internett, viser TV-en meldingen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes. Kan ikke kommunisere med serveren. Prøv igjen senere.), og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
  • Kontroller at LAN-kabelen er koblet til.
  • Kontroller at du har bekreftet om soundbaren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene. (Hvis du bruker en proxy-server, må du skrive inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker i stedet for navnet på proxyverten i proxytjener-feltet.)
  • Prøv å oppdatere på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå på soundbaren, og prøv å oppdatere på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
  Hvis soundbaren er koblet trådløst til nettverket, kan du koble den til nettverket med en kabel og prøve å oppdatere på nytt.
  Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved hjelp av oppdatering via minnepinne.
 • Meldingen This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Denne enheten er ikke koblet til et nettverk. Utfør nettverksdiagnostikk i tilkoblingsserverinnstillingene) vises på TV-skjermen.
  Kontroller at LAN-kabelen er koblet til soundbaren.
 • Meldingen Already Updated (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen.
  Fastvareversjonen som er installert på soundbaren, er den nyeste versjonen.

Oppdater ved hjelp av en minnepinne og datamaskinen

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Last ned oppdateringen til datamaskinen, overfør den til en minnepinne og deretter til soundbaren.

Forberedelse til oppdatering av fastvaren

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører et av følgende operativsystemer og gjøre klar en minnepinne.

Operativsystemer:
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Les gjennom og godta vilkårene.
 2. Last ned filen UPDATE_M34R2197.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på den og klikk på Properties (Egenskaper). Kontroller at størrelsen er 215 MB 225 887 064 byte.
Overfør oppdateringsfilene til minnepinnen:
 1. Pakk ut den oppdaterte filen fra filen UPDATE_M34R2197.zip.
  • For Mac:
   1. Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på filen UPDATE_M34R2197.zip.
   2. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE.
  • For Windows:
   1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på filenUPDATE_M34R2197.zip. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle).
    MERK: Standardinnstillingene for Internet Explorer lagrer filen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen for å finne mappen Downloads (Nedlastinger). Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
   2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte mapper) klikker du på Extract (Pakk ut).
   3. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE.
    MERK: Fire filer pakkes ut: MSB34-FW.BIN og MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN og MSB34FW_MB.ID.
 2. Koble en kompatibel minnepinne til datamaskinen.
 3. Overfør UPDATE-mappen til minnepinnen:
  • For Mac:
   Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på minnepinnen.
  • For Windows:
   1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
   2. I menyen klikker du på Send To... (Send til ...). Klikk deretter på stasjonen som representerer minnepinnen (eller ekstern disk E:).
   3. Oppdateringsmappen blir kopiert til minnepinnen.
  MERK: Oppdateringen blir ikke utført hvis mappen ikke kopieres til rotkatalogen på minnepinnen, eller hvis navnet på mappen endres.
 4. Etter at du har kopiert UPDATE-mappen, fjerner du minnepinnen fra datamaskinen.
Overfør oppdateringen til spilleren din:

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til soundbaren.

Klargjør utstyret på følgende måte:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som soundbaren er koblet til på. Hvis soundbaren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser startskjermen.
 4. Sett inn minnepinnen med de fire filene.

Overfør oppdateringen:

 1. På startskjermen velger du Setup (Oppsett) > Software Update (Programvareoppdatering) med piltastene på fjernkontrollen. Trykk deretter på ENTER.
 2. Bruk piltastene til å velge Update via USB Memory (Oppdater via minnepinne), og trykk deretter på ENTER.
 3. Meldingen Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Oppdateringsfiler ble funnet på minnepinnen. Vil du oppdatere programvaren? Gjeldende versjon M34.R.xxxx Ny versjon. Ikke slå av strømmen eller fjern minnepinnen under oppdateringen) vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 4. Meldingen Update Caution vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 5. Oppdateringen starter.
 6. Under oppdateringen vises meldingen UPDT på frontpanelet.
 7. Fastvareoppdateringen er fullført når meldingen DONE vises på frontpanelskjermen. Soundbaren startes automatisk på nytt.
  MERK: Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M34.R.2197, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis det oppstår problemer under fastvareoppdatering av soundbaren med datamaskin og en minnepinne:
 • Meldingene UPDT og ERROR vises vekselvis på frontpanelet.
  1. Slå av systemet og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på strømmen til soundbaren.
  3. Prøv oppdatering via minnepinne.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå på soundbaren og følg Oppdater via minnepinne-prosedyren på nytt.
 • Oppdateringsfilen UPDATE_M34R2197.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 30 minutter og er ennå ikke ferdig.
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Prøv oppdateringen igjen.