Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • SRS-X77

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gir sikrere kommunikasjon.

VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonstjenesten Chromecast built-in.

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 1.60.3351 for SRS-X77

Filversjon

 • 1.60.3351

Filstørrelse

 • 165 MB (173 711 325 byte)

Utgivelsesdato

 • 02-11-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis det personlige lydanlegget ditt allerede er oppdatert til fastvareversjonen 1.60.3351. Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, er det enkelt å sjekke den. Det finnes to måter å gjøre dette på:

 • Slik bekrefter du via Sony | Music Center (SongPal)-appen.
  1. Koble enheten til det samme Wi-Fi-nettverket som smarttelefonen via Sony | Music Center (SongPal)-appen.
  2. Åpne Sony | Music Center (SongPal)-appen på smarttelefonen.
  3. Velg høyttaleren din på skjermbildet Speaker & Group (Høyttaler og gruppe).
  4. Velg Settings (Innstillinger).
  5. På skjermbildet Settings (Innstillinger) velger du Other Settings (Andre innstillinger).
  6. På skjermbildet Other Settings (Andre innstillinger) bekrefter du fastvareversjonen til høyttaleren.
 • Slik kontrollerer du dette på en datamaskin.
  1. Koble enheten direkte til datamaskinen med en LAN-kabel (følger ikke med).

   Merk: Kontroller at NETWORK OFF/ON-bryteren på baksiden av enheten er satt til ON.
  2. Koble strømledningen (følger med) til nettadapteren (følger med). Trykk på (ON/Standby)-knappen for å slå på enheten.

   Merk: Vent til LINK-indikatoren slutter å blinke og lyser kontinuerlig rosa.
  3. Vis nettverksenhetsinnstillinger for Sony på datamaskinen.
   1. Åpne en nettleser
   2. Skriv inn følgende URL-adresse i adresselinjen: http://169.254.1.1
  4. Velg språket i Language Setup (Språkoppsett) hvis det vises.
  5. På skjermbildet Device Details (Enhetsinformasjon) vises Firmware Version (X.XX.X.XX) (Fastvareversjon).

   Merk: Firmware Version (Fastvareversjon), Model Name (Modellnavn), Device Name (Enhetsnavn), Connection Type (Tilkoblingstype), Internet Access (Internett-tilgang), SSID og Security Method (Sikkerhetsmetode) vises på dette skjermbildet.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til det personlige lydanlegget på:

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?

Internett/nettverk
(ANBEFALT)

 • En Ethernet-kabel eller en trådløs ruter for å koble det personlige lydanlegget til Internett
 • Slik kontrollerer du at det personlige lydanlegget er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • en datamaskin
 • en USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Installer

Internett/nettverk

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis rundt 3–10 minutter.

Merk: Du kan ikke oppdatere til den nyeste programvaren hvis enheten IKKE er koblet til Internett (nettverk).

 1. Koble til Internett (nettverk)
  Merk: Hvis høyttaleren er koblet direkte til en PC med LAN-kabelen i forbindelse med versjonskontrollen, kobler du fra LAN-kabelen og kobler den til et tilgangspunkt på nytt.
 2. Hvis høyttaleren er slått på, trykker du på (ON/Standby)-knappen og slår den av.
 3. Trykk på (ON/Standby)-knappen for å slå på enheten.
 4. Vent til LINK-indikatoren slutter å blinke og lyser kontinuerlig oransje eller rosa. Når en ny programvareoppdatering er tilgjengelig, lyser UPDATE-knappen.
  Merk: UPDATE-knappen lyser ikke når programvaren er den nyeste.
 5. Trykk på og hold inne UPDATE-knappen til du hører pipelyder. Når programvareoppdateringen starter, begynner UPDATE-knappen å blinke.
  Merk: Høyttaleren kan ikke brukes under oppdateringen.
 6. Blinkingen til UPDATE-knappen (intervall og tilstand) endres i løpet av oppdateringsprosessen
 7. Når oppdateringen er fullført, slår UPDATE-knappen seg av, og høyttaleren går over i standbymodus eller BLUETOOTH-/nettverksstandbymodus automatisk
 8. Du kan kontrollere versjonen ved å følge trinnene under Kontroller fastvareversjonen for å se om oppdateringen var vellykket.

Spørsmål og svar

Lyset blinker rødt og UPDATE-knappen blinker oransje under oppdateringen.

Programvareoppdateringen mislyktes. Hvis dette skjer, kan du ikke betjene eller bruke noen funksjoner på enheten til noe, bortsett fra av/på-knappen. Gå gjennom disse trinnene for å kontrollere statusen til høyttaleren, og fullfør programvareoppdateringen via en USB-minnepinne.

 1. Trykk på og hold inne  (ON/Standby)-knappen for å slå høyttaleren AV.
 2. Trykk på  (ON/Standby)-knappen for å slå høyttaleren .
 3. Vent i ca. tre minutter (eller til nettverkstilkoblingen er fullført), og kontroller deretter statusen til UPDATE-knappen på høyttaleren.

UPDATE-lyset fortsetter å lyse oransje.

Programvareoppdateringen mislyktes. Du kan utføre fastvareoppdateringen for et personlig lydanlegg via en USB-minnepinne.

Indikatoren ON/Standby-knapp blinker rødt, og UPDATE-knappen blinker oransje.

Programvareoppdateringen mislyktes. Du kan utføre fastvareoppdateringen for et personlig lydanlegg via en USB-minnepinne.

Merknader:

 • Sørg for at høyttaleren er koblet til strømforsyningen og nettverket under oppdateringen
 • IKKE koble fra nettadapteren før oppdateringen er ferdig
 • IKKE slå av enheten under oppdateringen
 • Oppdateringen tar normalt mellom 3 og 10 minutter. Avhengig av nettverksmiljøet ditt vil det imidlertid kunne ta lengre tid

USB

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minneenhet og overfører den deretter til det personlige lydanlegget.

Forberedelse til fastvareoppdatering:

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer, og at du har de rette kravene til USB-minnepinnen:

Operativsystemer som støttes:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X (10.4) eller nyere

Merk: Hvis du har Windows 8.1, må du bruke den i skrivebordmodus. Vi kan ikke garantere at det fungerer på alle PC-er med et kompatibelt operativsystem.

Opptaksmedium:

USB-minnepinne: Vi kan ikke garantere at det vil fungere med alle USB-minnepinner med en kapasitet på mer enn 256 MB.

Fastvareoppdatering for personlig lydanlegg via USB-minnepinne – prosedyre A

Merk: Det er ikke mulig å gå tilbake til den forrige programvareversjonen når du har utført denne programvareoppdateringen.

Slik laster du ned fastvaren:
 1. Lukk alle andre vinduer og programmer du kjører, bortsett fra denne siden.
 2. Les vilkårene og betingelsene på denne siden, og godta dem ved å merke av i feltet.
 3. Last ned fastvareoppdateringen. Filen SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 byte) blir lastet ned.
 4. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen.
  Merknader:
  • Hvis du bruker Windows 10 eller 8.1, kan oppdateringsfilen bli lagret automatisk i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Skrivebord-flisen på startskjermen, og finn den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger) i Explorer (Utforsker).
  • Denne oppdateringsfilen gjelder bare for SRS-X77. Du kan ikke bruke filen på andre personlige lydanlegg.
Slik gjør du klar den nedlastede filen:
 • Ved bruk av Windows
  1. Høyreklikk på den nedlastede SRSX77V1603351.zip-filen.
  2. Klikk på Extract All (Pakk ut alle)
  3. Klikk på Extract (Pakk ut) i vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte (pakkede) mapper).
  4. Mappen SRSX77V1603351 er nå åpen på skrivebordet
  5. Mappen UPDATE inneholder fire filer: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • Ved bruk av Mac OS
  1. Dobbeltklikk på den lagrede filen SRSX77V1603351.zip.
  2. Mappen SRSX77V1603351 opprettes på skrivebordet

Merk: Avhengig av operativsystemet du benytter, kan det hende at filen blir pakket ut automatisk når den er lastet ned. Avhengig av operativsystemet du bruker, er det ikke sikkert du kan pakke ut filen ved hjelp av fremgangsmåten ovenfor. Bruk i så fall et utpakkingsverktøy (dekomprimeringsverktøy).

Kopier oppdateringsfilene til USB-minnepinnen:
 1. Sett den initialiserte (formaterte) USB-minnepinnen inn i USB-sporet på datamaskinen.
 2. Kopier UPDATE-mappen til USB-minnepinnen.
Oppdater lydanlegget via USB:
 1. Koble nettadapteren (følger) til DC IN 18 V-kontakten på høyttaleren.
 2. Sett strømledningen som er koblet til nettadapteren, inn i en stikkontakt. Sett NETWORK OFF/ON-bryteren på baksiden av enheten til ON.
 3. Trykk på (ON/Standby)-knappen for å slå på enheten
 4. Vent i ca. fire minutter til LINK-indikatoren blinker saktere.
 5. Trykk på og hold inne AUDIO IN- og volum ned-knappen.
 6. UPDATE-knappen lyser etter at du hører pipelydene.
  Merk: Hvis du er koblet til nettverket, kan det hende at UPDATE-knappen allerede lyser oransje. Selv om dette skulle skje, må du følge trinnene slik de beskrives på denne siden, og vente til du hører pipelyden.
 7. Når UPDATE-knappen lyser, setter du USB-minnepinnen inn i DC-OUT ONLY (USB)-portsporet på baksiden av høyttaleren.
 8. Når programvareoppdateringen starter, begynner UPDATE-knappen å blinke
  Merk: Høyttaleren kan ikke brukes under oppdateringen.
 9. Blinkingen til UPDATE-knappen (intervall og tilstand) endres i løpet av oppdateringsprosessen
 10. Når oppdateringen er fullført, slår UPDATE-knappen seg av, og høyttaleren går over i standbymodus eller BLUETOOTH-/nettverksstandbymodus automatisk
 11. Kontroller fastvareversjonen.

Merknader:

 • Sørg for at høyttaleren er koblet til strømforsyningen under oppdateringen
 • IKKE koble fra nettadapteren før oppdateringen er ferdig
 • IKKE slå av enheten under oppdateringen
 • Oppdateringen tar vanligvis cirka 10 minutter.

Fastvareoppdatering for personlig lydanlegg via USB-minnepinne – prosedyre B

Hvis (ON/Standby)-indikatoren blinker rødt og oppdateringsknappen oransje, har programvareoppdateringen mislyktes.
Du må laste ned fastvareoppdateringen til datamaskinen, lagre den på en USB-minnepinne og deretter laste den opp til høyttaleren.
Følg trinnene nedenfor for å gjøre dette:

Merk: Det er ikke mulig å gå tilbake til den forrige programvareversjonen etter programvareoppdateringen.

Slik laster du ned fastvaren:
 1. Lukk alle andre vinduer og programmer du kjører, bortsett fra denne siden.
 2. Les vilkårene og betingelsene på denne siden, og godta dem ved å merke av i feltet.
 3. Last ned fastvareoppdateringen. Filen SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 byte) blir lastet ned.
 4. Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen.
  Merknader:
  • Hvis du bruker Windows 10 eller 8.1, kan oppdateringsfilen bli lagret automatisk i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Skrivebord-flisen på startskjermen, og finn den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger) i Explorer (Utforsker).
  • Denne oppdateringsfilen gjelder bare for SRS-X77. Du kan ikke bruke filen på andre personlige lydanlegg.
Slik gjør du klar den nedlastede filen:
 • Ved bruk av Windows
  1. Høyreklikk på den nedlastede SRSX77V1603351.zip-filen.
  2. Klikk på Extract All (Pakk ut alle).
  3. Klikk på Extract (Pakk ut) i vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte (pakkede) mapper).
  4. Mappen SRSX77V1603351 er nå åpen på skrivebordet.
  5. Mappen UPDATE inneholder fire filer: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • Ved bruk av Mac OS
  1. Dobbeltklikk på den lagrede filen SRSX77V1603351.zip.
  2. En mappe med navnet UPDATE vises på skrivebordet, og inneholder følgende filer: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID

Merk: Ved bruk av operativsystemene ovenfor kan den nedlastede filen bli pakket ut automatisk. Hvis du ikke klarer å pakke ut filene ved hjelp av disse trinnene, kan det hende du må bruke en separat utpakkingsprogramvare.

Kopier oppdateringsfilene til USB-minnepinnen:
 1. Sett minnepinnen inn i en av USB-portene på datamaskinen
 2. Dra Update-mappen fra skrivebordet til minnepinnen
Oppdater lydanlegget via USB:
 1. Koble høyttaleren til et vegguttak med nettadapteren som fulgte med
 2. Sett nettverksbryteren på baksiden av høyttaleren til On (På)
 3. Slå av høyttaleren så snart (ON/Standby)-indikatoren blinker rødt, og oppdateringsknappen blinker oransje.
 4. Sett minnepinnen som inneholder oppdateringsfilene, inn i høyttalerens DC-OUT ONLY (USB)-port.
 5. Slå på høyttaleren igjen
  Merk: Utfør trinn 3 til 5 innen tre minutter.
 6. Fastvareoppdateringen lastes ned til høyttaleren så snart oppdateringsknappen begynner å blinke.
  Merk: Høyttaleren kan ikke brukes under nedlastingen.
 7. Etter hvert som nedlastingen fullføres, går blinkene saktere. Når oppdateringen er fullført, stopper blinkingen helt.
 8. Høyttaleren går automatisk i enten standbymodus eller Bluetooth-/nettverksstandbymodus når nedlastingen er fullført.
 9. Bruk Kontroller programvareversjonen til den trådløse høyttaleren SRS-X77 for å sjekke at oppdateringen er fullført.