Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • CMT-SX7B

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonstjenesten Chromecast built-in.

 • Gir sikrere kommunikasjon

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering for hjemmelydanlegget CMT-SX7B

Filversjon

 • MC 1.62 / NW 3351

Filstørrelse

 • 165 MB (173 711 325 byte)

Utgivelsesdato

 • 02-11-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Hvis versjonen vises som MC 1.62 / NW 2994 eller eldre, anbefaler vi på det sterkeste at du oppdaterer fastvaren.
Hvis du er usikker, er det enkelt å sjekke hvilken fastvareversjon du har for øyeblikket:

 1. Trykk på knappen (av/på) på enheten for å slå på anlegget, og vent i noen minutter til antenneikonet vises.
 2. Trykk på og hold inne knappene ENTER og (CD Eject) på enheten til MC X.XX vises.
 3. Vri knappen (TUNING) på enheten til høyre, så vises CD X.XXX på skjermen.
 4. Vri knappen (TUNING) på enheten til høyre, så vises NW XXXX på skjermen.
 5. Vri knappen (TUNING) på enheten til høyre, så går den tilbake til skjermen slik den var.

Viktig merknad

VIKTIG: Hvis du ikke har utført programvareoppdateringer som ble annonsert 30. juli 2016 eller senere på dette nettstedet, må du koble fra høyttalerkabelen og/eller hodetelefonene før du slår på hovedenheten.

Merk: Det er ikke mulig å gå tilbake til den forrige programvareversjonen etter programvareoppdateringen.

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende at hjemmelydanlegget blir skadet
 • Ikke slå hjemmelydanlegget av – eller koble fra strømmen – under oppdateringen
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene
 • Ikke trekk ut strømledninger eller nettverkskabler (LAN) under nedlasting og oppdatering av programvaren.
 • Ikke betjen enheten eller fjernkontrollen mens nedlastingen og oppdateringen pågår.
 • Ikke trekk ut strømledninger før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil i systemet.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til hjemmelydanlegget på:

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?

Internett/nettverk
(ANBEFALT)

 • En Ethernet-kabel eller en trådløs ruter for å koble hjemmelydanlegget til Internett
 • Sørg for at hjemmelydanlegget er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • en datamaskin
 • en USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Installer

Oppdatere hjemmelydanlegget via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til hjemmelydanlegget.

Du må ha:

 • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)

Klargjør utstyret:

 • Fjern høyttalerkabelen og hodetelefonene før du slår på hovedenheten.
 • Koble hjemmelydanlegget til Internett-kilden ved hjelp av en Ethernet-kabel eller trådløs tilkobling via en ruter.

Installer oppdateringen.

 1. Trykk på knappen (av/på) på enheten for å slå på systemet, og vent i noen minutter til UPDATE-ikonet vises på skjermen.
 2. Trykk på MENU på fjernkontrollen og trykk på ↑/↓ for å velge Update Menu. Trykk deretter på ENTER.
 3. Når Via Network vises, trykker du på ENTER på fjernkontrollen.
 4. Trykk på ENTER på fjernkontrollen til OK vises med blinking.
 5. Vent i ca. ti minutter til nedlastingen og oppdateringen er fullført.

 6. Start oppdateringen etter nedlastingen ved å trykke på OK på fjernkontrollen.

 7. Trykk på knappen (av/på) på enheten når Complete (Fullført) vises. Deretter slås enheten AV.
 8. Trykk på knappen (av/på) på enheten igjen, og slå på anlegget.
 9. Se metoden for å kontrollere denne enhetens programvareversjon, og bekreft at nummeret til programvareversjonen er oppdatert til den nyeste versjonen.

Feilsøking for nettverksoppdatering

Hvis Cannot Download / Push POWER (Kan ikke laste ned / trykk på POWER) vises under oppdateringen, mislyktes programvareoppdateringen. Hvis dette skjer, kan du ikke bruke noen av betjeningene (eller funksjonene) på enheten unntatt av/på-knappen. Gå gjennom disse trinnene for å kontrollere statusen til anlegget, og fullfør programvareoppdateringen med en USB-minnepinne.

 1. Trykk på knappen (av/på) for å slå av systemet.
 2. Trykk på knappen (av/på) etter at enheten er slått på.
 3. Vent i ca. tre minutter (eller til nettverkstilkoblingen er fullført), og kontroller skjermen på anlegget.
  • Oppdatering ikke fullført

   Programvareoppdateringen ble IKKE fullført, men anlegget fungerer som normalt.
   I stedet for nettverksoppdateringen kan du forsøke å oppdatere programvaren med USB-minnepinneprosedyren.
  • Update Retry (Prøv oppdatering på nytt) vises.

   Programvareoppdateringen MISLYKTES, og anlegget kan ikke brukes i denne tilstanden. Denne tilstanden er ikke den samme som Oppdatering ikke fullført. Følg trinnene nedenfor.
   1. Last ned filen CMTSX7BV1623351.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til
    Merk: Filstørrelse: 165 MB (173 711 325 byte)
   2. Pakk ut filen på datamaskinen i utpakkingsmappen UPDATE.
   3. Kontroller at følgende fire filer finnes i UPDATE-mappen: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID
   4. Kopier oppdateringsfilene til USB-minnepinnen.
    Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen endres.
    • For Windows®-operativsystem:
     1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
     2. Klikk på Send to ... (Send til ...) på menyen som vises.
     3. Klikk på stasjonen som representerer USB-enheten din (f.eks. den eksterne disken E:).
     4. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.
    • For Mac OS® X-operativsystem:
     Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten.
   5. Sett USB-minnepinnen i den fremre USB-A-kontakten når Update Retry (Prøv oppdatering på nytt) vises.
   6. Trykk på ENTER på fjernkontrollen når OK vises på skjermen.
   7. Vent i ca. ti minutter til nedlastingen og oppdateringen er fullført.

   8. Start oppdateringen etter nedlastingen ved å trykke på OK på fjernkontrollen.

   9. Trykk på knappen (av/på) på enheten når Complete (Fullført) vises. Deretter slås enheten AV.
   10. Se metoden for å kontrollere denne enhetens programvareversjon, og bekreft at nummeret til programvareversjonen er oppdatert til den nyeste versjonen.

Oppdater ved hjelp av en USB-minneenhet og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minneenhet og overfører den deretter til hjemmelydanlegget.

Forberedelse til fastvareoppdatering

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører et av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Macintosh® OS X versjon 10.4 eller nyere

Hvis du har Windows® 10/8.1, må du bruke den i skrivebordmodus.
Vi kan ikke garantere at det fungerer på alle PC-er med et kompatibelt operativsystem.

Krav til opptaksmedium

USB-minnepinne: Kapasitet: mer enn 256 MB
Vi kan ikke garantere at det vil fungere med alle USB-minnepinner.

Installer oppdateringen.

 • Pass på at ingen andre programmer enn nettleseren kjører.
 • Les gjennom og godta vilkårene.
 • Last ned CMTSX7BV1623351.zip-filen til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til på hjemmelydanlegget
  Merk: Filstørrelse: 165 MB (173 711 325 byte)
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Pakk ut filen på datamaskinen i utpakkingsmappen UPDATE.
 2. Kontroller at følgende fire filer finnes i UPDATE-mappen: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID
 3. Kopier oppdateringsfilene til USB-minnepinnen.
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen endres.
  • For Windows®-operativsystem:
   1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
   2. Klikk på Send to ... (Send til ...) på menyen som vises.
   3. Klikk på stasjonen som representerer USB-enheten din (f.eks. den eksterne disken E:).
   4. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.
  • For Mac OS® X-operativsystem:
   Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten.
Overfør oppdateringen til spilleren din.

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til hjemmelydanlegget.

Klargjør utstyret på følgende måte:

Fjern høyttalerkabelen og hodetelefonene før du slår på hovedenheten.

Overfør oppdateringen:
 1. Start hjemmelydanlegget ved å trykke på knappen (av/på).
 2. Sett inn USB-minnepinnen (med oppdateringsfilene) i den fremre USB-A-porten.
 3. Velg USB FRONT ved å trykke gjentatte ganger på FUNCTION-knappen på fjernkontrollen.
  Vent til ROOT vises.
 4. Trykk på MENU på fjernkontrollen og trykk på ↑/↓ for å velge Update Menu (Oppdateringsmeny). Trykk deretter på ENTER.
 5. Trykk på ENTER på fjernkontrollen når Via USB vises.
 6. Trykk på ENTER på fjernkontrollen når OK vises med blinking.
 7. Vent i ca. ti minutter til nedlastingen og oppdateringen er fullført.

 8. Start oppdateringen etter nedlastingen ved å trykke på OK på fjernkontrollen.

 9. Trykk på knappen (av/på) på enheten når Complete (Fullført) vises. Enheten slås deretter AV.
 10. Trykk på knappen (av/på) på enheten igjen, og slå på anlegget.
 11. Se metoden for å kontrollere denne enhetens programvareversjon, og bekreft at nummeret til programvareversjonen er oppdatert til den nyeste versjonen.