Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • SEL24F14GM

Om denne nedlastingen

MERKNADER:

 • Dette objektivet må monteres på et kamera av E-typen for at denne oppdateringen skal kunne utføres.
 • Enkelte modeller kan ikke brukes til denne oppdateringen. (modelliste).
 • Når du bruker PXW-FS7M2, følger du trinnene som er angitt i PXW-FS7M2-bruksanvisningen.

Fordeler og forbedringer

 •  Forbedrer driftsstabiliteten ved bruk over lang tid

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Forbedret blenderåpningsrespons når objektivet er koblet til ILCE-9-, ILCE-9M2- og ILCE-7RM4-kameraer.
 • Focus Priority kan velges fra menyen Aperture Drive in AF når objektivet er koblet til et ILCE-9-kamera (med fastvareversjon 6.00 eller nyere).

Filinformasjon

Filnavn

 • SEL24F14GM – oppdatering av objektivsystemprogramvare (fastvare) versjon 03 (Windows)

Filversjon

 • 03

Filstørrelse

 • 4.46 MB (4 681 072 byte)

Utgivelsesdato

 • 18-11-2021

Klargjøring

Kontroller systemprogramvareversjonen til objektivet

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere systemprogramvareversjonen til objektivet. Hvis systemprogramvareversjonen er Ver.02 eller eldre, er oppdateringen nødvendig.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Versjonen av objektivsystemprogramvaren vises nå på skjermen som vist under.
  MERK: Hvis du bruker QX-serien, starter du oppdateringen av objektivsystemprogramvaren på PC-en og kontrollerer programvareversjon ved å kjøre oppdateringen.
  Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av objektivets systemprogramvare er kompatibel med følgende Microsoft Windows-versjoner:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Maskinvare

Den siste oppdaterte versjonen av systemprogramvaren for objektivet er kompatibel med følgende maskinvare:

 • En Intel- eller AMD-basert datamaskin (ARM-baserte datamaskiner støttes ikke)
 • Ledig harddiskplass: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  MERK: Lukk alle andre programmer før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet.

Andre elementer for α-kameraer med utskiftbare objektiver

 • Strømkilde for kameraet: Fulladet oppladbar batteripakke eller egen nettadapter (selges separat)
  MERK: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller egen nettadapter (selges separat). Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet.
 • USB-kabel levert med kameraet
  MERK: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Andre elementer for kamera – kringkasting og produksjon

 • Strømkilde for kameraet: Tilhørende nettadapter
 • USB-kabel levert med kameraet
  MERK: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Denne oppdateringen av objektivsystemprogramvaren kan bare utføres mens objektivet er montert på kameraet. Du kan ikke oppdatere objektivsystemprogramvaren ved å bruke andre kameraer.
 • Monter objektivet på kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet. Kontroller at kameraet er slått av.
 • Når du oppdaterer objektivsystemprogramvaren, må du bruke en fulladet oppladbar batteripakke eller egen nettadapter (selges separat). (for α-kamera med utskiftbart objektiv)
 • Bruk den tilhørende nettadapteren når du oppdaterer objektivsystemprogramvaren. (for kamera – kringkasting og produksjon)
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, siden kameraet kan slutte å fungere fordi strømtilførselen plutselig forsvinner.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Kontroller at batteriet og nettadapteren er fjernet før objektivet med oppdateringen monteres. (For profesjonelle kameraer)
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus. Hvis datamaskinen går i hvilemodus, og oppdateringen blir avbrutt, utfører du oppdateringen på nytt fra starten av.
 • Kontroller at alle andre enheter enn datamaskinen er koblet fra.

Slik laster du ned oppdateringen av objektivsystemprogramvaren:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
 3. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 4. Filen Update_SEL24F14GMV3D.exe lastes ned.
 5. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  MERK: Med standardinnstillingene i Microsoft Edge lagres oppdateringsfilen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen, og bruk Explorer (Filutforsker) for å finne den nedlastede filen i mappen Downloads (Nedlastinger).

Når filen er lastet ned, er du klar til å installere oppdateringen av objektivsystemprogramvaren Ver.03 for SEL24F14GM.

Trinn 1: Start oppdateringen av objektivsystemprogramvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen Update_SEL24F14GMV3D.exe, som du lastet ned, for å starte oppdateringen av objektivsystemprogramvaren.

  MERK: Oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren vises.
 3. Slå på kameraet. Hvis kameraet allerede er slått på, må du slå det av og deretter på igjen.
  MERK: Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene for oppdatering av objektivsystemprogramvaren. (Hvis du bruker QX-serien, er ikke dette trinnet nødvendig). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage (Masselagring).
 4. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med.
  MERK: Hvis det vises en feilmelding på dataskjermen, prøver du følgende:
  • Koble USB-kabelen fra kameraet, og koble den deretter til igjen.
  • Hvis det finnes en annen USB-kontakt på datamaskinen, kobler du USB-kabelen til den andre USB-kontakten.
 5. Kontroller at USB-ikoner vises på oppgavelinjen nederst til høyre på dataskjermen.
  MERK: Hvis USB-ikoner ikke vises i oppgavelinjen, går du til neste trinn.
 6. Klikk på Next (Neste) i oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren. Oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren vises på PC-en, og meldingen Follow computer instructions (Følg datamaskininstruksjonene) vises på kameraskjermen.
  MERK: Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før objektivsystemprogramvaren er ferdig oppdatert. Avhengig av kameramodellen kan det ta noen minutter før skjermen endres.
  • PC
   Kontroller versjonen-skjermbilde
  • Kamera
   Følg instruksjonene på datamaskinen-skjermbilde
  Feilsøking:
  • Hvis meldingen The update is not available for your model (Oppdateringen er ikke tilgjengelig for din modell) vises, kontrollerer du om systemprogramvarefilen for objektivet du prøver å installere, er den riktige filen for objektivet som er montert på kameraet. Hvis den riktige oppdateringen av objektivsystemprogramvaren kjøres, lukker du oppdateringen, kobler fra USB-kabelen, slår av kameraet og går tilbake til Trinn 1: Start oppdateringen av objektivsystemprogramvaren.
  • Hvis meldingen Could not find camera with the lens for this update mounted (Finner ikke kamera med objektivet for denne oppdateringen montert) vises, kontrollerer du om kameraet er oppført i delen Relevant Products (Relevante produkter) og om kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel.
 7. Klikk på Next (Neste) i oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren. Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Hvis den gjeldende versjonen av objektivsystemprogramvaren er Ver.03, er ikke oppdateringen nødvendig. Hvis dette er tilfellet, må du avbryte USB-tilkoblingen og klikke på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller nettadapteren, sett inn batteriet på nytt, koble til nettadapteren, og slå deretter på kameraet.
  • Oppdatering er nødvendig
   Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
  • Oppdatering er ikke nødvendig
   Bilde som viser den nyeste versjonen av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
 8. Kontroller at Current version (Gjeldende versjon) er Ver.02 eller eldre, og klikk på Next (Neste). Dataene overføres til kameraet (ca. 5 sekunder).
  MERK: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 9. Når dataoverføringen er fullført, vises følgende skjermbilde:
  Kjør oppdateringsskjermbildet
  Klikk på Finish (Fullfør).
 10. Oppdateringen starter, og fremdriften vises på kameraet (ca. 30 sekunder).
 11. Oppdateringen er fullført når meldingen Lens update complete (Objektivoppdatering fullført) vises på kameraet.
  Hvis du bruker QX-serien, er oppdateringen fullført når skjermbildet for QX-serien forsvinner.
 12. Klikk på (USB-ikon) på oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av dataskjermen for å avbryte USB-tilkoblingen.
  MERK: Hvis (USB-ikon) ikke vises på oppgavelinjen, går du videre til neste trinn.
 13. Koble fra USB-kabelen.
  MERK: Når oppdateringen er ferdig, slår du av kameraet, tar ut batteripakken og/eller nettadapteren, setter i batteriet eller kobler til nettadapteren igjen og slår på kameraet.

Trinn 2: Kontroller at versjonen av objektivsystemprogramvaren er Ver.03

 1. Velg Menu (Meny)Setup (Oppsett) →Version (Versjon) på kameraet.
 2. Versjonen av objektivsystemprogramvaren vises slik:
  Bilde som viser den oppdaterte programvareversjonen

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 10 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.